MBA en Direcció de Negocis Internacionals

Màster
Presencial | On-line | Distància
12 mesos
Consulteu el preu

Descripció

El Màster MBA en Direcció de Negocis Internacionals de l'CEF.- té com a objectiu formar professionals altament qualificats en l'àmbit de la direcció i gestió d'organitzacions en entorns internacionals, dotant-los d'un perfil pràctic i competitiu. A la pràctica, el programa és un MBA en el qual es tenen en compte les especificitats de les empreses internacionalitzades.
En el món actual la internacionalització s'ha convertit en una necessitat per a les empreses. És per això que es requereixen professionals altament formats que puguin fer front als reptes que suposa realitzar negocis amb altres països, quan no establir directament a l'exterior.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de gestió, assessorament i avaluació de les organitzacions en entorns internacionals, tant en l'àmbit global de l'organització com en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, finançament, comercialització, inversió, administració, etc. facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral únic europeu.

Temari

• El Mòdul d'Informàtica Aplicada té per finalitat ensenyar a l'estudiant a manejar-se en un entorn d'ensenyament en línia, orientat cap a un espai comú i internacional, a través de la plataforma de formació de la UDIMA. En aquest entorn és on tindran lloc les accions formatives, totes elles al voltant de l'especialització que ha d'adquirir l'estudiant per a ser un expert en relacions i negocis internacionals.
• El Mòdul d'Estratègia d'Empreses i Economia Internacional té com a objectiu general facilitar l'estudiant els conceptes fonamentals de la Direcció Estratègica d'Empreses com a pensament director de les organitzacions actuals i l'estudi dels indicadors macroeconòmics fonamentals per a la comprensió adequada de l'economia global. El Mòdul d'Anàlisi de Mercats Internacionals té com a objectiu general aplicar els indicadors macroeconòmics estudiats a l'anàlisi de diferents països i regions (risc-país, etc.), aprenent a obtenir conclusions que facilitin la presa de decisions per als negocis internacionals.
• El Mòdul Màrqueting i Comercialització en Entorns Internacionals té com a objectiu general estudiar com el màrqueting contribueix a la consecució dels objectius estratègics i operatius de l'organització i quins són els seus principals mètodes i eines, destacant, d'entre ells, el Pla de Màrqueting. Conèixer els elements i variables de les transaccions comercials. Gestionar l'organització de l'departament comercial. Especial rellevància té dins el mòdul estudiar els aspectes específics i diferencials de l'elaboració d'un Pla de Màrqueting i Comercial en entorns internacionals.
• El Mòdul Màrqueting i Comercialització en Entorns Digitals té com a objectiu general conèixer els aspectes específics i diferencials de l'estudi de com elaborar plans de màrqueting i comercial a la xarxa, sent un dels principals canals d'accés als mercats internacionals.
• El Mòdul Gestió Pressupostària i Fonaments Financers introdueix a l'alumne en els conceptes fonamentals de la informació economicofinancera i dels documents on es suporta (balanç, compte de pèrdues i guanys, Pla de Tresoreria, Sistema de Costos, Pla d'Inversions i Finançament , etc.).
• El Mòdul Gestió Financera en Entorns Internacionals té com a objectiu general l'estudi de les principals maneres de finançar les operacions internacionals (exportacions i importacions), tant amb ajuda oficial, com sense ella; com gestionar el risc d'aquestes operacions i les principals implicacions fiscals de les mateixes.
• El Mòdul Direcció d'Operacions té com a objectiu general l'estudi del conjunt d'activitats realitzades per al lliurament d'un servei i / o producte a el client, és a dir, la transformació d'uns inputs en un element o acció (output) que proporciona un producte o servei a client.
• El Mòdul Operacions Internacionals té com a objectiu general estudiar alguns aspectes especialment importants de les operacions empresarials en la seva dimensió internacional: les compres, la logística i els contractes internacionals.
• El Mòdul Habilitats i Competències Directives té com a objectiu general facilitar el coneixement i desenvolupament d'algunes de les principals habilitats i competències que tots els professionals i directius han de tenir, entre les quals destaquen: parlar en públic, negociació, treball en equip, motivació, lideratge, gestió de el temps i intel·ligència emocional. Aquest mòdul es completa amb una unitat didàctica dedicada a la Deontologia Professional i una altra a la Responsabilitat Social Empresarial.
Després de l'estudi d'aquests mòduls, serà necessària la realització de pràctiques externes adequades a el contingut dels mateixos, en alguna empresa o organització on es desenvolupin activitats professionals de referència als continguts dels mòduls estudiats. Així, els estudiants de l'Màster podran combinar la teoria amb les pràctiques corresponents al seu programa formatiu, prenent contacte amb la realitat diària de l'empresa i facilitant la integració de l'estudiant en un entorn nou, a través de l'observació i de l'apropiació de conductes i d'actituds pròpies de la competència professional. El mòdul de l'Treball Fi de Màster té com a finalitat complementar i coordinar els coneixements teòrics obtinguts durant el Màster, així com els adquirits en les Pràctiques Externes, mitjançant l'aplicació pràctica dels mateixos sota un escenari real, per familiaritzar l'alumne amb el desenvolupament de l'activitat en Negocis Internacionals.

Destinataris

Titulats universitaris, especialment relacionats amb l'àmbit de l'empresa, l'economia i el dret; així com a professionals, empresaris, directors d'exportació, directors comercials, professors, consultors i a tots aquells que vulguin desenvolupar un negoci internacional.
 

Requisits

Requisits UDIMA:
• Acreditació de titulació universitària.
• Realització de totes les proves d'avaluació i l'examen final de la UDIMA.

Prova d'accés

Per accedir al MBA en Direcció de Negocis Internacionals de l'CEF.- cal que el candidat passi un procés de selecció.

Metodologia

Aquest màster s'ofereix normalment en alguna de les nostres seus de Madrid, Barcelona i València però per raons sociosanitàries derivades de la situació actual pel COVID, ara mateix s'ofereix en format online i telepresencial.

Titulació obtinguda

Els alumnes que compleixin els requisits de la UDIMA obtindran el títol de Màster Universitari en Direcció de Negocis Internacionals impartit per la UDIMA, a més del títol de MBA en Direcció de Negocis Internacionals expedit pel CEF.

Pràctiques

El Màster inclou un període de pràctiques obligatori (fins a 9 mesos de durada).

Perspectives laborals

Les sortides professionals de l'màster són molt àmplies, a causa de el caràcter multidisciplinari de la formació. Els alumnes que hagin realitzat aquest programa podran treballar en qualsevol empresa que concentri part del seu negoci a l'estranger o que es trobi en vies d'internacionalització. Algunes de les sortides més habituals són: Departaments d'exportació. Oficines de comerç exterior. Institucions i fundacions amb projecció internacional. Departaments internacionals de les empreses i companyies internacionals.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X