Màster en Fotografia i Disseny

1031 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.950 €
Sol·licita informació
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Màster en Fotografia i Disseny
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 8.950 €

Descripció

El Màster en Fotografia i Disseny d'ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona és un programa de postgrau basat en la pràctica fotogràfica que tracta la fotografia com una disciplina oberta a través de la qual s'anima l'estudiant a crear extensos projectes fotogràfics d'alta complexitat, a la vegada que a explorar els enfocaments més contemporanis de la fotografia.
El curs atrau estudiants de tot el món i emfasitza la innovació, experimentació i recerca teòrica i pràctica, i motiva els estudiants a involucrar-se activament amb la pràctica fotogràfica contemporània mitjançant publicacions, exposicions i la participació en projectes fotogràfics reals.
El curs ofereix un entorn dinàmic i apassionant per estudiar la pràctica de la fotografia, dotant els alumnes de coneixements avançats de fotografia, tant pràctics, tècnics com teòrics, que s'apliquen als projectes dels propis estudiants. Aquesta és una de les característiques del nostre Màster, l'ensenyament de la fotografia es col·loca al nivell de la pràctica fotogràfica contemporània. També es posa especial atenció en la difusió del treball fotogràfic, l'exposició i la publicació, i se centra en les raons per les quals el significat d'una imatge està determinat pel seu ús i contextualització.
Inspirant-se en l'experiència d'una àmplia gama de fotògrafs professionals, professors convidats i assessors tècnics, l'alumne millorarà els seus coneixements i habilitats gràcies a un seguit de projectes fotogràfics que es basen en la recerca pràctica. Al final del màster l'alumne serà capaç de realitzar un treball fotogràfic contemporani que utilitzi la fotografia de manera efectiva per expressar i comunicar eficaçment idees complexes, explorant més enllà dels límits específics de la pròpia fotografia amb l'objectiu de produir solucions innovadores per als nous escenaris i mètodes de visualització i contextualització de les imatges.

Temari

I. FONAMENTS DE LA FOTOGRAFIA
 • Principis de la composició fotogràfica.
 • Percepció visual i de la imatge.
 • Narrativa visual.
 • Seqüència fotogràfica.
 • Narrativa i text.
 • Edició fotogràfica.
II.FOTOGRAFIA VISUAL
 • Equip digital.
 • Gestió del color.
 • Fotometria digital de zona.
 • Creació de llum amb el flash.
 • Edició de software.
 • Foto manipulació.
 • Retocs avançats.
III. EQUIPAMENT DE FOTOGRAFIA
 • Processament d'imatge.
 • Càmera i lents.
 • Processament extrem.
 • Impressió.
 • Il·luminació interior.
 • Il·luminació i exteriors.
 • Il·luminació i medi ambient.
IV. CONTEXT FOTOGRÀFIC I PROCÉS

a) Pensament visual
 • Imatge i text.
 • Imatge i estètica.
 • Imatge i context.
 • Fotografia i cultura.
 • Fotografia i identitat.
b) Usos de la fotografia
 • Contextos i eines no convencionals.
 • Entorns multimèdia.
 • Tècnica fotogràfica com un recurs estètic.
 • Publicitat i comunicació.
c) Edició
 • Editar una història.
 • Edició digital, eines.
 • Representació de l'espai.
 • Enfocament multidisciplinari a la fotografia.
V. DISSENY DIGITAL
 • Fotografia per al disseny.
 • Disseny per a la fotografia.
 • Portafoli web.
 • Disseny sobre paper.
 • Fotografia impresa.
 • Disseny i edició per a revistes.
 • Retoc i gestió.
 • Arxiu d'imatges.
 • Món de la publicació.
VI. USOS DE LA FOTOGRAFIA
 • El mercat de la fotografia.
 • La fotografia en el mercat de l'art.
 • Usos i tendències de la fotografia contemporània.
 • Màrqueting per a fotògrafs.
 • Beques per a fotògrafs.
 • Multimèdia per a fotògrafs.
 • Intervencions fotogràfiques.
 • Exposicions fotogràfiques.
VII. PROJECTE FOTOGRÀFIC
 • Gestió i dinàmica del projecte.
 • Anàlisi i avaluació del projecte.
 • Tutorials i seminaris.
 • Presentació pública i exposició del projecte final.

Competències per a les quals et prepara el curs

Els estudiants que completin el curs amb èxit hauran: Iniciat i posat en marxa un projecte individual autodirigit de recerca utilitzant mètodes de recerca, materials, tècniques i processos apropiats per a la pràctica del disseny. Demostrat un coneixement profund i un compromís crític amb els contextos pràctics, teòrics i professionals rellevants del seu projecte i ser capaços de situar i interpretar la seva pròpia feina en aquest context. Demostrat tenir la capacitat d?aplicar l?anàlisi, la síntesi i l?avaluació a una varietat de recursos externs i a la seva pràctica per inspirar i informar sobre la generació, el desenvolupament i l?aplicació d?idees originals. Demostrat haver tractat el seu propi treball de forma reflexiva i avaluativa, la qual cosa els permeti actuar de forma independent en la identificació, la implementació i el manteniment de la recerca individual i la pràctica professional.

Destinataris

Normalment s'espera que els candidats per realitzar el Màster en Fotografia i Disseny d'ELISAVA tinguin un títol de grau en belles arts, arts aplicades o disseny, o que tinguin una experiència equivalent. Els graduats en altres disciplines relacionades que puguin demostrar un nivell adequat d'alfabetització visual també poden tenir-se en compte. Els candidats que no tinguin un títol de grau però hagin tingut experiència en el sector o similars també s'han de tenir en compte. Tots els candidats han de lliurar un portafoli amb la seva sol·licitud, que normalment consisteix en 10-20 imatges que representin la seva àrea d'interès.

Requisits

Tenim en compte als candidats que posseeixin un nivell educatiu equivalent a un títol universitari oficial. Pots acreditar el teu nivell educatiu de la manera següent:
 • Tenint un títol universitari oficial o alguna qualificació acadèmica equivalent.
 • Tenint una experiència professional equivalent a un títol universitari oficial.
 • Previ aprenentatge experiencial, el resultat del qual es demostri que és equivalent a les qualificacions formals requerides.
 • Una combinació de qualificacions formals i aprenentatge experiencial que, en el seu conjunt, pugui demostrar-se que és equivalent a les qualificacions formals requerides.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El curs està estructurat en dos blocs que atenen a diverses pràctiques docents: el primer bloc respon a les necessitats de l?alumne de conèixer, comprendre i aplicar les diferents tècniques i teories fotogràfiques. Des d?aquest treball, al segon bloc, l?alumne ha de proposar, investigar, desenvolupar i resoldre projectes fotogràfics d?un alt nivell professional en diferents contextos i situacions reals.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès i/o espanyol. Grup en espanyol: és recomanable tenir coneixements d?anglès, ja que alguns materials, conferències i projectes poden ser impartits en tots dos idiomes.

Durada

Setembre 2017 a Juliol 2018.

Objectius

 • Proporcionar un context flexible però estructurat en què els estudiants puguin realitzar de forma rigorosa un projecte de recerca autodirigit els resultats del qual es materialitzin en la producció sistemàtica d'un cos de treball específic i original en el camp de la fotografia.
 • Proporcionar les eines visuals necessàries per poder construir un projecte fotogràfic des del principi a la fi.
 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per poder expressar idees amb un projecte fotogràfic d'una manera eficaç.
 • Fomentar el desenvolupament de la reflexió crítica per part de cada estudiant com la base per al desenvolupament d'alumnes independents capaços d'avançar en les seves pròpies habilitats, coneixements i la pràctica professional i de recerca.
 • Proporcionar als estudiants els mitjans per establir i concebre el seu lloc de treball en el context de situacions acadèmiques i professionals rellevants i contemporànies, i debats.
 • Proporcionar a l'alumne les habilitats tècniques de la fotografia professional i ser capaç de sortir-se'n en qualsevol circumstància professional.
 • Comprometre's amb un públic real, generar noves narratives desafiadores sobre la naturalesa del treball i la seva relació amb les formes de producció, difusió i consum canviants.
 • Proporcionar una formació multidisciplinària als professionals que s'especialitzen en l'àrea de la fotografia perquè puguin utilitzar la fotografia com una eina per expressar conceptes i idees.

Titulació obtinguda

Màster en Fotografia i Disseny, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Preu

Preu 8.950 €
Curs 2017-2018: edició en castellà: 8.950? (més 475? en concepte de drets de matrícula).

Borsa de treball

En finalitzar els estudis, els estudiants disposen d'un servei de borsa de treball que compta amb vincles estables amb empreses nacionals i internacionals de gran rellevància.

Professorat

Direcció: Pedro Vicente.

Lloc on s'imparteix el curs

ELISAVA Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona (La Rambla 30-32)

Horari

Edició en anglès: dimarts, dijous i divendres, de 10h a 14.15h / Edició en espanyol: dimarts, dijous i divendres de 17h a 21.15h.
Màster en Fotografia i Disseny
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Campus i seus: Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
La Rambla 30-32 08002 Barcelona
Sol·licita informació
X