Màster de Biomedicina

1059 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Medicina (UB)
Màster de Biomedicina
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La finalitat essencial del màster proposat és oferir la possibilitat de complementar la formació que donen les titulacions actuals de ciències, de medicina i altres ciències de la salut, amb un triple objectiu:

-Proporcionar una formació bàsica i una actualització en el coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la patogènia i en la fisiopatologia de les malalties, com també de les hipòtesis, la metodologia i les tècniques que s'utilitzen actualment per investigar-les, diagnosticar-les, pronosticar-les, tractar-les i prevenir-les.

-Oferir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar programes de doctorat orientats a la recerca biomèdica, i dotar l'alumnat de les habilitats bàsiques en el treball del laboratori experimental, adquirides sota la supervisió directa d'experts.

-Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínica i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereixin el grau de doctor, ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Destinataris

Les titulacions d'accés són les actuals llicenciatures de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia, Medicina, Odontologia, Química i Veterinària, si bé, excepcionalment, es poden considerar altres titulacions de ciències o d'enginyeries.

Requisits

Acreditació del nivell B1 o superior d'anglès

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Entre 60 - 90 variable en funció del tipus d'estudis previs

Preu

Consulteu el preu
Entre 40-64 euros el crèdit
Màster de Biomedicina
Facultat de Medicina (UB)
Campus i seus: Facultat de Medicina (UB)
Facultat de Medicina (UB)
Casanova, 143 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X