Màster en Dret i Negocis Internacionals

Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster en Dret i Negocis Internacionals
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Dret i Negocis Internacionals (MDNI) és un programa que respon al canviant panorama dels negocis i comerç Internacional. Les noves tendències econòmiques, la massificació del consum i les noves tecnologies han obert portes sense precedents per a la realització de transaccions comercials. De tota aquesta gamma de relacions es deriven una sèrie de supòsits que requereixen d'atenció jurídica especialitzada. La doctrina científica jurídica i la legislació no caminen al mateix ritme que el comerç internacional i, com tots sabem, no existeix un dret comercial internacional que sigui d'aplicació obligatòria per a aquestes relacions.

Material
Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera, els alumnes que cursin el programa en la modalitat tradicional, si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual, tenen la possibilitat de gaudir dels fòrums, documents d'interès, accés a treballs i casos pràctics, contactes amb altres estudiants, etc.

Presentació de la documentació
El material d'estudi s'organitza en assignatures, repartides en toms, segons una seqüència lògica d'aprenentatge.
En el primer tom, a més de les assignatures corresponents, s'inclou una introducció al Campus Virtual i la col·lecció completa dels exàmens del Programa (només per a alumnes que cursin el programa en modalitat tradicional).

Enviament de la documentació
El material del Programa del Màster en Dret i Negocis Internacionals es remet periòdicament de manera progressiva. D'aquesta manera, l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada amb els últims esdeveniments sorgits en aquest àmbit.

Sistema d'Avaluació
Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un examen, ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual.
L'avaluació final del programa de Màster en Dret i dels Negocis Internacionals serà calculada considerant una ponderació entre:
La qualificació final de cada assignatura.
La qualificació del Projecte Final de Màster.
És requisit imprescindible per al'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna de les assignatures i el Projecte Final.

Temari

Bloc 1. DIRECCIÓ I GESTIÓ JURÍDIC-EMPRESARIAL INTERNACIONAL

     Administració i Direcció d'Empreses
     Direcció i Planificació Estratègica
     Màrqueting Jurídic Internacionall
     Gestió Estratègica de RRRHH en l'àmbit internacional

Bloc 2. DRET INTERNACIONAL (ÀREA PÚBLICA)

     Dret Econòmic Internacional
     Anàlisi Econòmica del Dret
     Dret duaner Internacional
     Tractats de Lliure Comerç
     Dret de la Unió Europea

Bloc 3. CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL (ÀREA PRIVADA)

     Aspectes Jurídics de l'Empresa
     contractes Internacionals
     Comerç Internacional
     propietat Intel·lectual
     Dret d'Internet

Bloc 4. SISTEMA FINANCER-LEGAL INTERNACIONAL

     direcció Financera
     Anàlisi d'Estats Financers
     Finançament i Tributació internacional

Bloc 5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I ARBITRATGE INTERNACIONAL

     Resolució / Transformació de conflictes en l'àmbit internacional
     arbitratge Internacional
     Ètica i Responsabilitat Social Corporativa

Bloc 6. Metodologia d'Investigació Científica i Projecte Final de Màster

Destinataris

El programa està especialment orientat a llicenciats en Dret que vulguin desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per treballar en despatxos professionals, o consultories amb alta vocació internacional.
El MDNI també està destinat a empresaris, directius, i professionals vinculats al dret comercial internacional, així com a recent titulats universitaris en Dret que vulguin adquirir coneixements sobre la direcció jurídica empresarial internacional.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

A Distància i amb campus virtual.

Objectius

? Proporcionar assessorament i assistència jurídica a organitzacions empresarials el gir ordinari es desenvolupi siguin operacions internacionals ? Exercir càrrecs de responsabilitat en empreses, institucions i associacions empresarials multinacionals. ? Comprendre el funcionament i operacions dels agents internacionals que determinen el creixement dels mercats i de les operacions de comerç i inversió a l'estranger. ? Identificar, analitzar i desenvolupar oportunitats de negoci en mercats emergents. ? Gestionar de manera eficient un departament de comerç exterior d'una empresa multinacional. ? Iniciar, gestionar i mantenir activitats comercials en un bloc estranger de manera eficient.

Perspectives laborals

Algunes de les possibles sortides professionals del programa de Màster en Dret i Negocis Internacionals són les següents: ? Director de Departaments Jurídics Internacionals ? Consultor Internacional ? Advocat assessor de Multinacionals ? Gerents Legals Corporatius sèniors

Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic. Contacta amb el departament d'Admissions per conèixer les característiques de la convocatòria de Beques.
Màster en Dret i Negocis Internacionals
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X