Màster Universitari en Direcció Econòmica Financera

1051 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Direcció Econòmica Financera
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
Preu 5.460 €

Descripció

La situació econòmica i financera actual, cada vegada més complexa i globalitzada, planteja una problemàtica la resolució demanda professionals amb profunds coneixements tècnics i alhora pràctics. Donada la importància que la gestió empresarial ha anat adquirint en l'organització social contemporània, aquest títol pretén contribuir a la formació de directius del món empresarial proporcionant un elevat nivell de coneixements teòrics i pràctics que permeti al professional gestionar les activitats de caràcter financer-comptable de l'empresa i dissenyar la planificació d'estratègies financeres, la supervisió de les àrees de Comptabilitat i Control de Gestió i Tresoreria, així com la repercussió del sistema fiscal en la planificació i estratègia de l'empresa, combinant les àrees d'especialització necessàries per a un professional de les finances amb el desenvolupament d'habilitats imprescindibles en qualsevol directiu.

Temari

El títol de Màster Universitari en Direcció Econòmica Financera comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del pla d'estudis en crèdits - ECTS
Assignatures Obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Projecte fi de màster 6
total 60

Complements formatius:
El Màster està dirigit preferentment a aquells estudiants que hagin cursat alguna de les Titulacions en la branca de Ciències Socials Socials i Jurídiques: Llicenciatura, Diplomatura o Grau en Ciències Econòmiques, Empresarials, Comptabilitat i Finances, Administració i Direcció d'Empreses i Titulats Mercantils ( o d'anàloga denominació).
Sense perjudici d'això, podran accedir al Màster titulats d'altres ensenyaments que guarden vinculació amb l'Àrea d'Economia i Empresa i procedeixen de les branques de Ciències Jurídiques i Socials i d'Enginyeria o Arquitectura, prèvia realització de complements formatius que reforcin els coneixements relatius a la Comptabilitat Financera, les Matemàtiques Financeres ja l'Economia de l'Empresa.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 18 mesos:
Primer semestre:
• Comptabilitat Superior. Estudi de les Diferents Alternatives
• Anàlisi i Gestió de Recursos Financers
• Finances del Comerç Exterior
• Dret Empresarial i la seva Incidència en la Gestió Econòmic-Financera
• Desenvolupament Directiu en l'Adreça Econòmic-Financera
Segon semestre:
• Organització de la Producció i Costos per a la Presa de Decisions
• Anàlisi d'Estats Econòmic Financers i la seva Incidència en les Decisions Empresarials
• Planificació Estratègica i Control de Gestió
• Gestió de Tresoreria
• Anàlisi Avançat de la Gestió Tributària de l'Empresa
Terder semestre:
• Elaboració i Presentació d'Informes Econòmic-Financers i Reporting
• Finances Estructurades: Viabilitat de Projectes d'Inversió i Finances Corporatives
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)
(**) Per al correcte desenvolupament de les Pràctiques serà necessari haver superat almenys el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per al correcte desenvolupament del Treball Fi de Màster serà necessari haver superat almenys el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per afrontar i resoldre problemes econòmics i comptables derivats de l'activitat i funcionament d'una empresa en un entorn econòmic financer canviant. Capacitat per assumir les funcions i responsabilitats en la direcció i planificació d'un departament econòmic, financer o comptable en qualsevol classe d'organització empresarial, a través de l'especialització i l'ampli coneixement de la gestió econòmica, administrativa i financera de les mateixes. Capacitat per redactar i justificar de forma clara, coherent i ordenada informes, que continguin tant aspectes econòmics (nombres), com aspectes conceptuals (paraules), adaptant la forma i el contingut als seus destinataris, segons vagin adreçats a la direcció, a inversors oa analistes financers. Capacitat per identificar riscos i contingències econòmiques i financeres, amb una perspectiva objectiva i professional. Capacitat d'anàlisi i síntesi de la situació econòmica i financera.

Destinataris

El Màster Universitari en Direcció Econòmica Financera és de caràcter multidisciplinari en l'àmbit dels ensenyaments en Dret, Economia i Empresa, pertanyents a la branca de Ciències socials i jurídiques, estant dirigit preferentment a aquells estudiants que hagin cursat dins d'aquesta branca, alguna de les següents Titulacions de Llicenciatura, Diplomatura o Grau en:
Ciències Econòmiques.
Ciències Empresarials.
Comptabilitat i Finances.
Administració i Direcció d'Empreses.
Titulats Mercantils.
I altres d'anàloga denominació.
Sense perjudici d'això, podran accedir al Màster titulats d'altres ensenyaments que guarden vinculació amb l'Àrea d'Economia i Empresa i procedeixen de les branques de Ciències Jurídiques i Socials i d'Enginyeria o Arquitectura, prèvia realització de complements formatius que reforcin els coneixements relatius a la Comptabilitat Financera, les Matemàtiques Financeres i l'Economia de l'Empresa.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Pràctiques

Tots els alumnes del títol tenen la possibilitat de realitzar un període de pràctiques extracurriculars, sense càrrec a crèdits, el període màxim és de 6 mesos.

Perspectives laborals

Assessorament i consultoria en l'àmbit comptable i financer. Direcció i gestió comptable i financera, tant en entitats públiques com privades. Auditoria interna i externa. Llocs d'anàlisi i gestió d'inversions en societats i agències d'inversió. Consultor financer. Gestor de patrimonis i fons. Assegurador de riscos financers. Gestor de tresoreria. Direcció general. Direcció o gestió funcional: producció, distribució, logística, comercialització. Gestoria administrativa: en àrea fiscal i comptable. Controller financer. Key Account Manager. Sales Manager Cloud Service.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Alfonso Merino Hijosa. Álvaro Martínez Arnaiz. Ángel Fernández Muñoz. Ángel González García. Ángel Luis Padilla Álvarez. Anna María Ayats Vilanova. Antonio Pastor Sanmillán. Concepción Burgos García. Eduardo Bueno Campos. Elena Gómez Díaz. Elena María Albarrán García. Francisco José Palacio Ruiz de Azagra. Inmaculada de Benito Cámara. Inmaculada Sánchez Garrudo. Jorge Alonso Senent. José Ignacio Llorente Olier. José Tovar Jiménez. Juan José Moreno García. Juan José Pintado Conesa. Juan Noblejas Maestriño. Juan Ramón Chaler Iranzo. Juan Vázquez Valiente. Juana Peris Serrano. Julio Díaz García. Luz María García Martínez. María del Carmen Cámara Barroso. María José Pérez Fructuoso. María Luisa Campanario Hernández. María Pilar García Giménez. María Teresa Pérez Martínez. Miguel de Haro Izquierdo. Núria Diago Gras. Pablo Javier Romano Aparicio. Pablo Sánchez de Ocaña Ruiz de la Prada. Paloma Coronado Sierra. Patricia Víctor Ponce.

Tipus d'avaluació

Els exàmens finals semestrals són presencials i amb caràcter obligatori.
Màster Universitari en Direcció Econòmica Financera
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X