Màster en atenció d'infermeria en la infància i adolescència

Descripció

Es tracta d'un curs que ha tingut 11 edicions anteriors com a postgrau, amb un gran acolliment durant tots aquests anys per els/les alumnes/as. No obstant això, creiem que seria convenient ampliar l'oferta educativa en el camp de la infermeria pediàtrica.Des de l'EUI Sant Joan de Déu, juntament amb l'Hospital Matern Infantil Sant Joan de Déu volem oferir la nostra experiència per facilitar aquesta formació als/les professionals de la infermeria que desitgin dirigir la seva pràctica professional en l'àmbit de l'atenció pediàtrica.Per a més informació, consultar l'arxiu adjunt.

Temari

El curs està estructurat en forma de màster curricular amb un total de 60 crèdits.

Primer any: 29 crèdits i segon any: 31 crèdits


PRIMER ANY (2010-11) ATENCIÓ D'INFERMERIA Al/A la NEN/A I ADOLESCENT HOSPITALITZAT/A

Curs organitzat en unitats temàtiques, amb un total de 29 crèdits: 16 crèdits teòrics i 13 crèdits pràctics.* Unitat temàtica I: Procés d'atenció d'infermeria pediàtrica: 2 crèdits

* Unitat temàtica II: Infermeria neonatal: 4 crèdits

* Unitat temàtica III: Atenció d'infermeria al/a la nen/a hospitalitzat/a: 7 crèdits

* Unitat temàtica IV: Atenció d'infermeria al/a la nen/a en estat crític: 3 crèdits

* Unitat temàtica V: Pràctiques clíniques: 13 crèdits


SEGON ANY (2010-2011) ÀMBITS DE LA INFERMERIA PEDIÀTRICA

Curs organitzat en Unitats temàtiques, amb un total de 31 crèdits.
6 crèdits pràctics, tesina amb 7 crèdits i 18 crèdits teòrics* Unitat temàtica I: Infermeria infantil en atenció primària: 4 crèdits

* Unitat temàtica II: Nutrició i dietètica: 2 crèdits

* Unitat temàtica III: Atenció d'infermeria al/a la nen/a en situació d'urgència: 3 crèdits

* Unitat temàtica IV: Infermeria en l'àmbit de la pediatria social: 4 crèdits

* Unitat temàtica V: Mòdul de gestió, ètica i legislació: 2 crèdits

* Unitat temàtica VI: Atenció Infermeria en el/l'adolescent: 3 crèdits

* Unitat temàtica VII: Pràctiques clíniques en urgències : 6 crèdits

* Investigació i Tesina : 7 crèdits

Destinataris

Diplomats en Infermeria.

Durada

El curs s'impartirà durant dos cursos acadèmics
Campus i seus: Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
Escola Universitària d'Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, nº 37 - 59, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X