Grau de Disseny

1066 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Disseny
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Eina, Escola de Disseny i Art

Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

6.840 euros per curs aproximadament.


Presentació


El disseny es defineix com la capacitat de transformar l'entorn. És una disciplina de síntesi de coneixements i habilitats de diversa procedència (capacitat expressiva i de representació visual, coneixements tecnològics, capacitat d'anàlisi i de conceptualització, etc.) que conflueixen en l'activitat del projecte. Aquesta característica capacita a qualsevol estudiant, independentment del batxillerat que hagi cursat.

No obstant això, algunes habilitats faciliten el desenvolupament d'aquests estudis, entre les quals: creativitat i imaginació, sensibilitat artística, inquietud per les noves tecnologies, valoració de la innovació, habilitats tècniques, capacitat d'observació i facilitat en la representació visual.

Competències generals


En finalitzar el Grau l'estudiant haurà de ser capaç de:

Demostrar que posseeix i comprèn coneixements que relacionen el disseny amb la cultura, les arts visuals, les tendències estètiques i els entorns tecnològics i empresarials, tant els històrics com els de avantguarda.
Aplicar els coneixements adquirits per proposar millores i innovacions a l'entorn físic i comunicatiu, a partir de processos de conceptualització i de formalització propis del disseny, i exercir la seva activitat d'acord amb les convencions i les pautes d'actuació que caracteritzen a l'entorn professional del disseny.
Reunir i interpretar les dades rellevants que permetin identificar aquells problemes d'ús i comunicació de l'entorn quotidià susceptibles de ser resolts mitjançant el disseny, i emetre judicis a partir de criteris raonats sobre temes rellevants de caràcter social, científic i ètic que afectin al disseny.
Transmetre en un llenguatge verbal i visual especialitzat propi del disseny les seves propostes, i dominar els recursos i codis necessaris per comunicar-los als diferents agents implicats (clients, fabricadors, comercials i públic no especialitzat).
Desenvolupar un alt grau d'autonomia que capaciti a l'estudiant per seguir el seu aprenentatge a través de cursos de formació avançada i màsters, ja siguin de professionalització o d'investigació.


Competències transversals


Capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua nativa i en altres llengües que els permetin treballar en un context internacional.
Demostrar que es coneixen i s'utilitzen correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària, tant per a la projecció com per a l'anàlisi i la crítica del disseny.
Capacitat per treballar en equip o per coordinar, dirigir i liderar grups de treball entorn d'un projecte de disseny.
Tenir iniciativa i capacitat resolutiva, de presa de decisions i motivació per a la qualitat dels projectes.
Capacitat per a la integració i síntesi de coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.
Orientar l'acció del disseny a partir dels valors de respecte a l'entorn mediambiental i amb criteris de sostenibilitat.
Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic, i demostrar una disposició afectiva positiva cap als valors estètics i les qualitats formals de l'entorn material i visual.
Demostrar que es posseeixen els valors i principis deontològics propis de la professió i la predisposició al rigor i a l'experimentació pròpies del mètode científic.

Competències específiques


Analitzar els objectes, comunicacions gràfiques i espais habitables per detectar problemes de disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.
Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d'expressió plàstica, tècniques de representació i materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.
Dominar les tècniques de representació gràfica d'espais i volums, plànols i superfícies característiques del disseny, com l'antropometría, la fisiologia de la percepció visual, l'ergonomia, el màrqueting, etc.
Demostrar que es coneix i s'està familiaritzat amb l'ús del mitjà audiovisual, l'entorn digital i les eines de creació i producció dels mateixos.
Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.
Demostrar que es comprèn el funcionament de l'entorn econòmic, empresarial, institucional, legal i associatiu en els quals es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i activitats de disseny.
Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny propi o aliè.
Dominar els llenguatges plàstics per adequar les intencions comunicatives i expressives a l'ús dels mitjans i les tècniques artístiques.

Sortides professionals


Esment Dissenyo de Projecte Industrial: interiorisme domèstic i comercial, rehabilitació, adequació d'espais de treball i oficines, espais públics i jardins, disseny d'esdeveniments i espais efímers, stands, disseny de sistemes per a locals comercials de cadenes i franquícies, disseny d'exposicions, escaparatismo.

Esment Dissenyo Gràfic: disseny editorial, llibres i publicacions periòdiques, maquetació, identitat corporativa i imatge d'empreses i entitats públiques, desenvolupament d'imatge de marca, adreça d'art, disseny d'interficies gràfiques, disseny per a televisió, interactius i multimèdia, creació tipogràfica.

Esment Creació Gràfica: fotografia, edició i retoqui fotogràfic, il·lustració, cartelismo, serigrafia, creació d'obra gràfica, estampació, animació, disseny de llibre il·lustrat, il·lustració científica.

Esment Dissenyo de Producte Industrial: mobiliari domèstic, urbà i d'espais de treball, disseny d'objectes personals, de regal i complements per a la llar, objectes d'oficina, electrodomèstics, components per a l'automoció, disseny d'envasos i embalatges.

Esment Cultura del Disseny: gestió d'empreses i projectes de disseny, comisariado d'exposicions de disseny, crítica de disseny, investigació i docència en disseny, organització d'esdeveniments culturals, coordinació de projectes editorials.


Destinataris

Perfil d'ingrés

Aquests estudis estan dirigits a qualsevol estudiant, independentment del batxillerat que hagi cursat. No obstant això, algunes habilitats faciliten el desenvolupament d'aquests estudis, entre les quals: creativitat i imaginació, sensibilitat artística, inquietud per les noves tecnologies, valoració de la innovació, habilitats tècniques, capacitat d'observació i facilitat en la representació visual.


Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Disseny
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X