Curs de Java SE 8 Programming - Programmer II

Preu 590 €
Sol·licita informació
PUE
Curs de Java SE 8 Programming - Programmer II
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
30 hores
Preu 590 €

Descripció

El present curs oficial d'Oracle que impartim a Barcelona i Madrid, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en l'ús de components nadius de l'API de Java ES 8, constitueix el segon pas en el camí cap a l'èxit com a desenvolupador d'aplicacions en la plataforma Java.
Els assistents aprendran a dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes en la plataforma Java, alhora que coneixen i posen en pràctica els components nadius claus de l'API de Java ES 8: Collections, Generics, JDCB, Localization, Java NIO.2, The Fork -Join Framework, ...
Dit curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, que suposa un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

Temari

Java Platform Overview
 • Defining how the Java language achieves platform independence
 • Differentiating between the Java ME, Java SE, and Java EE Platforms
 • Evaluating Java libraries, middle-ware, and database options
 • Defining how the Java language continues to evolve
Java Syntax and Class Review
 • Creating simple Java classes
 • Creating primitive variables
 • Using operators
 • Creating and manipulate strings
 • Using if-else and switch statements
 • Iterating with loops: while,do-while,for,enhanced for
 • Creating arrays
 • Using Java fields, constructors, and methods
Encapsulation and Subclassing
 • Using encapsulation in Java class design
 • Modeling business problems using Java classes
 • Making classes immutable
 • Creating and use Java subclasses
 • Overloading methods
Overriding Methods, Polymorphism, and Static Classes
 • Using access levels: private, protected, default, and public
 • Overriding methods
 • Using virtual method invocation
 • Using varargs to specify variable arguments
 • Using the instanceof operator to compare object types
 • Using upward and downward casts
 • Modeling business problems by using the static keyword
Abstract and Nested Classes
 • Designing general-purpose base classes by using abstract classes
 • Constructing abstract Java classes and subclasses
 • Applying final keyword in Java
 • Distinguish between top-level and nested classes
Interfaces and Lambda Expressions
 • Defining a Java interface
 • Choosing between interface inheritance and class inheritance
 • Extending an interface
 • Defaulting methods
 • Anonymous inner classes
 • Defining a Lambda Expression
Collections and Generics
 • Creating a custom generic class
 • Using the type inference diamond to create an object
 • Creating a collection by using generics
 • Implementing an ArrayList
 • Implementing a TreeSet
 • Implementing a HashMap
 • Implementing a Deque
 • Ordering collections
Collections Streams, and Filters
 • Describing the Builder pattern
 • Iterating through a collection using lambda syntax
 • Describing the Stream interface
 • Filtering a collection using lambda expressions
 • Calling an existing method using a method reference
 • Chaining multiple methods together
 • Defining pipelines in terms of lambdas and collections
Lambda Built-in Functional Interfaces
 • Listing the built-in interfaces included in java.util.function
 • Core interfaces - Predicate, Consumer, Function, Supplier
 • Using primitive versions of base interfaces
 • Using binary versions of base interfaces
Lambda Operations
 • Extracting data from an object using map
 • Describing the types of stream operations
 • Describing the Optional class
 • Describing lazy processing
 • Sorting a stream
 • Saving results to a collection using the collect method
 • Grouping and partition data using the Collectors class
Exceptions and Assertions
 • Defining the purpose of Java exceptions
 • Using the catch, multi-catch, and finally clauses
 • Autoclose resources with a try-with-resources statement
 • Recognizing common exception classes and categories
 • Creating custom exceptions
 • Testing invariants by using assertions
Java Date/Time API
 • Creating and manage date-based events
 • Creating and manage time-based events
 • Combining date and time into a single object
 • Working with dates and times across time zones
 • Managing changes resulting from daylight savings
 • Defining and create timestamps, periods and durations
 • Applying formatting to local and zoned dates and times
I/O Fundamentals
 • Describing the basics of input and output in Java
 • Read and write data from the console
 • Using streams to read and write files
 • Writing and read objects using serialization
File I/O (NIO.2)
 • Using the Path interface to operate on file and directory paths
 • Using the Files class to check, delete, copy, or move a file or directory
 • Using Stream API with NIO2
Concurrency
 • Describing operating system task scheduling
 • Creating worker threads using Runnable and Callable
 • Using an ExecutorService to concurrently execute tasks
 • Identifying potential threading problems
 • Using synchronized and concurrent atomic to manage atomicity
 • Using monitor locks to control the order of thread execution
 • Using the java.util.concurrent collections
The Fork-Join Framework
 • Parallelism
 • The need for Fork-Join
 • Work stealing
 • RecursiveTask
Parallel Streams
 • Reviewing the key characteristics of streams
 • Describing how to make a stream pipeline execute in parallel
 • List the key assumptions needed to use a parallel pipeline
 • Defining reduction
 • Describing why reduction requires an associative function
 • Calculating a value using reduce
 • Describing the process for decomposing and then merging work
 • Listing the key performance considerations for parallel streams
Database Applications with JDBC
 • Defining the layout of the JDBC API
 • Connecting to a database by using a JDBC driver
 • Submitting queries and get results from the database
 • Specifying JDBC driver information externally
 • Performing CRUD operations using the JDBC API
Localization
 • Describing the advantages of localizing an application
 • Defining what a locale represents
 • Read and set the locale by using the Locale object
 • Building a resource bundle for each locale
 • Calling a resource bundle from an application
 • Changing the locale for a resource bundle

Destinataris

Aquest curs està dirigit a desenvolupadors amb experiència en l'ús del llenguatge de programació Java, que desitgen aprofundir en l'ús de components nadius de l'API de Java.
També poden estar interessats en realitzar aquest curs, aquells desenvolupadors ja familiaritzats amb els components principals de l'API natiu de Java, que s'estan preparant per obtenir la certificació OCP Java SE 8 Programmer i desitgen aprofundir en alguns continguts.

Requisits

Per a un màxim aprofitament del curs, els participants han de tenir coneixements del paradigma de programació orientat a objectes (tant a nivell teòric com pràctic) i experiència en l'ús del llenguatge de programació Java.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Properes convocatòries: - 09 gen 18-01 febrer 18 - 02 febrer 18-17 febrer 18 consultar altres dates

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

     Dissenyar aplicacions a la plataforma Java usant les API natives més conegudes.
     Posar en pràctica els coneixements sobre orientació a objectes.
     Identificar bones pràctiques per a dissenyar aplicacions robustes.
     Utilitzar i dissenyar expressions Lamba.
     Emmagatzemar i manipular dades usant col·leccions.
     Interactuar amb arxius, directoris i el sistema de fitxers.
     Connectar amb bases de dades utilitzant consultes SQL estàndard mitjançant JDBC.
     Dissenyar aplicacions multi-thread amb alt rendiment.

Titulació obtinguda

El curs inclou, a més, la realització gratuïta del següent examen de certificació, necessaris per a l'obtenció de la certificació oficial Oracle Certified Professional - Java SE 8 Programmer: 1Z0-809: Java SE 8 Programmer II L'alumne realitzarà l'examen de certificació en les instal·lacions de PUE gràcies a la seva condició de Centre Certificador oficial Pearson VUE.

Promocions

FORMACIÓ BONIFICADA si es reuneixen els requisits

Horari

Diferents horaris segons convocatòria, consultar.
Curs de Java SE 8 Programming - Programmer II
PUE
Campus i seus: PUE
PUE
Central: Avda. Diagonal 98-100 08019 Barcelona
Sol·licita informació
X