Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas

1086 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.379 €
Sol·licita informació
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
Preu 3.379 €

Descripció

Presentació
 
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques té caràcter acadèmic, i se centra tant en la iniciació a la recerca com en l'aprofundiment professional en cadascuna de les principals disciplines jurídiques. Es tracta d'un màster avançat i general en dret que ofereix continguts transversals de totes les disciplines jurídiques més importants, amb una forta perspectiva internacional i comparada.
 
Un dels atractius principals del màster és que totes les assignatures que s'ofereixen són optatives (l'única assignatura obligatòria és la que correspon al treball de fi de màster). Per tant, l'estudiant pot triar i dissenyar lliurement el seu itinerari acadèmic. Tots els alumnes, que són internacionals i provenen de molts països del món, tenen l'oportunitat d'accedir a les activitats de recerca de primer nivell que organitza el Departament de Dret o qualsevol de les seves àrees de coneixement.
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques té una clara vocació internacional i global. Els seus continguts s'han adaptat perquè siguin atractius i interessants per a un públic variat i internacional, i té una extensa xarxa de relacions estratègiques amb altres màsters internacionals, tant europeus com nord-americans i llatinoamericans. Fruit d'aquesta xarxa, el màster forma part, per exemple, del conveni CIEL, que agrupa sis universitats europees d'alt nivell que ofereixen un certificat conjunt en Dret Comparat Europeu i Internacional. Aquestes universitats són, a més de la UPF, les següents: el University College de Dublín (Irlanda), la Universitat de Maastricht (Països Baixos), la Universitat de Mannheim (Alemanya), la Universitat d'Anvers (Bèlgica) i la Universitat de Tolosa I (Capitole) (França).
 
Objectius
 
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques es proposa com a objectiu que els estudiants adquireixin o desenvolupin un judici jurídic informat, crític i rigorós. El nostre objectiu és proporcionar les habilitats i les competències que necessita un jurista global del segle xxi, més enllà de la transmissió d'uns continguts substantius concrets.
 
Per assolir aquest objectiu, el màster ofereix un entorn de discussió i d'anàlisi de primer nivell en què l'estudiant es trobarà amb desafiaments constants provinents tant dels professors com de la resta dels seus companys.
 
Destinataris
 
Aquest màster s'adreça a tres públics diferents:
 
Estudiants, de l'estat espanyol o estrangers, que vulguin obtenir una formació acadèmica més avançada i especialitzada que la que atorga el títol de grau, en un ambient internacional i de prestigi universitari.
Professionals del dret que vulguin actualitzar els seus coneixements, aprofundir en l'estudi d'una matèria legal determinada o complementar la seva formació amb una orientació més general i una perspectiva internacional.
Estudiants o professionals que aspirin a cursar un doctorat i persones que vulguin dedicar-se a la docència i a la recerca.
Més del 65% dels estudiants del Màster Avançat en Ciències Jurídiques procedeixen d'altres països europeus, de Llatinoamèrica, de Nord-amèrica i d'altres àrees geogràfiques.
 
Estructura
 
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques, que no té una estructura rígida a l'hora d'ordenar els seus continguts, ofereix un ventall de 30 assignatures optatives estructurades en tres trimestres, entre les quals l'estudiant pot triar lliurement en funció dels seus interessos.
 
Continguts
 
L'estudiant ha de cursar 45 crèdits docents, que suposen entre 9 i 13 assignatures, aproximadament, i 15 crèdits corresponents a un treball de fi de màster, que consisteix a fer un breu treball de recerca sobre el tema que el mateix estudiant triï, i per al qual comptarà amb la tutorització d'un dels professors del Departament de Dret.
 
L'estudiant pot triar sense restriccions entre una oferta de 30 assignatures optatives i, per tant, pot confeccionar lliurement el seu itinerari acadèmic.
 
Treball de fi de màster
 
A més de les assignatures optatives que triï cada estudiant, per un valor total d'un mínim de 45 crèdits, el màster s'ha de completar obligatòriament amb la realització d'un treball de fi de màster, valorat en un total de 15 crèdits i dirigit per un tutor acadèmic. El treball de fi de màster s'elabora al llarg del curs, i ha de ser qualificat per un tribunal acadèmic compost per un mínim de dos membres.
 
L'estudiant pot triar lliurement el tema del treball de fi de màster, si bé ho ha de fer amb l'orientació del seu tutor o, altrament, del coordinador del màster.
 
Pràctiques
 
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques és un màster acadèmic, no un màster professionalitzador, i per tant no inclou un programa de pràctiques específic. No obstant això, els estudiants poden accedir als programes de pràctiques i a les borses de treball generals de la UPF, com a part dels serveis que el mateix màster els ofereix.
Sortides professionals
 
El Màster Avançat en Ciències Jurídiques ofereix una formació adequada per a qualsevol professió jurídica del segle XXI. Aquesta formació és també especialment adequada com a antesala del doctorat i d'una carrera acadèmica, docent i investigadora.
 
La meitat dels nostres estudiants prossegueixen els seus estudis a la UPF mateix, i la majoria ho fan accedint al doctorat del Departament de Dret.
 
Algunes de les sortides professionals per a les quals capacita el màster són les següents:
 
Formació per a l'exercici de les professions jurídiques, en especial la d'advocat.
Formació acadèmica avançada de professionals que ja estiguin exercint professions jurídiques, tant nacionals com estrangers, en cadascun dels itineraris i sectors d'activitat indicats.
Docència i recerca en l'àmbit jurídic.
Idiomes
 
Les assignatures del màster s'imparteixen en castellà (16 assignatures) o en anglès (14 assignatures). Les lectures obligatòries, però, poden ser en anglès fins i tot en les assignatures que s'imparteixen en castellà. Això vol dir que tots els estudiants han de tenir una perfecta competència lingüística, com a mínim passiva, tant en castellà com en anglès, a més d'una competència activa avançada en un dels dos idiomes.
 
Els estudiants, però, tenen dret a utilitzar qualsevol d'aquestes dues llengües en totes les seves comunicacions amb els professors, els coordinadors o la secretaria del màster (preguntes a classe, treballs, exàmens, sol·licituds, tràmits, etc.).
Beques
 
Consulta les diferents possibilitats de beques per a màsters a: www.upf.edu/beques-master.  

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i anglès (només alguna classe)

Durada

1 año académico a tiempo completo, 2 años académicos a tiempo parcial (60 créditos ECTS)
Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X