Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)

1019 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat Ramon Llull (URL)
Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

L'International MBA forma professionals que coneguin a fons els reptes de l'empresa del segle XXI i que sàpiguen llegir les oportunitats de l'entorn, així com les capacitats i competències pròpies per explotar reeixidament. Per això, fins i tot per sobre de continguts teòrics, l'International MBA proveeix als alumnes de criteris i eines, els permet exercitar habilitats i experimentar l'acció directiva en situacions reals i pròximes al món professional. Constitueix, per tant, una valuosa contribució al desenvolupament de les seves capacitats per a:
Accedir a noves responsabilitats i abordar noves situacions.
Fer front amb garanties d'èxit a nous reptes professionals i posar en marxa noves iniciatives empresarials.
Adaptar i treure profit de l'entorn altament competitiu i canviant, satisfent les demandes del mercat i dels clients.
Dinamitzar organitzacions, planificar activitats i desenvolupar eficaçment fins a la consecució dels objectius.
Liderar i potenciar equips humans valuosos, clau de les empreses exitoses.
Tenir visió estratègica per a l'anàlisi, el plantejament i la solució dels problemes i els reptes empresarials.
Prendre les millors decisions en les situacions més complexes.

Temari

Comptabilitat Financera (3 Crèdits - Semestral)
Màrqueting (3 Crèdits - Semestral)
Project Management (3 Crèdits - Semestral)
Ètica, Reputació i Responsabilitat Social Corporativa (1 Crèdits - Semestral)
Control i Anàlisi de costos (2 Crèdits - Semestral)
Desenvolupament àgil de productes (1 Crèdits - Semestral)
Direcció comercial (2 Crèdits - Semestral)
Dret fiscal (2 Crèdits - Semestral)
Dret Mercantil (2 Crèdits - Semestral)
Economia (3 Crèdits - Semestral)
Gestió de la innovació (3 Crèdits - Semestral)
Management in the modern organization (3 Crèdits - Semestral)

Direcció d'operacions (2 Crèdits - Semestral)
Màrqueting Digital (3 Crèdits - Semestral)
Sistemes d'informació (2 Crèdits - Semestral)
Direcció de la Qualitat (2 Crèdits - Semestral)
Entrepreneurship (International Stage) (2 Crèdits - Semestral)
Finances Corporatives (3 Crèdits - Semestral)
Finances Operatives (2 Crèdits - Semestral)
Global Economy (International Stage) (2 Crèdits - Semestral)
Habilitats directives (5 Crèdits - Semestral)
International Stage (5 Crèdits - Semestral)
Lideratge d'equips (2 Crèdits - Semestral)

Anàlisi estratègica global: Direcció General (5 Crèdits - Semestral)
Avaluació de l'acompliment (2 Crèdits - Semestral)
Direcció Internacional (3 Crèdits - Semestral)
Mitjans de pagament internacionals (2 Crèdits - Semestral)
Projecte Final de Màster: Pla d'Empresa (10 Crèdits - Semestral)
Simulació de màrqueting (5 Crèdits - Semestral)

Destinataris

Pots accedir als estudis de màster universitari:

Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
Si tens un títol expedit per una institució d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop finalitzat el màster.
Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l'EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir a aquest màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)
Universitat Ramon Llull (URL)
Campus i seus: Universitat Ramon Llull (URL)
Universitat Ramon Llull (URL)
Rectorat. c/ Claravall, 1-3 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X