Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques

Facultat de Medicina (UB)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la patogènia i fisiopatologia de malalties.Proporcionar coneixement de les hipòtesis, la metodologia i les tècniques que s'utilitzen actualment per a la recerca, el diagnòstic, el pronòstic, el tractament i la prevenció.Proporcionar una base sòlida, àmplia i homogènia per a la recerca biomèdica, dotant l'estudiant de les habilitats bàsiques en el treball de laboratori clínic i experimental, adquirides sota supervisió directa d'experts.Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, les anàlisis clíniques i la indústria farmacèutica i biotecnològica.


Temari del curs

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 138
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Coneixements suficients de biologia, física, matemàtiques i química.Coneixements d'anglès.

Perspectives laborals

Podràs treballar en els àmbits següents:
Laboratoris clínics.
Recerca biomèdica.
Indústria farmacèutica i biotecnològica: producció de medicaments, vacunes, diagnòstic, etc.
Indústria alimentària.
Docència i recerca en departaments universitaris i centres d'ensenyament.
Gestió i divulgació de recerca biomèdica.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques

Grau de Ciències Mèdiques Bàsiques