Curs de Manipulador d'aliments

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Legal Acticonsulting
Curs de Manipulador d'aliments
Sol·licita informació
Curs
On-line
6 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretén:
• Satisfer les necessitats de formació, ajustant-se al mateix temps als requisits que les empreses necessiten per complir amb les normes que la legislació actual marca en matèria de manipulació d'aliments.
• Actualitzar els coneixements en higiene alimentària que garanteixin al professional de l'alimentació una formació competitiva.
• Aprofundir en matèries íntimament relacionades amb les bones pràctiques alimentàries atorgant a l'alumne una visió més real i completa.

Temari

1 Malalties transmeses pels aliments
1.1 Introducció Normativa legal Definicions
1.2 Riscos per a la salut derivats del consum d'aliments Terminologia
1.3 Intoxicacions alimentàries d'origen bacterià
1.4 Intoxicacions alimentàries d'origen bacterià II
1.5 Intoxicacions alimentàries d'origen bacterià III
1.6 Intoxicacions alimentàries pertóxium naturals
1.7 Infeccions alimentàries bacterianes
1.8 Infeccions alimentàries bacterianes II
1.9 Infeccions alimentàries per paràsits
1.10 Qüestionari: Malalties transmeses pels aliments

2 Alteració i contaminació d'aliments
2.1 Alteració d'aliments
2.2 Contaminació d'aliments. Concepte i tipus de contaminants
2.3 Contaminació d'aliments per bacteris
2.4 Contaminació d'aliments per fongs i virus
2.5 Contaminació d'aliments per paràsits. contaminació abiòtica
2.6 Fonts de contaminació bacteriana
2.7 Factors que contribueixen al creixement bacterià
2.8 Factors que contribueixen al creixement bacterià II
2.9 Refrigeració i congelació
2.10 Refrigeració i congelació II
2.11 Mètodes que utilitzen la calor
2.12 L'aigua. Salaons. El curat. El fumat. l'adob
2.13 Atmosferes modficiadas i envasat al buit
2.14 Qüestionari: Alteració i contaminació d'aliments. Mètodes de conservació.

3 Prevenció de malalties de transmissió alimentària
3.1 Actituds i hàbits higiènics dels manipuladors d'aliments. Requisits. higiene personal
3.2 Hàbits higiènics. Responsabilitat i Prevenció
3.3 Requisits higiènic-sanitaris de la indústria alimentària
3.4 Requisits higiènic-sanitaris de la indústria alimentària II
3.5 Requisits higiènic-sanitaris de la indústria alimentària III
3.6 Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene o plans generals d'Higiene
3.7 Neteja i desinfecció. Terminologia. Programa de neteja i desinfecció
3.8 Neteja i desinfecció. Productes de neteja i desinfecció
3.9 Control de plagues. Desinsectació i Desratització
3.10 Control de plagues. Desinsectació i Desratització II
3.11 Gestió de residus
3.12 La responsabilitat de l'empresa
3.13 La responsabilitat de l'empresa II
3.14 La responsabilitat de l'empresa III
3.15 Qüestionari: Prevenció de les malalties de transmissió alimentària
3.16 Qüestionari: Qüestionari final

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Curs de Manipulador d'aliments
Legal Acticonsulting
Sol·licita informació
X