Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
8835 €

Descripció

"Si no et comuniques no existeixes". Aquesta és l'essència dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques. Difícilment existeix cap altra formació amb un camp d'actuació tan extens com la comunicació, però la seva proximitat i el seu ús continu no impliquen que es tinguin les competències i habilitats per a poder-la desenvolupar de manera efectiva i controlada.
La Publicitat i les Relacions Públiques són poderoses eines de comunicació en les organitzacions que, en general, van acompanyades d'altres formes de donar informació, que constitueixen la Comunicació de les organitzacions. La seva finalitat és fer arribar un missatge a un públic concret i esperar-ne una resposta predeterminada. Aquest procés s'ha de dur a terme de manera totalment integrada.
La Creativitat, les Noves Tecnologies i el Màrqueting són els elements principals que es necessiten per al seu bon desenvolupament. La nostra universitat, conscient de la seva gran importància, fonamenta els Estudis de Publicitat i Relacions Públiques en aquests pilars i, així, aconsegueix que els estudiants puguin accedir a les principals agències de comunicació a Espanya i els ajuda també en el llançament dels seus propis projectes.
En definitiva, l'objectiu fonamental del títol és formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb la Publicitat i la Comunicació Corporativa i amb la capacitat de liderar el desenvolupament de projectes i d'adaptar-se de manera eficient a un entorn d'evolució ràpida i constant.

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat per a l'accés al Grau en Publicitat i Relacions Públiques: L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per a entendre els diferents models de comunicació, publicitat i relacions públiques de les organitzacions, per a analitzar i diagnosticar problemes i proposar solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució. És també d'interès i necessitat conèixer altre idioma (preferentment l'anglès), així com posseir creativitat en el sentit més ampli dintre de les comunicacions i la publicitat.
Campus i seus: Universidad Abat Oliba CEU
Universidad Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
X