Màster en International Business

Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en International Business
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

La globalització ha donat lloc a mercats cada vegada més segmentats i competitius, de manera que la internacionalització de les empreses i el seu assentament en mercats estrangers és clau a l'hora d'expandir el negoci. Potenciar l'ús de tecnologies de la informació, abordar l'expansió de les seves operacions i imprimir un canvi en la cultura del comerç internacional són fonamentals en totes les empreses i sectors.
En el Màster en International Business et formem per ser un professional amb orientació internacional, capaç de gestionar empreses en vies d'internacionalització o que ja operin a l'estranger. Un professional que domini els entorns financers, estratègics i de gestió en què es duen a terme els negocis internacionals.
Amb el postgrau en International Business de OBS-UB, adquiriràs les competències i coneixements necessaris per afrontar amb èxit els canvis que es donen en processos d'internacionalització de negocis i la gestió estratègica eficient, així com aprendràs a augmentar la teva competitivitat i ocupabilitat internacional.

Temari

Integració i entorn econòmic internacional
Aquesta assignatura està centrada en l'enfocament analític de l'entorn empresarial global. Com a estudiant aprendràs activament a través de casos reals, resolució de problemes i aplicacions de conceptes. El curs et proporciona l'oportunitat de desenvolupar habilitats en l'anàlisi comparativa i de país; la comprensió dels indicadors macroeconòmics més importants; l'avaluació dels principals riscos de gestió i la identificació d'oportunitats de negoci.

Direcció i Innovació d'Empreses Internacionals
En aquest mòdul examinaràs els factors que permeten a les empreses aconseguir i conservar avantatges competitius en l'entorn internacional, a través de la identificació d'oportunitats, la creació de capacitats i el desenvolupament de noves tecnologies i formes d'organització.

global Màrqueting
L'assignatura de Global Màrqueting té com a objectiu oferir un marc analític i conceptual orientat a la presa de decisions i a l'elaboració i execució dels programes de màrqueting a nivell mundial. Temes com ara la possibilitat d'internacionalitzar-, la selecció dels mercats estrangers, el desenvolupament del programa de màrqueting global i l'aplicació i el control del programa de màrqueting global seran tractats en l'assignatura.

Gestió financera internacional
Et proporcionem una base de comprensió de les finances internacionals i les opcions fonamentals de la gestió financera de les empreses en els mercats globals. Coneixeràs les responsabilitats dels directors financers de les empreses multinacionals o empreses amb filials multinacionals, proveïdors o mercats de productes internacionals.

Cross-Cultural Management
L'assignatura està dissenyada per desenvolupar-te com a líder empresarial global. Cobriràs els principals temes de gestió que tenen les empreses en fer negocis a nivell internacional.
 
Internationa Trade Management
Estratègies d'E-Business global
T'oferim una visió general de la gestió dels negocis electrònics en una economia mundial globalitzada. Els temes coberts inclouen tecnologies que donen suport al comerç electrònic; els diferents models de comerç electrònic i les seves aplicacions; problemes de seguretat; els sistemes de pagament electrònic; assumptes legals i ètics; qüestions globals en la gestió digital; temes de disseny i implementació i l'estratègia per a l'aplicació d'un e-business.

emprenedoria global
Coneixeràs les eines necessàries per a una comprensió completa del procés d'emprenedoria en mercats globalitzats. El curs se centra en el reconeixement i la recerca d'oportunitats de negoci globals, l'avaluació de la viabilitat de noves empreses i aprendre a manejar els negocis en creixement.

Gestió de comerç internacional
La gestió del comerç és l'activitat internacional clau, especialment per a les petites i mitjanes empreses (PIMES). Aquest curs cobreix la teoria i pràctica de la gestió d'importacions i exportacions. Els principals temes tractats són la planificació comercial, la gestió dels intermediaris (inclosos els aspectes legals) i el risc i la gestió financera.

Global Supply Chain Management
En aquesta assignatura desenvoluparàs la capacitat de conceptualitzar, dissenyar, i implementar cadenes de subministrament alineades amb les característiques del producte, el mercat i els clients. Avaluaràs com les tecnologies de la informació, els mercats dinàmics i la globalització estan impactant en les estratègies i pràctiques de la cadena de subministrament, inclosa la logística, la coordinació digital de decisions i recursos, gestió de riscos i inventaris, gestió de compres i contractació de proveïdors, disseny de productes i processos i gestió d'ingressos.

Negociació comercial internacional
Comprendràs la teoria de la negociació tal com es practica en una varietat d'escenaris estratègics i internacionals. L'objectiu és ajudar-te a sentir més còmode i confiat amb el procés de negociació. El curs està dissenyat perquè sigui rellevant per l'ampli espectre de problemes de negociació als quals s'enfronten els directius, però fem servir exemples específics de l'estratègia internacional, com ara fusions i adquisicions i aliances d'empreses. Et oferirem l'oportunitat de desenvolupar habilitats a través de l'experiència i d'entendre la negociació en marcs conceptuals i analítics útils en la gestió del comerç internacional.

International Business Simulation (en anglès)
L'International Business Simulation és l'assignatura de tancament del programa. Et proporcionem l'oportunitat d'integrar els coneixements adquirits durant el curs posant en pràctica la gestió internacional, jugant el paper d'un category manager per a una important empresa de productes de consum. La simulació es farà en anglès per afegir aquesta competència idiomàtica, indispensable en un entorn de negocis internacionals.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

  • Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avalua Analitzar críticament i avaluar assumptes complexos en un entorn empresarial globalitzat, dinàmic i canviant
  • Descriure els indicadors econòmic-financers pertinents i els models de negoci aplicables en matèria de presa de decisions
  • Apreciar les complexitats interculturals de la gestió internacional i gestionar de forma ètica els acords institucionals
  • Aplicar els coneixements necessaris per tenir èxit com a empresari global i el saber fer per desenvolupar nous negocis en contextos internacionals
  • Planificar les estratègies de creixement dels negocis internacionals
  • Descriure les eines de anàlisis econòmic i identificar els desafiaments i oportunitats de la globalització
  • Emprar el coneixement de les noves tecnologies i sistemes de informació aplicables al comerç internacional i la gestió de les operacions internacionals
  • Gestionar les conseqüències fiscals de les operacions comercials d'una organització internacional.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en International Business
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X