Grau de Turisme (UOC)

16 Persones han demanat informació
1042 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de Turisme (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
Estudia el grau de Turisme en línia i dirigeix la teva carrera professional cap a la indústria turística i aconsegueix noves metes. La UOC us prepara per donar resposta als reptes del nou model de turisme sostenible en sintonia amb els reptes que el planeta haurà d'afrontar durant el segle XXI.
La titulació fa una aposta ferma per la incorporació dels principis de la gestió responsable i per la consecució dels reptes establerts a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Temari

Formació bàsica (60 ECTS) - Crèdits
• Introducció a l'empresa 6
• Introducció a la informació financera 6
• Fonaments de màrqueting 6
• Mercats i conducta 6
• Comportament dels agregats econòmics 6
• Fonaments d'estadística 6
• Introducció al dret 6
• Iniciativa emprenedora 6
• Iniciació a les competències TIC 6
• Idioma modern I: Anglès I 6
Assignatures obligatòries (126 ECTS) - Crèdits
• Qualitat en turisme 6
• Comportament del consumidor turístic 6
• Dret de les activitats turístiques 6
• Desenvolupament sostenible 6
• Destinacions turístiques 6
• Direcció de màrqueting en turisme 6
• Direcció estratègica 6
• Estructura dels mercats turístics 6
• Geografia econòmica 6
• Gestió dels serveis turístics 6
• Idioma modern II: Anglès II 6
• Idioma modern I: Francès I o Idioma modern I: Alemany I 6
• Idioma modern II: Francès II o Idioma modern II: Alemany II 6
• Innovació en turisme 6
• Intermediació turística 6
• Introducció a l'espai turístic 6
• Mobilitat i logística 6
• Operacions i processos de producció en turisme 6
• Patrimoni cultural 6
• Persones i organitzacions 6
• Pràcticum 6
Assignatures optatives (48 ECTS) - Crèdits
• Estratègies i tècniques de comunicació 6
• Francès B1 6
• Gestió d'oficines de turisme 6
• Gestió pública del turisme 6
• Habilitats directives 6
• Iniciació a la matemàtiques empresarials 6
• International management 6
• Inversió empresarial 6
• Màrqueting digital 6
• Planificació de l'espai turístic 6
• Pràctiques empresarials I 6
• Pràctiques empresarials II 6
• Simulació en organitzacions de turisme6
• Temes actuals de turisme 6
• TIC i Turisme 6
• Turisme i desenvolupament local 6
• Ús de sistemes d'informació de les organitzacions 6
Treball final de grau 6

Destinataris

Aquest grau s'adreça a estudiants que vulguin exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp del turisme: persones creatives i emprenedores, amb actitud participativa, responsable i dialogant, capaces d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals.
El pla d'estudis prepara professionals capaços de donar resposta als nous reptes i models de turisme: des del turisme sostenible amb destinacions basades en l'estudi i el gaudi de la natura, a models de turisme alternatius com l'urbà o l'esportiu, etc.
El grau de turisme de la UOC s'estructura al voltant de dues línies bàsiques: la de gestió d'empreses i organitzacions turístiques i la de planificació territorial turística.

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d"uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau de Turisme de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns dels objectius són
Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic
Obtenir coneixements sobre els diferents sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, i finalment, formació, investigació i consultoria
Adquirir coneixements sobre les claus per a l'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata a entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional
Desenvolupar la capacitat per identificar les tipologies de destinacions, el potencial i les possibles formes de gestió i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques
Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació al sector, així com la gestió sostenible
Algunes competències són
Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els sectors empresarials
Capacitat per avaluar les tipologies de les destinacions, el potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques
Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destins turístics a partir de dades, amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El títol oficial de Turisme t'obre les portes a treballar en un sector estratègic amb moltes sortides professionals en els àmbits següents: Allotjament. Restauració. Intermediació. Transport i logística. Planificació i gestió pública de destins. Productes i activitats turístiques. Formació, investigació i consultoria. Formació específica en les sortides professionals de més rellevància al sector turístic.

Promocions

Fracciona fàcil!
Grau de Turisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X