Grau d'Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació (UOC)

7 Persones han demanat informació
1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El paper estratègic de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la seva aplicació creixent als diferents sectors de l'economia ha disparat la demanda de professionals de les telecomunicacions. La gestió tecnològica de la informació ha esdevingut un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.
Dins aquest context, la UOC ofereix el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic que acredita el graduat com a enginyer tècnic de telecomunicació perquè pugui exercir professionalment en aquest àmbit.
Els estudiants complementen la seva formació comuna obligatòria amb una especialització tecnològica específica: Sistemes de Telecomunicació, Sistemes Telemàtics i Sistemes Audiovisuals.

Temari

Formació bàsica (78 ECTS) - Crèdits
• Matemàtiques I 6
• Matemàtiques II 6
• Física I 6
• Fonaments de programació 6
• Bases de dades 6
• Administració i gestió d'organitzacions 6
• Sistemes operatius 6
• Senyals i sistemes I 6
• Senyals i sistemes II 6
• Anglès B2.1 6
• Anglès B2.2 6
• Teoria de circuits 6
• Circuits electrònics 6
Formació obligatòria (72 ECTS) - Crèdits
• Gestió de projectes 6
• Matemàtiques per a les telecomunicacions 6
• Treball en equip a la Xarxa 6
• Sistemes de comunicació I 6
• Telemàtica 6
• Disseny i programació orientada a objectes 6
• Electrònica de comunicacions 6
• Física II 6
• Fonaments de computadors 6
• Xarxes i serveis 6
• Competència comunicativa per a professionals de les TIC6
• Electrònica digital 6
Assignatures optatives de menció (48 ECTS) - Crèdits
Menció en Sistemes de Telecomunicació
• Sistemes de comunicació II 6
• Antenes 6
• Circuits de microones 6
• Codificació i modulacions avançades 6
• Xarxes de fibra òptica 6
• Xarxes de distribució i radiodifusió 6
• Comunicacions mòbils 6
• Aplicacions i serveis multimèdia 6
Menció en Sistemes de Telemàtics
• Sistemes distribuïts 6
• Comunicacions mòbils 6
• Telecomunicació al sector transport 6
• Sistemes a Internet 6
• Seguretat en xarxes 6
• Xarxes de distribució i radiodifusió 6
• Control i gestió de xarxes 6
• Aplicacions i serveis multimèdia 6
Menció en Sistemes Audiovisuals
• Aplicacions i serveis multimèdia 6
• Processament d'imatge 6
• Acústica 6
• Comunicacions mòbils 6
• Sistemes de vídeo 6
• Processament d'àudio 6
• Electroacústica 6
• Televisió 6
Formació optativa * (30 ECTS) - Crèdits
• Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria 6
• Pràctiques de programació 6
• Sistemes d'informació geogràfica i geotelemàtica 6
• Pensament computacional per aprendre a programar 6
• Pràctiques en empreses 12
• Treball final de grau 12
* L'estudiant té disponibles, com a assignatures optatives, les assignatures de les mencions que no hagi triat per cursar.

Destinataris

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació s'adreça:
• A les persones que volen exercir la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
• Als professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
• A qualsevol persona interessada a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.
El graduat en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació per la UOC obté, dacord amb lOrdre CIN/352/2009, de 9 de febrer, les atribucions professionals dEnginyer tècnic de telecomunicació, en lespecialitat que hagi cursat lestudiant. Les tres mencions possibles són:
• Sistemes Telemàtics: se centra en les tecnologies relacionades amb les xarxes de comunicació, les aplicacions i els serveis telemàtics.
• Sistemes de Telecomunicació: se centra en les tecnologies relacionades amb la propagació en diferents mitjans de transmissió i en el disseny, la utilització, la gestió i la implantació de sistemes de comunicació.
• Sistemes Audiovisuals: aprofundeix en els coneixements generals aplicant-los als sistemes audiovisuals, al camp de l'acústica i l'electroacústica, el processament de so i imatge, la televisió, el vídeo i les aplicacions multimèdia.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són
Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a qualsevol àmbit
Adquirir coneixements de la legislació vigent al sector de les telecomunicacions.
Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per assessorar, dissenyar, analitzar, instal·lar, mantenir i explotar sistemes, components o processos de l'àmbit de les TIC de qualsevol empresa, administració o institució
Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i les tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret
Competències
Capacitat per projectar, calcular, desenvolupar i implementar projectes a l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació
Capacitat per aplicar la legislació vigent durant el desenvolupament de la professió denginyer tècnic de telecomunicació
Capacitat per aplicar coneixements sobre l'ús i programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
Capacitat per conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (hardware i software) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC capacita per a lexercici de la professió dEnginyer tècnic de telecomunicació en lespecialitat que hagi cursat lestudiantat (Sistemes Audiovisuals, Sistemes de Telecomunicació i Sistemes Telemàtics). Alguns dels camps relacionats amb les sortides professionals d'aquest grau són: Disseny i implantació de sistemes de Telecomunicació Disseny i implantació de sistemes audiovisuals Robòtica i internet de les coses Ciutats intel·ligents (smart cities) Seguretat informàtica Cadena de blocs (blockchain) Intel·ligència artificial Indústria 4.0 Macrodats (big data) Aplicacions aeroespacials Consultoria d'empreses tecnològiques Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia Gestió de projectes tecnològics Exercici lliure de la professió (projectes, peritatges, instal·lacions, etc.)

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau d'Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X