Curs C++

1078 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs C++
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
110 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs pretén mostrar a l'alumne un llenguatge de programació avançat, permetent utilitzar punters a memòria, creació i gestió de classes, etc ... L'alumne crearà programes de gestió i s'enfrontarà a problemes reals de programació.

Temari

 • 1 - INTRODUCCIÓ
  • història
  • diferències entre C i C ++
  • entorn de programació (ide)
  • l'editor
  • el compilador
  • l'enllaçador (linker)
  • convencions utilitzades en curs
  2 - ALGUNS CONCEPTES DE C ++
  • primer contacte amb el ide
  • comentaris
  • la directiva #include
  • la funció int main ()
  • l'ús de les claus
  • variables
  • els operadors aritmètics
  • definició de constants
  • directives del preprocessador
  • aspecte d'un programa C ++
  • funcions bàsiques de C ++
  • exercicis
  • solucions
  3 - SENTÈNCIES DE CONTROL
  • els operadors
  • la instruccion if
  • switch - case
  • concepte de bucle
  • bucle while
  • break i continue
  • bucle for
  • bucle do
  • exercicis
  4 - FUNCIONS I LLIBRERIES
  • funcions en C ++
  • arguments i valors retornats per una funció
  • la instrucció return
  • tipus de variables
  • inclusió de llibreries
  • compilació de múltiples arxius: projectes
  • redirecció
  • exercicis
  5 - ARRAYS (VECTORS I MATRIUS)
  • vectors i matrius
  • usant els elements del vector
  • inicialització de vectors
  • vectors i literals
  • funcions gets () i puts ()
  • vectors i funcions
  • matrius
  • funcions de manipulació de strings
  • exercicis
  6 - ESTRUCTURES I UNIONS
  • introducció
  • estructures
  • unions
  • estructures i funcions
  • variables enum
  • exercicis
  7 - PUNTERS
  • introducció
  • declaració de tipus punter
  • l'operador &
  • assignació de memòria
  • punters i funcions
  • punters i estructures
  • operacions amb punters
  • llistes de punters
  • exercicis
  8 - FITXERS
  • introducció
  • gestió de fitxers
  • tipus d'accés al disc
  • de punter a fitxer
  • com obrir fitxers
  • llegir i escriure un fitxer
  • tancar fitxers
  • fitxers de text
  • llegir i escriure blocs
  • reposicionar un fitxer
  • exercicis
  9 - Programació orientada a objectes
  • introducció
  • classes, objectes i mètodes
  • classes sense seccions privades: struct
  • classes amb seccions privades: class
  • mètodes interns i externs
  • expansió inline
  • ús de referències i apuntadors
  • resum
  • exercicis
  10 - CONSTRUCTORS I DESTRUCTORS
  • introducció
  • inicializadores
  • constructor per defecte
  • constructor d'ofici
  • constructor de còpia
  • operador d'assignació
  • destructor
  • exercicis
  11 - SOBRECÀRREGA
  • introducció
  • sobrecàrrega d'operadors
  • sobrecàrrega operadors (++) i (-)
  • classes i funcions friends
  • exercicis
  12 - HERÈNCIA I POLIMORFISME
  • herència
  • accessos a membres heretats
  • tipus d'accessos a la classe base
  • classe base virtual o herència múltiple
  • conversions entre objectes de classe derivada i classe base
  • polimorfisme
  • funcions virtuals
  • funcions pures i classes abstractes
  • constructors i destructors virtuals
  • classes base múltiples
  • exercicis
  13 - PLANTILLES
  • introducció
  • plantilles de funcions o funcions genèriques
  • sobrecàrrega de funcions genèriques
  • plantilles de classes o classes genèriques
  • herència de classes genèriques
  • exercicis
  14 - CONTROLS AVANÇATS
  • conversió de tipus
  • funcions membre width (), precisió () i fill ().
  • Sobrecàrrega de l'operador << i >>
  •  maneig d'excepcions
  15 - ENTORN GRÀFIC EN C ++
 •           llibreries
 •           elements bàsics de dibuix
 •           dibuix de seqüències
 •           dibuix interactiu
 •           exercicis

Requisits

No són necessaris coneixements previs de programació tot i que si són recomanables, cal un coneixement suficient de Windows.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos empra una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 110 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
 • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
 • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X