Màster en Intel·ligència Emocional en l'àmbit Social i de la Salut (III Edició)

1034 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.400 €
Sol·licita informació
Cidie Centro de Investigación, Formación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional
Màster en Intel·ligència Emocional en l'àmbit Social i de la Salut (III Edició)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Mataró (Barcelona)
60 crèdits
Preu 4.400 €

Descripció

El Màster en Intel·ligència Emocional en l'Àmbit Social i de la Salut s'ha creat amb l'objectiu d'assolir una necessitat molt sol·licitada en el sector professional: establir una relació harmònica entre la teoria i la pràctica, centrant el focus d'atenció en la persona, per millorar la tasca professional i personal i, en conseqüència, contribuir a la construcció d'una societat més sana i humanitzada.
Per això, aquest màster té un caràcter eminentment pràctic i aplicat. Dirigit a professionals dels diferents àmbits de les ciències socials i de la salut (psicòlegs, mestres, educadors socials, treballadors socials, pedagogs, metges, infermeres, personal sanitari, directius, etc.), i el principal objectiu és dotar d'eines i competències per a una comprensió profunda de la persona que garanteixi, a més dels coneixements propis de les diferents disciplines, una praxi professional d'alta qualitat. Les persones que optin per cursar aquest màster tindran l'oportunitat de consolidar i potenciar la seva pròpia intel·ligència emocional, el que redundarà en una optimització del seu estat de benestar personal i laboral.
En les últimes dècades, el concepte d'intel·ligència emocional ha suscitat un gran interès tant entre la població general com en l'àmbit científic i professional. Els avenços científics d'aquests anys, d'una banda, evidencien que es tracta d'una habilitat fonamental per al desenvolupament de competències personals i socials, que augmenta el benestar i l'ajust psicològic de les persones i que influeix positivament en el rendiment de les seves activitats; i, d'altra banda, demostren que constitueix un factor de protecció davant el desenvolupament de diferents trastorns mentals i físics.
A més de difondre els avenços científics i professionals en l'àmbit de la intel·ligència emocional que fomenten la formació i l'actualització permanent, aquest màster aporta eines per enriquir el treball professional i el creixement personal per tal d'assolir un desenvolupament professional íntegre.
L'experiència professional i de recerca de l'equip docent permet oferir l'acostament a un ampli ventall de contextos en què pot ser aplicat el coneixement de la intel·ligència emocional, i permet presentar diferents estratègies que promouen nous abordatges d'intervenció en l'àmbit social i de la salut.

Temari

Mòdul 1. Les emocions (2 ECTS)
• Les emocions: què són i per a què serveixen?
• Afectivitat, Vincle i Dinàmica emocional
• Emocions i valors: dimensió ètica de les emocions
• Comunicació i afectivitat
• Desenvolupament evolutiu de les emocions
Mòdul 2. Bases científiques de la intel·ligència emocional (1 ECTS)
• Principis i fonaments de la intel·ligència emocional
• Bases neurobiològiques de la intel·ligència emocional
• Avaluació de la intel·ligència emocional
• Àmbits de recerca en intel·ligència emocional
Mòdul 3. La persona (2 ECTS)
• Dimensions de la personalitat
• Comunicació i emocions
• El paper del cos en la IE
• Intel·ligència Corporal
Mòdul 4. Estratègies d'intervenció basades en la intel·ligència emocional (2 ECTS)
• Diagnòstic emocional i afectiu
• Intel·ligència emocional i creativitat
• Art i emocions
• Intervenció amb animals
• Robòtica i IE
• Prevenció del burnout en els professionals de la relació d'ajuda
Mòdul 5. Dimensió social de la intel·ligència emocional (2 ECTS):
• Família i intel·ligència emocional
• Intervenció amb famílies en risc d'exclusió social
• Mediació
• Immigració i emocions
• Educació i intel·ligència emocional
Mòdul 6. Intervencions psicosocials des de la intel·ligència emocional (3 ECTS)
• Estratègies d'intervenció socioeducativa
• Educació afectiva i sexual
• Intervenció amb menors en risc d'exclusió social
• Intel·ligència emocional i discapacitat
• Intel·ligència emocional i gent gran
Mòdul 7. Intel·ligència emocional i psicopatologia (3 ECTS)
• Introducció a la psicopatologia des de la Teràpia baseu en Intel·ligència Emocional
• Psicopatologia infantojuvenil
• Psicopatologia de l'adult
• Els estils de personalitat i els seus trastorns
Mòdul 8. Intervenció en l'àmbit de la salut (2 ECTS)
• Tècniques d'intervenció en l'àmbit de la salut
• Mindfulness, valors i emocions
• Intel·ligència emocional en Oncologia
• Introducció a la Teràpia basada en intel·ligència emocional (TIE)
Mòdul 9. Assistència a monogràfics (2 ECTS)
• Assistència a jornades d'actualització professional i sessions monogràfiques
Mòdul 10. Seminari de desenvolupament personal (7 ETCS)
• Presencial
• Treball autoritzat
Mòdul 11. Investigació en intel·ligència emocional (7 ETCS)
• Recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics
• Investigacions en l'àmbit de la intel·ligència emocional
• Procediments d'avaluació en la intel·ligència emocional
• Mètodes d'investigació social
• Mètodes d'investigació clínica
• Seminari de recerca
Mòdul 12. Projecte de recerca (12 ECTS)
• Treball tutoritzat personal
• Treball tutoritzat en línia
• Treball personal de l'alumne
Mòdul 13. Pràcticum (15 ECTS)
• Pràctiques
• Supervisió de les pràctiques
Total Crèdits 60 ECTS

Destinataris

Dirigit a llicenciats, diplomats o graduats universitaris vinculats a l'àmbit social o de la salut. Es valorarà individualment a cada aspirant partint de la seva formació i trajectòria personal i laboral. Aquells estudiants que accedeixin sense titulació oficial universitària obtindran un certificat d'extensió universitària.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Durada: Setembre de 2018 - juny de 2020.

Objectius

Adquirir un ampli coneixement sobre les emocions i la dimensió emocional de les persones.
Conèixer els últims avenços en l'estudi de la intel·ligència emocional.
Fomentar el creixement emocional de les persones a partir de la implementació d'intervencions orientades al desenvolupament de la intel·ligència emocional.
Desenvolupar estratègies personals per enfortir la intel·ligència emocional i resiliència professional.
Dissenyar, aplicar i avaluar programes i estratègies d'intervenció des de la intel·ligència emocional en l'àmbit social i de la salut, amb el qual es contribueixi al coneixement científic.
Impulsar el desenvolupament d'una pràctica professional més humanitzada

Promocions

Finançament: l'import del curs s'abonarà de forma fraccionada.

Professorat

Coordinació: Dra. Nathalie P. Lizeretti. Doctora en Psicologia. Especialista en psicoteràpia i intel·ligència emocional. Professora de la Universitat Ramon Llull (URL) i coordinadora del GT d'Intel·ligència Emocional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Directora del Centre d'Investigació, Formació i Desenvolupament de la intel·ligència emocional (CIDIE) Fundació Ramón Rosal. Professorat: Dra. Georgina Badia Realp, doctora en Psicologia. Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària (Hospital Santa Maria de Lleida). Prof. Naema Braçal Alcaide, mestra d'educació infantil i primària Experta en Intel·ligència Emocional i robòtica infantil. Dra. Margarida Coromines Roso, doctora en Farmàcia i psicòloga. Psicobióloga del servei de psiquiatria, departament de Psiquiatria i Medicina Legal (Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona).

Lloc on s'imparteix el curs

Centro de Investigación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional. Fundación Ramón Rosal C/ Pintor Velázquez, 66 08302 Mataró

Horari

Horari: Divendres de 17.00 h a 21.00 h; Dissabte de 10.00 h a 14.00 hi de 15.00 h a 19.00 h. Caps de setmana alterns.
Màster en Intel·ligència Emocional en l'àmbit Social i de la Salut (III Edició)
Cidie Centro de Investigación, Formación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional
Campus i seus: Cidie Centro de Investigación, Formación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional
Cidie - Centro de Investigación, Formación y Desarrollo de la Inteligencia Emocional - Fundación Ra
C/ Pintor Velázquez, 66 08302 Mataró (Barcelona)
Sol·licita informació
X