Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest màster té per objectiu esdevenir una plataforma de referència per a la qualificació, capacitació i formació al més alt nivell dels emprenedors d'empreses de base tecnològica i en general dels gestors d'empreses innovadores i que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per assolir satisfactòriament els objectius següents:
- La creació i gestió d'empreses de base tecnològica.
- El disseny i la implantació de projectes i plans de gestió de l'R+D i de la innovació a l'empresa.
- Aprofundir el coneixement de l'entorn cientificotecnològic i els agents que el formen per poder dur a terme conjuntament acords de cooperació i transferència de tecnologia.
- Proporcionar les competències bàsiques per dur a terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa amb expectatives d'èxit projectes innovadors en empreses de base tecnològica.

Es parteix de la idea que el fet d'associar al projecte tres de les regions més innovadores d'Espanya pot crear sinergies molt significatives en els intercanvis d'alumnes i de professors, però també en la implicació dels professionals més qualificats de cada regió en emprenedoria, gestió de la innovació i transferència de tecnologia.

Destinataris

Titulacions cientificotècniques (Biologia, Química, Física, etc.), llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, en Economia, enginyers industrials etc.

Es podran admetre alumnes amb altres formacions prèvies (en la llicenciatura) que vulguin una formació com la que proposa el programa i superin els procés de selecció.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Preu

Consulteu el preu
64 euros el crèdit
Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Campus i seus: Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Facultat d'Economia i Empresa
Av.Diagonal, 690 08034 Barcelona
Cursos més populars
X