Màster en Psicopedagogia Clínica.Universitat de Lleó - IAEU

Descripció

PRESENTACIÓ:

El Màster en Psicopedagogia Clínica es cursa des de qualsevol país del món, íntegrament al Campus Virtual de la Universitat, a través d'Internet.

La Psicopedagogia Clínica constitueix un camp professional amb perfil propi en la trobada dels vectors que la delimiten: la pràctica educativa en intersecció amb les particularitats subjectives, socials i culturals de persones i institucions.  

Requereixen l'atenció psicopedagògica, fenòmens com el progressiu augment del fracàs escolar, les dificultats d'aprenentatge, la crisi de les relacions família-escola, l'augment de l'edat d'escolarització obligatòria, la violència en els centres educatius i la psicopatologia emergent en cada cas .

Però també demanen la intervenció psicopedagògica dels subjectes immersos en la incessant necessitat d'incorporar a la formació permanent al llarg de tota la vida professional, i de continuar més enllà de l'edat de jubilació en activitats que combinen l'educació amb l'oci creatiu.

Assistim a l'increment de la demanda quotidiana d'intervenció clínica i psicopedagògica per atendre símptomes i malestars que caracteritzen a alguns dels problemes del panorama actual, com els anomenats dèficit d'atenció per hiperactivitat, trastorns afectius i d'ansietat, trastorns de l'alimentació i del son , toxicodependencias.Aquesta demanda d'intervenció necessita d'una interdisciplinarietat fonamentada en coneixements estructurats que permetin pràctiques coherents.

Les realitats educatives de la nostra època obliguen a la Psicopedagogia, en les seves teories clàssiques-des de la Psicologia Evolutiva fins a les formes d'intervenció pròpies de l'assessorament-a qüestionar alguns supòsits bàsics dels seus fonaments i estils d'intervenció.La Psicopedagogia com enfocament pràctic no pot mantenir per més temps el paradigma de la racionalitat instrumental i el model d'expert.Els professionals del camp de l'educació-mestres, educadors, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs-s'enfronten, en el dia a dia del seu treball, als efectes d'un context educatiu que converteix a nens, adolescents i adults, en el símptoma catalitzador dels malestars de la cultura.  

En aquest context, l'aprenentatge constitueix un moment crucial on, més enllà de la lògica del rendiment, cal oferir una atenció particularitzada que parteixi de la relació existent amb el que produeix el problema.L'especificitat i intensitat amb què es manifesten avui tots aquests problemes requereix un abordatge alternatiu a l'actual, que aprofundeixi en l'enfocament teòric i, alhora, formule preguntes clau per a la pràctica, referides a cada tipus d'experiència ia cada cas particular: una visió clínica, és a dir, que discernir el que està en joc, el que fa símptoma, en cada espai i temps educatius.

La Psicopedagogia com a enfocament pràctic ha, llavors, abandonar l'ideal del control i de l'eficàcia cega per aproximar-se a la realitat dels obstacles presents en la relació amb el saber.  

Mestres, educadors socials, psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i, en general, tots aquells professionals implicats en processos de formació, trobaran en el Màster en Psicopedagogia Clínica els elements i criteris principals per assolir una entesa clínic dels problemes de sempre, així com de els de nova producció: contextualitzats en el marc teòric clínic que resulti adequat, farà possible una reflexió diferent sobre la pròpia pràctica.

A partir de les dificultats de la nostra època i des de l'acció concreta dels agents educatius, el Màster en Psicopedagogia Clínica introdueix i construeix un nou àmbit professional i disciplinar per a la Psicopedagogia.

La formació del màster s'estructura des de tres eixos temàtics, que corresponen a recorreguts conceptuals diferents:

Formació i aprenentatge.  
Clínica social.  
Psicopatologia.  


OBJECTIUS:

- Construir un nou espai disciplinar per a la pràctica psicopedagògica.  
- Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la intervenció en Psicopedagogia Clínica.  
- Explicar supòsits fonamentals d'intervenció psicopedagògica a través de la discussió de casos clínics en seminaris pràctics.  


METODOLOGIA:

Tots els cursos dels Programes AEU estan dissenyats per ser realitzatsíntegrament en línia . Per participar-hi no cal que es desplaci en cap moment del seu lloc de residència: n'hi ha prou amb un ordinador connectat a Internet per accedir al Campus Virtual de la Universitat.Un cop al Campus, es cursa en les mateixes condicions ia tots els efectes que els alumnes d'ensenyaments presencials.  

El Màster està dissenyat per a ser realitzat tant íntegrament en línia, com també de manera semipresencial.  És l'alumne el que tria la modalitat a distància o semipresencial .

Els cursos no desenvolupen "classes" a l'estil tradicional, sinó que l'estudi es desenvolupa a partir de continguts que han rebut un tractament didàctic especial per a la modalitat de formació no presencial en entorns virtuals d'aprenentatge.El contingut dels diferents blocs temàtics dels cursos es distribueix en  Mòduls didàctics   que pot descarregar al disc dur del seu ordinador.  

El  Campus Virtual   facilita a l'estudiant un ampli canal d'informació mitjançant diferents mitjans telemàtics de comunicació.L'estudiant està assessorat en tot moment per  tutors i consultors   als quals pot acudir per a qualsevol consulta.La comunicació entre alumnes i alumnes amb professors i tutors es realitza a l'interior de l'aula virtual per mitjà de missatges email a bústies individuals i bústies compartits (Fòrums, Debats, Grups i també amb Xat).  

Els professors , Igual del que es desenvolupa en l'ensenyament presencial, plantegen per aquests canals de comunicació temes a debatre, responen a preguntes dels alumnes, proposen lectures complementàries, orienten la investigació.  L'ensenyament és asincrònica , No requereix per tant horaris predeterminats.

D'altra banda,  l'avaluació   es realitza de manera continuada al llarg de tot el curs, té en compte la participació de cada alumne en els Fòrums, en les consultories i en els Debats, l'avaluació dels Mòduls Didàctics i, finalment, la realització i aprovació d'una monografia o assaig final.  


DIPLOMA:

Màster en Psicopedagogia Clínica

Otorgat per:
Universitat de Lleó
Institut d'Alts Estudis Universitaris 

Temari

Nombre de crèdits: 50 crèdits.  
Nombre d'hores: 750 hores.  
Durada-intensiu-: 18 mesos.  

Mòdul Taller de Campus  
Classes pràctiques de navegació per Internet i funcionament del Campus Virtual de la Universitat.  

Formació i Aprenentatge  
L'educació com a experiència.  
Aprenentatge, coneixement i saber.  
La narrativa i el desenvolupament de la capacitat de pensar en la infància.  
Modalitats d'aprenentatge en el desenvolupament i els seus trastorns.  
Pertorbacions dels processos d'ensenyament-aprenentatge.  

Clínica Social  
Malestar en la cultura.  
Les transformacions familiars.  
Identitat, identificació i llaç social.  
Malestar docent.Ideals educatius i sistemes d'ensenyament.  
Infància, modernitat i educació.  

Psicopatologia: els fonaments de la clínica, el diagnòstic i el tractament  
Neuropsicologia.  
Psiquiatria biològica.  
Clínica psicoanalítica.  
Intervenció clínica en Psicopedagogia.  
Cap a una clínica dels símptomes de l'aprenentatge.  
Seminaris de casos pràctics.  

Tutories, supervisions clíniques, debats al Campus Virtual  

Destinataris

Llicenciats en Pedagogia, Psicopedagogia i Psicologia, Humanitats i Ciències Socials.Diplomats en Magisteri, Educació Social

També poden optar a demanar l'admissió altres titulats universitaris i professionals amb interessos específics en formació i educació.La Comissió d'Admissió valorarà en cada cas els antecedents acadèmics, científics i professionals dels candidats.

Durada

750 hores

Promocions

BECAS PARCIALES DE MATRÍCULA.
Campus i seus: Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Programa de Altos Estudios Universitarios (Universidad de León e IAEU)
Escuelas Pías 28 08017 Barcelona
Cursos més populars
X