Màster en Finances

Màster
Presencial
600 hores
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d'un programa de dedicació gairebé exclusiva d'un any acadèmic, una formació àmplia i d'alt nivell sobre els elements teòrics, instruments, mètodes, tècniques i noves tecnologies que són necessaris per desenvolupar les funcions requerides en l'activitat financera real de les entitats financeres, empreses i mercats, on se'ls introdueix facilitant la realització de pràctiques ia través del  seminari final a la City .

Per tant, l'objectiu central del Màster en Finances és formar professionals capacitats i amb habilitats tècniques i de gestió, idonis per a futures carreres professionals en el món financer i empresarial en un entorn extraordinàriament dinàmic.

Temari

Àrea de Tècniques Instrumentals i Complementàries (280 hores)
 • Anàlisi i diagnòstic d'estats financers
 • Mètodes quantitatius: estadística i econometria empresarial i financera
 • Entorn econòmic: anàlisi macro i microeconòmic conjuntural i estructural
 • Matemàtica de les opcions financeres
 • Marc legal i fiscalitat de les operacions financeres
 • Teoria de carteres
 • Gestió avançada i pràctica d'aplicacions informàtiques i noves tecnologies
 • Financial english
 • Ètica dels negocis financers
 • Conferències complementàries conjunturalment rellevants i orientacions de caràcter laborals

Àrea de Sistema i Mercats Financers (180 hores)
 • Sistema financer: fonaments i anàlisi descriptiva
 • Mercats de capitals de renda fixa
 • Mercats de capitals de renda variable
 • Mercats de divises
 • Instruments derivats
 • Anàlisi, control i eines de gestió del risc financer
 • Mercats monetaris

Àrea de Gestió (190 hores)
 • Gestió de carteres: descripció, benchmarking i reporting
 • Financial planning
 • Gestió financera empresarial i finances corporatives
 • Cash management a l'empresa
 • Gestió, estratègies i productes bancaris
 • Gestió d'entitats asseguradores
 • Management i màrqueting empresarial i financer

Destinataris

El Màster en Finances és un programa dirigit a titulats universitaris que compleixin les condicions següents:
 • Estar en possessió de la titulació o preveure la seva obtenció abans de l'inici del curs
 • Desitj ferm d'orientar la seva activitat professional cap a alguna de les branques de les finances
 • Voluntat d'emprendre un curs amb alta exigència en temps, dedicació i rigor en l'avaluació

Requisits

Tenir un títol acadèmic de nivell superior o equivalent validat i coneixements d'anglès per a la comunicació oral i escrita

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, Castellà o anglès

Titulació obtinguda

Màster en Finances per Institut d'Estudis Financers

Pràctiques

El Màster en Finances inclou un stage de pràctiques en entitats financers entre els mesos de febrer a juny.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Tipus d'avaluació

Continuada (amb exàmens, presentacions de treballs i tesina final)

Lloc on s'imparteix el curs

IEF, Gran Via, 670, 2a planta
Màster en Finances
Institut d'Estudis Financers
Campus i seus: Institut d'Estudis Financers
Institut d'Estudis Financers
Avinguda Josep Tarradellas, 123, 2ª planta 08029 Barcelona
Cursos més populars
X