Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)

1025 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge ofereix coneixements actualitzats i vinculats amb l'exercici professional dels agents que participen en educació, dotant a l'alumne d'estratègies i tècniques d'intervenció en les dificultats de l'aprenentatge i els principals trastorns en els processos d'aprenentatge.
Els professionals del sistema educatiu actual es troben amb un alumnat molt heterogeni amb necessitats i dificultats molt diferents. Aquest màster ofereix respostes concretes a les principals dificultats d'aprenentatge i trastorns a través d'exemples pràctics i pautes de diagnòstic i intervenció tant en l'etapa de la primera infància com a Primària i Secundària: instruments d'avaluació, proves de diagnòstic, estratègies de prevenció, orientació a equips docents, etc.
El Màster t'aporta les habilitats i destreses per a dissenyar programes d'intervenció psicopedagògica en diferents contextos educatius que afavoreixin la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials.

Temari

 1. Avaluació i intervenció psicopedagògica.
 2. Atenció primerenca i intervenció psicopedagògica.
 3. Atenció i intervenció a la diversitat.
 4. Fonaments neuropsicològics de l'aprenentatge.
 5. Altes capacitats.
 6. Discapacitat intel·lectual
 7. Estratègies d'aprenentatge
 8. Intervenció en alumnes amb dèficits motors.
 9. Intervenció en alumnes amb dèficits auditius.
 10. Intervenció en alumnes amb dèficits visuals.
 11. Les TIC aplicades a la intervenció en l'aprenentatge.
 12. Trastorns de l'espectre autista.
 13. Intervenció en dificultats en l'adquisició de la lectura i l'escriptura.
 14. Intervenció en dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 15. Pràctiques / Memòria de pràctiques.
 16. Treball final de màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Determinaràs i analitzar les causes que alteren els processos d'aprenentatge amb l'objectiu d'ajustar l'atenció psicopedagògica als nens amb dificultats. Seleccionaràs i aplicaràs els principals instruments d'avaluació i proves diagnòstiques per a la detecció de dificultats de l'aprenentatge. Establiràs estratègies per a la prevenció de dificultats d'aprenentatge i orientarás a l'equip docent d'un centre sobre el seu tractament. Dissenyaràs programes d'intervenció psicopedagògica en diferents contextos educatius que afavoreixin la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials. Reconeixeràs els comportaments i hàbits a modificar a l'aula i utilitzaràs els instruments d'observació i registre de forma adequada. Analitzaràs els recursos i tècniques d'intervenció a l'aula per atendre alumnes amb dèficits físics i sensorials. Identificaràs l'alumne amb dificultats en diferents àrees d'aprenentatge (lectura, escriptura i llenguatge oral).

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Dates d'impartició: octubre 2018.

Perspectives laborals

Treballa en la intervenció d'alumnes amb problemes d'aprenentatge, assessorament sobre recursos i organització per a l'atenció a la diversitat en gabinets privats d'assessorament a particulars i / o institucions educatives amb funcions d'ajuda a l'alumnat amb fracàs escolar, en centres d'educació especial i elaborant recursos i programes per a la intervenció en dificultats de l'aprenentatge.
Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X