Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)

Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona

Màster
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
90 Crèdits

Descripció

El Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge ofereix coneixements actualitzats i vinculats amb l'exercici professional dels agents que participen en educació, dotant a l'alumne d'estratègies i tècniques d'intervenció en les dificultats de l'aprenentatge i els principals trastorns en els processos d'aprenentatge.

Els professionals del sistema educatiu actual es troben amb un alumnat molt heterogeni amb necessitats i dificultats molt diferents. Aquest màster ofereix respostes concretes a les principals dificultats d'aprenentatge i trastorns a través d'exemples pràctics i pautes de diagnòstic i intervenció tant en l'etapa de la primera infància com a Primària i Secundària: instruments d'avaluació, proves de diagnòstic, estratègies de prevenció, orientació a equips docents, etc.

El Màster t'aporta les habilitats i destreses per a dissenyar programes d'intervenció psicopedagògica en diferents contextos educatius que afavoreixin la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials.


Veure més

Temari del curs

 1. Avaluació i intervenció psicopedagògica.
 2. Atenció primerenca i intervenció psicopedagògica.
 3. Atenció i intervenció a la diversitat.
 4. Fonaments neuropsicològics de l'aprenentatge.
 5. Altes capacitats.
 6. Discapacitat intel·lectual
 7. Estratègies d'aprenentatge
 8. Intervenció en alumnes amb dèficits motors.
 9. Intervenció en alumnes amb dèficits auditius.
 10. Intervenció en alumnes amb dèficits visuals.
 11. Les TIC aplicades a la intervenció en l'aprenentatge.
 12. Trastorns de l'espectre autista.
 13. Intervenció en dificultats en l'adquisició de la lectura i l'escriptura.
 14. Intervenció en dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 15. Pràctiques / Memòria de pràctiques.
 16. Treball final de màster.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Determinaràs i analitzar les causes que alteren els processos d'aprenentatge amb l'objectiu d'ajustar l'atenció psicopedagògica als nens amb dificultats.
Seleccionaràs i aplicaràs els principals instruments d'avaluació i proves diagnòstiques per a la detecció de dificultats de l'aprenentatge.

Establiràs estratègies per a la prevenció de dificultats d'aprenentatge i orientarás a l'equip docent d'un centre sobre el seu tractament.
Dissenyaràs programes d'intervenció psicopedagògica en diferents contextos educatius que afavoreixin la integració d'alumnes amb necessitats educatives especials.

Reconeixeràs els comportaments i hàbits a modificar a l'aula i utilitzaràs els instruments d'observació i registre de forma adequada.
Analitzaràs els recursos i tècniques d'intervenció a l'aula per atendre alumnes amb dèficits físics i sensorials.

Identificaràs l'alumne amb dificultats en diferents àrees d'aprenentatge (lectura, escriptura i llenguatge oral).

Destinataris

Psicòlegs, pedagogs, mestres, Educadors Socials.


Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Dates d'impartició: octubre 2018.

Perspectives laborals

Treballa en la intervenció d'alumnes amb problemes d'aprenentatge, assessorament sobre recursos i organització per a l'atenció a la diversitat en gabinets privats d'assessorament a particulars i / o institucions educatives amb funcions d'ajuda a l'alumnat amb fracàs escolar, en centres d'educació especial i elaborant recursos i programes per a la intervenció en dificultats de l'aprenentatge.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (ISEP Barcelona)