Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny Web Multidispositiu

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Has pensat en la quantitat d'impactes visuals que reps al dia des de l'entorn web a través dels seus múltiples dispositius?.

Contínuament ens informem, busquem, compartim, ens relacionem, interactuem, analitzem, descartem, ... informació proporcionada a internet. Tan important és la fiabilitat de la informació, com la manera en què es presenta i s'adapta a cada un dels dispositius.

El mercat fa indispensable comptar amb professionals capaços d'entendre la constant transformació del medi, comprendre l'usuari per fer-li arribar la informació i el missatge.

El Màster en Disseny Web Multidispositiu abasta tots els aspectes necessaris perquè l'estudiant adquireixi les competències i coneixements que li permetin emprendre, dirigir, dissenyar i implementar projectes, serveis i aplicacions per a Internet.

Al llarg del curs, l'estudiant serà capaç de comprendre millor i atendre les necessitats, la tecnologia i les possibilitats reals de cada client o projecte per donar una resposta efectiva als seus objectius, a més de ser capaç d'oferir les aportacions creatives gràfiques que facin que sigui una peça única i innovadora.

En aquest context seran tan importants les claus del disseny digital com el desenvolupament d'habilitats i pautes per al seguiment d'un projecte, des de la captació de les necessitats del client fins a la presentació del producte final.

Amb aquesta formació l'estudiant tindrà una visió detallada de tot el procés de la creació d'un projecte interactiu on la visió de negoci, l'experiència d'usuari (UX), la tecnologia i el disseny d'interfície ocupen el lloc central.


Veure més

Temari del curs

El Màster en Disseny Web i Programació Multidispositiu s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de la durada del curs:

Estratègia en el mitjà digital i direcció de projectes
En aquest mòdul l'alumne s'enfronta a la comprensió de les noves maneres de veure el present i el futur en un entorn en línia. Per a això haurà d'assimilar nous conceptes (disseny d'interfície, usabilitat, interacció o posicionament) i adequar altres que ja coneix del disseny gràfic a aquest entorn.
Aprendre mètodes i processos per al desenvolupament d'una estratègia de producte adequada, la definició d'objectius i mètriques d'èxit, analitzant la realitat actual del negoci en el medi, així com la planificació i desenvolupament d'estratègies.

Disseny d'Interfície gràfica
L'objectiu d'aquest mòdul és sintetitzar l'arquitectura, usabilitat i estratègia d'un projecte multimèdia mitjançant el disseny de la seva interfície gràfica. S'incideix en aspectes fonamentals de la comunicació visual interactiva i s'introdueix l'estudiant en la inclusió d'elements d'interacció i navegació en múltiples suports (per exemple interfícies web per a mòbil i escriptori). Es treballarà des de la conceptualització de visual mitjançant sketching fins a la realització de mockups i la definició d'una llibreria de design patterns.

Experiència d'usuari (UX)
L'alumne ha de dominar els conceptes clau que garanteixen una experiència d'usuari rica. Aprofundeix en factors com el disseny d'interacció, l'arquitectura d'informació, l'accessibilitat, els fluxos de navegació, la usabilitat. Es treballarà sobretot en tasques aplicades al desenvolupament de resultats concrets (per exemple wireframes o prototips) que fan avançar el desenvolupament del producte ia la validació d'aquests resultats.

Llenguatges de programació (I i II)
L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre els protocols de comunicació propis dels projectes web així com aprofundir en els llenguatges HTML5, CSS3, Javascript, jQuery i PHP. Es destinarà especial atenció a frameworks de desenvolupament més utilitzats (Laravel, Yii, ..).

Responsive Design
En aquest mòdul es pretén prendre consciència i experiència en el disseny de projectes web responsive: Com s'adapten a diferents dispositius? Com i quins continguts es visualitzen en cada un? Per a això es defineixen totes les noves opcions, tant des de les possibilitats que ofereixen i els seus requeriments gràfics com les eines de programari necessàries. Al final del mòdul es dissenyaran, desenvoluparan i implementaran (a nivell mock up) solucions web amb sortida multiplataforma. Es destinarà especial atenció a les qüestions de codi (bootstrap) que afecten al desenvolupament per a múltiples dispositius (responsive).

Disseny en nous entorns digitals i dispositius mòbils.
WebApp, aplicació nativa i aplicació híbrida, disseny adaptatiu
En aquest bloc aprendrem i posarem en pràctica tots els aspectes de la creació de projectes per als nous entorns digitals: des de la conceptualització, la definició funcional i el disseny de wireframes, fins al disseny visual i el prototipat de l'App s, WebApps 's i veure el disseny adaptatiu.
Aprofundirem d'una manera especial en les decisions gràfiques i d'usabilitat i descobrirem noves eines professionals (Sketch, Framer, Origami), nous processos de treball i mètodes que aconseguiran que les nostres projectes digitals tinguin la qualitat i els acabats necessaris per obtenir el recorregut i el èxit en el mercat.

CMS'S i Servers
Es veuran una sèrie d'eines per a la gestió de continguts (CMS), cadascuna d'elles especialitzada en una finalitat determinada (social, comercial, comunicacional). S'aprofundirà en l'ús de Wordpress i Drupal, tractant amb detall la instal·lació, configuració, extensió usant mòduls i plugins.
Un dels objectius del mòdul és que l'alumne entengui les dinàmiques de desenvolupament en entorns client / servidor. Conegui els temes relacionats amb dominis, hostings, server, FTPs...

Mètriques, posicionament, Xarxes Socials
El mòdul introdueix l'estudiant en les metodologies i eines de mesurament, anàlisi del funcionament d'una presència online, per exemple una web. Es treballarà sobre l'obtenció de diferents tipus de mètriques i dades per optimitzar els resultats mitjançant eines disponibles al mercat.
Es tractaran les APIs dels serveis web més populars (Youtube, Yahoo, Google, etc) i la creació de mashups, finalitzant amb les xarxes socials més utilitzades (com Facebook, Twitter, etc).

Gestió de projectes i empresa
S'abordarà el procés de disseny i la comunicació amb les empreses des del punt de vista de la gestió, a nivell conceptual i pràctic. Des del contacte amb l'empresa fins a la sortida del producte al mercat, es guiarà l'estudiant per les diferents fases del projecte, els matisos legals i les condicions econòmiques.
En ser coneixedor dels passos de projecte, l'alumne tindrà l'habilitat de gestionar temps i recursos.

Projecte final
A més de superar els crèdits dels diversos mòduls, tots els alumnes hauran de desenvolupar un Projecte Final de Màster, consistent en un projecte en grup a partir dels continguts impartits durant el programa. S'establiran tutories per escollir i planificar l'objecte d'estudi, i durant el desenvolupament del mateix, per mantenir els objectius i assolir els resultats desitjats.
Veure més

Destinataris


  • Graduats Superiors en Disseny

  • Llicenciats en Ciències de la Comunicació

  • Llicenciats en Enginyeria de Telecomunicacions i / o Informàtica

  • Llicenciats en Comunicació Audiovisual


Professionals: En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfolio del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de grau de la mateixa àrea.

Durada

Durada: 12 mesos.
Inici curs: Novembre 2019

Objetius

Comprensió de les noves maneres de veure el present i el futur en un entorn en línia. Adquirir competències i coneixements de nous conceptes (disseny d'interfície, usabilitat, interacció o posicionament) i adequar altres que ja es coneixen del disseny gràfic a aquest entorn. Ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte per a Internet d'una manera autònoma o ser capaç de participar en un equip especialitzat amb els rols definits de cada un dels participant. Adquirir un procés de treball assimilant cada fase del projecte: briefing, creació del concepte, la definició estratègica / objectius en funció de les necessitats del client, desenvolupament de la interfície gràfica, producció de prototips, programació del front-end .. Aprendre a sintetitzar l'arquitectura del lloc, usabilitat i estratègia d'un projecte multimèdia mitjançant el disseny de la seva interfície gràfica i el treball amb els wireframes. Comprendre la importància de l'experiència d'usuari.

Titulació obtinguda

Les persones que superen l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: títol propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i títol propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Els alumnes que realitzin aquest curs poden desenvolupar la seva vida laboral a les següents àrees:
Estudis gràfics.
Departaments web d'agències de publicitat.
Departaments de màrqueting, comunicació i disseny del grans empreses.
Professionals free-lance, emprenedors, noves empreses, startup company ...

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny Web Multidispositiu

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny Web Multidispositiu