Grau de Dret (UOC)

20 Persones han demanat informació
1099 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Dret (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Estudiar el grau de Dret de la UOC et proporcionarà les habilitats i els coneixements jurídics necessaris per convertir-te en un professional capaç de defensar els interessos dels teus clients davant dels tribunals i qualsevol altra institució; resoldre conflictes mitjançant la negociació, la mediació i el diàleg; i adaptar-te a un món jurídic canviant i cada cop més digital.

Temari

Aquest programa té tres tipus d'assignatures: formació bàsica, obligatòries i optatives.
La UOC és una universitat de servei públic que vol facilitar l'accés i el seguiment dels estudis universitaris al màxim nombre de persones, per això no cal un nombre mínim de crèdits per matrícula.
Grau de Dret: 240 ECTS
El pla d'estudis del grau de Dret s'organitza en quatre mòduls: bàsic, fonamental, d'especialitat i pràctic, estructurat de la manera següent:
 • Formació bàsica: 60 ECTS
  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement.
  • 18 a matèries comunes pròpies d'altres branques de coneixement considerades igualment de formació bàsica o transversal per a la universitat.
 • Assignatures obligatòries: 146 ECTS
 • Assignatures optatives: 28 ECTS
  • L'estudiant podrà cursar aquests 28ECTS optatius, bé de manera lliure, bé triant matèries conduents a un perfil d'optativitat o bé fent les assignatures pròpies d'altres graus que constitueixen un Minor.
 • Treball final de grau: 6 ECTS

Destinataris

El grau de Dret està dirigit a:
• Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que desitgen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora al lloc de treball i/o promocionar-se.
• Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els coneixements sobre legislació vigent.
• Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol:
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat:
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus:
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El grau de Dret de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
 • Formar professionals amb una visió global del dret, amb capacitat per adaptar-se a diferents realitats dins un món globalitzat i amb gran pluralisme jurídic
 • Dotar l'estudiant de la formació jurídica bàsica i integral de totes les branques del dret i desenvolupar la capacitat per seguir les actualitzacions i els canvis a la legislació
 • Adquirir la capacitat per manejar fonts jurídiques, investigar i gestionar informació
 • Dotar l'estudiant de la capacitat per interpretar i aplicar els principis de l'ordenament jurídic i els diferents nivells normatius espanyol i europeu
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític
 • Consolidar i augmentar la capacitat per comunicar, tant oralment com per escrit, així com per utilitzar adequadament la terminologia específica
Competències
 • Capacitat de cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques
 • Coneixement i comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la realitat actual
 • Capacitat d'identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari
 • Capacitat per interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi
 • Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics
 • Coneixement, interpretació i aplicació de lordenament jurídic dacord amb els valors ètics

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El graduat en Dret està capacitat per desenvolupar la seva activitat a qualsevol àmbit professional que requereixi coneixements jurídics. Compta amb un ventall de sortides professionals molt ampli, variat i heterogeni, tant a l'àmbit privat com a l'àmbit públic. Podeu accedir, entre d'altres, a les professions següents: Advocat Notari Procurador Registrador de la propietat Jutge Fiscal Secretari Judicial Advocat de l'Estat Inspector d'Hisenda, de Treball o de la Seguretat Social Assessor jurídic en empreses, institucions i ONG Càrrec directiu en àmbits com la banca i departaments de recursos humans Carrera política Carrera diplomàtica

Promocions

8% descompte!
 
Grau de Dret (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X