Grau en Relacions Internacionals (UOC)

6 Persones han demanat informació
1156 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Relacions Internacionals (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau en línia de Relacions Internacionals de la UOC et forma com a professional especialitzat en la comprensió i l'anàlisi de la societat internacional.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Introducció al dret 6
• Política i societat 6
• Anglès B2.1 6
• Introducció a l'economia 6
• Competències TIC per a les relacions internacionals 6
• Història política i social 6
• Anglès B2.2 6
• Introducció a les relacions internacionals 6
• Globalització i internet 6
• Metodologia de les ciències socials 6
Assignatures obligatòries - 132 Crèdits
• Història de les relacions internacionals 6
• Política comparada: tipus i orígens de règims polítics 6
• Economia internacional 6
• Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals 6
• Geopolítica 6
• Teoria de les relacions internacionals 6
• Dret internacional públic 6
• Estructura econòmica mundial 6
• Segon idioma modern (Francès/Alemany/Xinès/Japonès) 12
• Temes actuals de política internacional 6
• Dret i administració de la Unió Europea 6
• Anàlisi de dades 6
• Anàlisi de polítiques exteriors 6
• Moviments i nous actors transnacionals 6
• Relacions internacionals de l'Àsia oriental 6
• Sistemes polítics comparats 6
• Seguretat, pau i resolució de conflictes 6
• Cooperació internacional i desenvolupament 6
• Disseny de recerca en estudis internacionals 6
• Diversitat cultural i d'identitat a les societats actuals 6
• Democratització i institucions polítiques d'Amèrica Llatina 6
• Treball final de grau 6
Assignatures optatives - 42 Crèdits
• Teories de la democràcia 6
• Lobbisme i grups d'influència 6
• Conflicts and Political Changes in the Middle East 6
• Avaluació de programes i polítiques públiques 6
• Nous desafiaments a la seguretat internacional 6
• Protecció internacional dels drets humans 6
• Protecció internacional del medi ambient 6
• Tributs i comerç internacional 6
• Geografia econòmica 6
• Economia internacional: comerç 6
• Desenvolupament econòmic 6
• Nous factors de competitivitat 6
• Migracions i globalització 6
• Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals 6
• Pràctiques 6
Segon idioma modern
Com a estudiants del grau de Relacions Internacionals haureu de cursar un segon idioma modern a triar entre: Alemany, Francès, Xinès o Japonès. Per a tots els casos es parteix del nivell de principiant. En total s'han de cursar 12 crèdits obligatoris tal com es resumeix a la taula següent:
Alemany (12 crèdits) - Crèdits
• Alemany A1.1 4
• Alemany A1.2 4
• Alemany A2.1 4
Francès (12 crèdits) - Crèdits
• Francès A1 6
• Francès A2 6
Xinès (12 crèdits) - Crèdits
• Xinès 1 4
• Xinès 2 4
• Xinès 3 4
Japonès (12 crèdits) - Crèdits
• Japonès A1.1 4
• Japonès A1.2 4
• Japonès A1.3 4

Destinataris

El grau de Relacions Internacionals de la UOC s'adreça a:
• Persones que volen orientar la seva activitat laboral cap a algun dels camps vinculats a les relacions internacionals (diplomàcia i assumptes exteriors, gestió de projectes, consultoria sobre internacionalització d'empreses, anàlisi de polítiques de cooperació al desenvolupament, comunicació sobre temes internacionals, etc.) .
• Professionals que ja treballen en algun dels àmbits de les relacions internacionals, i per als quals aquesta titulació representa una oportunitat d'ampliació formativa o promoció professional.
• Estudiants que tenen una motivació més personal que professional per cursar estudis sobre relacions internacionals.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Relacions Internacionals de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Objectius
Oferir una formació integral i interdisciplinària que permeti als estudiants comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional actual, amb els seus diferents actors, problemes i processos
Proporcionar als estudiants una base sòlida de coneixements fonamentals en relacions internacionals, mitjançant eines metodològiques basades en la utilització de les noves tecnologies
Desenvolupar, entre els estudiants, les competències i aptituds necessàries per a la pràctica professional en els diferents camps de les relacions internacionals
Generar entre els estudiants una capacitat d'autonomia i sentit crític que els permeti analitzar i avaluar diferents temes i situacions d'àmbit internacional
Capacitar els estudiants perquè accedeixin, amb raonables garanties d'èxit, a estudis especialitzats i de postgrau posteriors
Algunes de les competències són
Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària
Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional
Saber aplicar les principals teories de la ciència política a l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals
Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar a l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals
Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Sector públic: Carrera diplomàtica. Funcionari de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals. Empleat públic de les agències de relacions internacionals i comerç. exterior de comunitats autònomes i ajuntaments. Gestor de projectes i programes internacionals. Tècnic de programes de cooperació al desenvolupament. Analista i consultor de think tanks. Professional de la comunicació a l'àrea de relacions internacionals. Sector privat: Professional d´empreses amb orientació internacional. Analista i consultor en partits polítics i fundacions de partits. Analista i assessor de consultores privades orientades al món dels negocis. Tècnic i gestor de programes de cooperació al desenvolupament. Periodista especialitzat en informació internacional. Docència i investigació: Professor en àrees de ciències socials deducació secundària i universitària. Investigador en algun dels àmbits del coneixement de les relacions internacionals.

Promocions

8% descompte!
Grau en Relacions Internacionals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X