Màster en Direcció de sistemes i tecnologies de la informació

1082 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Direcció de sistemes i tecnologies de la informació
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

El Màster en Direcció de Sistemes està dissenyat per formar directius de l'àrea de sistemes que sàpiguen com definir l'estratègia òptima del departament. Per a això posarem especial interès en la planificació dels recursos, la metodologia necessària per gestionar els diferents projectes, la capacitat del directiu per analitzar els processos operatius i les competències per depurar la gestió de serveis. Directius que contribueixin a la millora de la productivitat i competitivitat de les seves organitzacions gràcies al coneixement de metodologies i estàndards com ISO, COBIT o ITIL, claus per mesurar el risc, controlar els processos de negoci, quadres de comandament, governança de TI i assegurar el compliment normatiu. En definitiva, directors de l'àrea de sistemes que dominin i utilitzin en el seu benefici l'impacte que la innovació tecnològica té en la millora de la productivitat i competitivitat de l'empresa.
Tant les companyies de serveis com les empreses industrials i fins i tot l'Administració Pública depenen cada dia més de processos informatitzats. La direcció d'un departament de Sistemes de la Informació és darrerament una posició clau, la bona gestió dels impacta directament en els resultats de l'empresa i, per tant, és un factor crític d'èxit en la consecució dels objectius estratègics. Així, les empreses punteres tenen, al centre dels seus models de negoci, l'explotació de la informació com a principal font de generació d'ingressos i presa de decisions. Aquest nou paradigma de direcció és exportable i escalable a tots els àmbits empresarials, i per tant s'intueix com indispensable en les empreses del futur.

Temari

Els Sistemes d'Informació en l'organització i la societat
La interacció amb la informació digital en organitzacions i societat són producte d'un delicat procés de coneixement i acompanyament dels objectius estratègics, acuradament sintetitzats en un teixit de recursos tecnològics. veurem:
 • El rol del CIO.
 • Plans estratègics i estructures organitzatives.
 • Arquitectura Tecnològica i Integració de Sistemes d'Informació.
 • Innovació i tendències: Mobile, Cloud Computing, Software Lliure ... etc.
Gestió dels recursos tecnològics
Els recursos tecnològics són la base perquè els serveis de la informació arribin al seu destí. Aquests recursos cal gestionar-trasversalmente i verticalment per aconseguir un balanç entre l'oferta, la demanda i el cost. estudiarem:
 • Gestió de la cartera de serveis, de la demanda i gestió financera.
 • Cicle de vida dels serveis TI.
Tecnologia i innovació
La vida de les TI és evolutiva per definició. El cor dels serveis tecnològics és modular i interpretatiu de les necessitats dels seus usuaris. D'altra banda, la innovació és el procés que encadena tecnologia amb funcionalitat. Per això coneixerem:
 • Fonament de la innovació. La innovació com a procés.
 • Nous models de servei tecnològic: Cloud, App ...)
Operacions de TI
Els recursos implementats són dinàmics i, conseqüentment, requereixen una cura organitzat per maximitzar la seva eficiència i eficàcia productiva. Veurem com automatitzar al màxim la gestió operativa encarregada de la informació organitzativa, els centre de serveis TI (Service Desk), els acords de Nivells de Serveis, la gestió del manteniment, problemes i canvis, i el control del procés

Projectes de Sistemes d'Informació
La priorització i gestió d'execució dels projectes és un art que combina estratègia d'emplaçament, administració de recursos i acceptació per usuaris i interessats. Veurem temes com:
 • Metodologies d'Implementació (PMI).
 • Cost Total de Propietat (TCO).
 • La Migració / Retenció de Dades.
 • Estratègies d'arrencada, gestió del canvi i control del procés.
La gestió de persones
Els recursos tecnològics no funcionarien sense la participació coneixements i involucració de personal qualificat. La gestió de l'equip tècnic i personal de serveis és clau per a la direcció efectiva del departament de sistemes de la informació. Coneixerem les claus del PMO i la Gestió del Coneixement.

Lideratge de TI, gestió del risc i compliment normatiu (GRC)
En aquest mòdul veurem com es mesura el risc tecnològic, què és el mapa de riscos corporatiu, com s'estructuren els processos de governança i com s'organitza un programa de compliment normatiu. Per això coneixerem el Mapa de riscos corporatiu i metodologies com COBIT, ISO / IEC, ITIL, PCI o SoX.

Sistemes de la Informació a les empreses
Directament o mitjançant un servei, tota empresa o organització interactua amb algun sistema de la informació. Tanmateix, i tot i que els mètodes d'integració i algunes solucions puguin ser molt específiques, hi ha terminologia transversal que s'aplica a tot el sector. Estudiarem la Gestió de Recursos (ERP), les Relacions amb el Client (CRM), els sistemes de consolidació financera i els principals actors del mercat.

Explotació de la informació: Big Data
En el nou món digital, el consum de la informació és exponencial. La creació i intercanvi de nova informació per part dels usuaris és constant, i la generació d'informació interpretativa i contextual possibilita una situació d'encreuament d'informació infinita. En aquest mòdul analitzarem l'explotació d'aquesta informació per donar suport als objectius estratègics de les organitzacions.
 • Entenent Business Intelligence.
 • Data Warehouses.
 • Fonaments de Big Data.
 • Informació i Ètica.
 • Eines OLAP i Mineria de Dades.
Gestió de les contractacions i aspectes legals
El coneixement sobre la gestió de les contractacions és un procés molt important i delicat. La globalització està obrint camí a l'especialització, i la tecnologia condueix a l'explotació de col·laboracions. Ja sigui de manera personal, industrial, organitzativa o administrativa, darrere de tots els productes i serveis hi ha contractes que ofereixen un punt de trobada als acords entre entitats. estudiarem:
 • Desenvolupament de la RFI / RFP.
 • Decisions, contractes, mercats i comerç.
 • Llei internacional de la propietat intel·lectual i industrial.
Projecte Final: innovació tecnològica en processos empresarials
El programa finalitza amb la realització d'un projecte final, relacionat amb la millora productiva d'un procés empresarial. Podrà ser un projecte de millora, un projecte d'innovació o un projecte de gestió que aporti una solució tecnològica a una problemàtica o un procés ineficient.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

El Màster en Direcció de Sistemes té com a objectius:
Aprendre a dirigir, des d'una visió integral, la gestió dels processos informàtics en entorns empresarials i administratius. Identificar les claus d'èxit en els projectes tecnològics que afectin l'empresa. Conèixer com pot la Direcció de Sistemes contribuir a l'èxit de l'estratègia empresarial. Saber com optimitzar els fluxos de gestió operativa a partir de considerar, seleccionar i posar en marxa els processos, eines, metodologies i serveis més adequats. Gestionar la direcció de processos de TI, a més dels riscos i el compliment normatiu de manera ètica i socialment responsable.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Direcció de sistemes i tecnologies de la informació
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X