Màster en Supply chain management & logistics

Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Supply chain management & logistics
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

El Màster en Supply Chain Management & Logistics t'aporta el coneixement teoricopràctic com a professional que exerceix les seves funcions relacionades en la gestió de la cadena de subministrament i en l'activitat de logística i distribució. Un dels seus processos de valor afegit i / o que consideris com a crítics, perquè puguis dissenyar, implantar i mantenir una visió estratègica de la cadena global de subministrament.
Parlar avui dia de logística i cadena de subministrament implica necessàriament parlar d'organitzacions globals, pel que vam realitzar especial atenció a la manera de gestionar el canvi i l'adaptació dels avenços tecnològics ia les possibilitats i necessitats de relació i operació en un context internacional més ampli. Amb aquest postgrau en Gestió Logística, Transport i Distribució obtindràs les competències necessàries per liderar la transformació dels models tradicionals de negocis generant nous mercats, comprenent els seus nous rendiments, gestionant la informació en temps real i promovent col·laboracions i aliances per a l'adopció de solucions que impulsin el creixement de l'empresa.

Temari

Liderant l'Estratègia d'Operacions i Presa de Decisions en Logística
La logística integral permet optimitzar els nostres processos, augmentar la qualitat del servei i reduir costos. Per a això atendràs a múltiples aspectes operacionals i capaços de considerar de forma integral la cadena de subministrament a la reflexió estratègica de l'empresa.
En aquest mòdul tindràs tracte temes com 'inputs' per definir l'estratègia d'operacions, l'estratègia d'operacions i la seva relació amb la resta d'àrees funcionals, prioritats competitives, aprendràs a prendre les decisions estratègiques adequades en les operacions: decisions d'estructura 'maquinari' i decisions d'infraestructura 'programari'. Faràs un seguiment de l'estratègia d'operacions: CME (Quadre de Comandament Integral), FCE (Factors Crítics d'Èxit) i coneixeràs els errors comuns a evitar.
 
Planificant i gestionant de manera efectiva la Demanda
Una encertada planificació de la demanda permet la racionalització dels recursos i l'optimització dels costos vinculats, des de l'adquisició de les matèries primeres fins al lliurament del servei o producte final. No obstant aquesta evidència pot portar-nos a polítiques de reducció de despesa que al seu torn suposen una autolimitació de la nostra capacitat de negoci.
Per a això, el mòdul et introdueix els conceptes bàsics, "Demand Modelling": criteris de classificació de la demanda, previsió de la demanda, contrast de la qualitat de les previsions (forecast accuracy), actualització dels models i seguiment de les excepcions de previsió. També tractaràs el "Demand Planning": variables exògenes i endògenes, collaborative forecasting. Aprendràs la integració amb altres àrees de l'empresa, a fer anàlisi dels requeriments més demandats i l'estudi d'aplicacions oferta-demanda.
 
Els Nous Reptes en la Gestió de Compres, Sourcing i Aprovisionament
La gestió de compres i la logística d'aprovisionament s'estan convertint dia a dia en un sector d'especialització de la qual depenen part dels bons resultats empresarials. Si en un context de grans empreses pot suposar un departament en si mateix, per a petites i mitjanes empreses suposa un escenari de creixement on la xarxa i les xarxes juguen un paper destacat.
En aquest mòdul tractaràs les següents temàtiques:
La funció de compres en l'entorn actual.
Les responsabilitats de la funció de compres.
El desenvolupament de l'estratègia de compres.
La implantació de l'estratègia de compres.
Les mesures de la funció de compres.
Outsourcing: Contract Manufacturers, tipus (onshoring, offshoring, etc.)
Indicadors de gestió en els processos de compres (KPIs).
Gestió d'estocs: pla estratègic i budget, inventory Management, sals and operations planning, tipus d'estoc, implicacions financeres, estoc de seguretat, etc.
Aprovisionament: control ABC, estoc mix, MRP, MRPII, etc.

Tècniques i Sistemes Avançats de Gestió de la Producció i de la Qualitat
En aquest mòdul parlem de l'estratègia comercial, dels indicadors de gestió en processos industrials (KPIs), Lean Manufacturing, Just in Time, Jidoka, 5S, TPM, estabilització d'un sistema productiu, la teoria de les restriccions, coneixeràs Quick Response Manufacturing (QRM) i tindràs tracte la gestió de la qualitat.
 
Arribant a la Existència en la Distribució: Emmagatzematge, Manipulació, Transport i Logística Inversa
La logística és, sobretot, un servei que busca satisfer les necessitats dels clients, quan i com ells volen. Un bon servei ve donat per la nostra capacitat per complir amb els compromisos adoptats en termes de temps, lloc, forma i quantitat.
tractaràs:
Estratègia competitiva.
El servei al client
Canals de distribució: funcions, criteris de selecció, factors que afecten la selecció del canal, importància dels canals, principals canals de distribució.
Emmagatzematge: classificació dels magatzems, zones i àrees, costos, localització, mètodes d'emmagatzematge, lay out, etc.
Manipulació: principis, unitats, mitjans, sistemes de gestió, la recepció, la preparació de comandes, crossdock, màrqueting promocional, sistemes de control, factors claus, elements d'automatització, etc.
Gestió del transport: principals actors, contractes, modalitats (terrestre, marítim, aeri, multimodal, ADR), incoterms, rutes de subministrament i distribució capil·lar.
Logística inversa: canal directe-invers, aspectes estratègics, classificació dels sistemes inversos, característiques de les alternatives, tipus i origen dels productes, etc.
Outsourcing: tipus de contracte, avantatges i riscos, fases, reptes i estratègies del transport i la distribució, 3PL, selecció i integració.
Indicadors de gestió en processos de distribució (KPIs)
ECR: concepte, estratègies, aspectes logístics i comportaments dels consumidors.
Control i millora: evolució, gestió per processos, control estadístic, manteniment i millora, cicle PDCA, eines per millorar la qualitat.
 
Operations Management Game: Simulation Tools
En un mercat de servei, globalitzat i amb alt grau d'incertesa, la gestió del risc en les cadenes logístiques és un element diferenciador per a la competitivitat de les empreses.
L'assignatura et possibilitarà, mitjançant l'ús de models de simulació i optimització, enfrontar-te a determinades situacions logístiques, analitzar escenaris, elaborar estratègies i plans de contingència, i et permetrà valorar la qualitat de les seves decisions a la vista dels resultats obtinguts.
 
Desenvolupament Competencial Directiu del Supply Chain Manager i gestionant el talent com a avantatge competitiu
Per dirigir amb èxit una cadena de subministrament es requereix prestar especial atenció a la gestió dels recursos humans. És fonamental saber motivar, liderar i gestionar els equips de treball sota la nostra responsabilitat.
 
Optimització de la Cadena de Subministrament i l'Estratègia e-logistics
Sens dubte una de les claus en la millora de la cadena de valor de les empreses ha estat conseqüència de la millora de la Tecnologia de la Informació i Comunicació (TIC). En aquest sentit hi ha una relació directa entre el desenvolupament tecnològic i dels sistemes d'una empresa i la seva capacitat logística.
D'aquesta manera determinats plantejaments sobre la logística integral d'una empresa comportarà determinats plantejaments sobre la tecnologia i els sistemes d'informació a utilitzar. En aquest sentit resulta fonamental la concepció dels sistemes d'informació com a eina al servei de l'empresa i la necessitat de comptar amb sistemes oberts al canvi i adaptació a les noves necessitats de l'entorn.
 
Gestió Global de la Cadena de Subministrament: Logística i Mercats Internacionals
Aquest mòdul està dissenyat per tenir una visió transversal del comerç internacional i, d'aquesta manera, reduir els riscos inherents a les operacions de compravenda internacional, sempre des d'un punt de vista molt pràctic aportant-te experiència i capacitat d'anàlisi i decisió.
 
Tendències i Millores Pràctiques de la Cadena de Subministrament: Gestió de la Innovació, Sostenibilitat Mediambiental i Responsabilitat Social
En un context d'economia global la cadena de subministrament ha de ser també global, i ha de ser-ho si apostem pel desenvolupament d'empreses competitives. Aquesta possibilitat de creixement es converteix en una necessitat si volem que la nostra empresa operi en mercats internacionals, situació en la qual seran fonamentals les estratègies de distribució, els canals i els sistemes de control de qualitat implantats.
L'objectiu de l'assignatura és, tenint en compte les transformacions globals, presentar les principals tendències que caracteritzaran la cadena de subministrament a mitjà i llarg termini. Així com, identificar com les empreses hauran transformar les seves operacions, fent ús de les dues grans palanques de la competitivitat: la innovació i la internacionalització.
 
Treball Final: Projecte de Gestió de la Cadena de Subministrament
El programa conflueix en la realització d'un projecte final relacionat amb la gestió de la Cadena de Subministrament. Pot ser un projecte de millora, un projecte d'innovació o un projecte de gestió que aporti solucions a problemàtiques contrastades.
 
Altres activitats:
El Màster en Supply Chain Management & Logistics es completa amb conferències i seminaris que s'imparteixen en cadascun dels blocs. Aquestes activitats addicionals es realitzen per professionals de reconegut prestigi del sector de la gestió de la Cadena de Subministraments qui mitjançant videoconferències exposaran als alumnes les seves experiències i casos pràctics.
 
Simulacions i casos pràctics
El contingut del programa té una càrrega teòrica sòlida per oferir-te la possibilitat d'enfortir les teves capacitats però no oblida que la gestió de la cadena de subministrament és una àrea social, en la qual els actors participen de les seves decisions en un entorn on hi ha competidors, reguladors o persones de perfils diferents. En aquest sentit, el component pràctic del programa és indispensable i completa la formació teòrica. Per això durant el cursos es realitzaran debats de temes d'actualitat i interès en cadascuna de les assignatures, simulacions per a la presa de decisions aplicades a situacions reals o la resolució de casos pràctics on s'analitza, des d'un punt de vista acadèmic, els problemes plantejats i les solucions que es van proposar, així com els criteris tinguts en compte per a dur-les a terme.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: octubre 2018.

Objectius

  • Oferir una visió integral sobre la gestió dels processos de negoci de la Cadena de Subministrament
  • Dirigir l'àrea d'operacions i logística de grans empreses
  • Desenvolupar Habilitats Directives i conèixer les tècniques de gestió més útils
  • Dominar eines de presa de decisions per a la correcta optimització dels fluxos logístics
  • Optimitzar la gestió de l'àrea aplicant les Tecnologies de la Informació que permetin donar una resposta eficient a les necessitats actuals
  • Conèixer els reptes de la gestió global de la Cadena de Subministrament i els mercats
  • Gestionar la Cadena de Subministrament d'una manera ètica i responsable.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Perspectives laborals

Director o responsable de: Compres i Aprovisionament, Planificació de la demanda, Producció, Transport i emmagatzematge. Servei post venda. Director de Logística distribució. Supply Chain Manager. Manager a Logistics. Expert en Logística del Transport i la Distribució empresarial. Consultor o assessor en qualsevol procés de gestió de la Cadena de Subministrament.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Supply chain management & logistics
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X