Màster Universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible (UOC)

5 Persones han demanat informació
1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Forma't amb el màster universitari online d'Alimentació Saludable i Sostenible. Dirigeix la teva carrera professional cap a l'àmbit de l'alimentació, la salut comunitària i la sostenibilitat alimentària. Aplica els conceptes apresos per contribuir a la promoció d'hàbits saludables treballant amb eines comunitàries, digitals i de recerca i descobreix les estratègies de canvi conductual per influir en la prevenció de determinades malalties al llarg de la vida.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Alimentació i salut pública avançada 6
 • Avenços en alimentació en les diferents etapes de la vida 4
 • Divulgació científica i comunicació alimentària 6
 • Alimentació i societat 4
 • Alimentació per a la prevenció de patologies prevalents 6
 • Eines i protocol per al TFM 4
 • Alimentació al món 6
 • Estratègies educatives i de canvi conductual 6
Assignatures optatives - Crèdits
 • Noves tendències en alimentació 6
 • Reptes en seguretat alimentària 6
 • Gastronomia, salut i sostenibilitat 6
 • Sistemes alimentaris sostenibles 6
 • Pràcticum 6
 • Treball final de màster - Crèdits
 • Treball final de màster 6

Requisits

Criteris acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Per cursar el màster universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible és obligatori haver superat algun dels estudis següents de l'àrea de ciències de la salut
Grau, llicenciatura o diplomatura de:
Nutrició Humana i Dietètica.
Infermeria.
Biologia.
Biologia Sanitària.
Bioquímica.
Ciència i Tecnologia dels Aliments.
Ciències de l'activitat física i l'esport.
Farmàcia.
Medicina.
Veterinària.
Enginyeria Agrònoma.
Biotecnologia.
Enginyeria Biomèdica.
Gastronomia i Arts Culinàries.
Biomedicina.
Fisioteràpia.
Genètica.
També poden accedir al màster estudiants amb titulacions afins o equivalents, sempre que la Comissió d'Admissió, formada per la direcció del programa i l'equip de tutors, ho consideri oportú.
Atès que l"admissió al màster està condicionada als perfils d"ingrés descrits anteriorment, aquest programa no preveu la realització de complements de formació.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia 100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Data inici docència: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El principal objectiu del màster és integrar el coneixement dels efectes de l'alimentació sobre la salut i la malaltia per tal de dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb l'alimentació i els estils de vida. Pretén donar eines per a leducació nutricional i estratègies de canvi conductual per fomentar ladquisició dhàbits saludables per aconseguir un envelliment actiu i saludable.
Està orientat que l'estudiantat pugui donar resposta als reptes actuals en alimentació i salut pública, considerant el context global, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic, i demostrant una comprensió crítica i basada en l'evidència dels elements que configuren una alimentació saludable, segura, desitjable i sostenible.
A causa de la seva rellevància, l'actualitat i el focus de recerca del professorat, la capacitació digital i la sostenibilitat alimentària són elements transversals a tot el programa. Amb l'objectiu fonamental de formar professionals compromesos amb l'alimentació i la salut planetària, la titulació inclou una especialització de Sostenibilitat Alimentària.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El màster ofereix una formació versàtil que afavoreix clarament la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora de la carrera professional en diferents àmbits, com els següents: Direcció o lloc de responsabilitat tècnica o expert en empreses del sector agroalimentari, departaments de qualitat, innovació i desenvolupament o màrqueting. Direcció o lloc de responsabilitat tècnica o expert del servei dalimentació o nutrició en una empresa de restauració col·lectiva o en una empresa de distribució. Consulta privada. Hospitals i centres de salut. Indústria alimentària. Investigació i educació. Consultor a una consultoria del sector agroalimentari i de consum. Tècnic en fundacions vinculades a l'àmbit de la nutrició, alimentació i consum. Salut pública i ONG. Mitjans de comunicació i divulgació en alimentació, salut, sostenibilitat i medi ambient.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari d'Alimentació Saludable i Sostenible (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X