Grau en Psicologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
7695 €

Descripció

La psicologia és una ciència i una professió que té com a centre d'atenció l'ésser humà. És per això que la formació d'un psicòleg no s'ha de limitar a la simple transmissió de coneixements teòrics i a l'adquisició d'habilitats pràctiques, sinó que també ha d'incloure un enfocament complet sobre les inclinacions i les actituds de les persones.
Trobar aquest tipus de formació és molt difícil, però fonamental per a la preparació completa d'un psicòleg, i posar l'accent en aquesta tasca és la característica essencial dels estudis de Grau en Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU.
A la UAO CEU, l'alumne adquireix les competències necessàries per a iniciar-se en l'exercici de la professió amb soltesa i seguretat, ja que compta amb el suport d'experimentats professors que posseeixen amplis coneixements sobre la psique i el comportament humà, una llarga experiència en les diverses àrees de la pràctica psicològica i, sobretot, una ferma voluntat per transmetre, a través de la seva conducta, el seu consell i el seu exemple, els valors que caracteritzen tot bon psicòleg.
En definitiva, l'objectiu del Grau en Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU és formar psicòlegs amb una completa formació humanista, que tinguin les màximes garanties d'accedir en les millors condicions a l'exercici de la Psicologia, una professió amb una creixent demanda al mercat laboral.

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat per a l'accés al Grau en Psicologia: L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones. Ha de tenir facilitat per a la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; ha de tenir facilitat per a analitzar, diagnosticar problemes i proposar-ne solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat. És també d'interès i de necessitat el coneixement d'un altre idioma, preferentment l'anglès.
Grau en Psicologia
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universidad Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
X