Universitat Ramon Llull (URL)

Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)

Universitat Ramon Llull (URL)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
90 Crèdits

Descripció


L'International MBA forma professionals que coneguin a fons els reptes de l'empresa del segle XXI i que sàpiguen llegir les oportunitats de l'entorn, així com les capacitats i competències pròpies per explotar reeixidament. Per això, fins i tot per sobre de continguts teòrics, l'International MBA proveeix als alumnes de criteris i eines, els permet exercitar habilitats i experimentar l'acció directiva en situacions reals i pròximes al món professional. Constitueix, per tant, una valuosa contribució al desenvolupament de les seves capacitats per a:

Accedir a noves responsabilitats i abordar noves situacions.

Fer front amb garanties d'èxit a nous reptes professionals i posar en marxa noves iniciatives empresarials.

Adaptar i treure profit de l'entorn altament competitiu i canviant, satisfent les demandes del mercat i dels clients.

Dinamitzar organitzacions, planificar activitats i desenvolupar eficaçment fins a la consecució dels objectius.

Liderar i potenciar equips humans valuosos, clau de les empreses exitoses.

Tenir visió estratègica per a l'anàlisi, el plantejament i la solució dels problemes i els reptes empresarials.

Prendre les millors decisions en les situacions més complexes.


Veure més

Temari del curs

Comptabilitat Financera (3 Crèdits - Semestral)
Màrqueting (3 Crèdits - Semestral)
Project Management (3 Crèdits - Semestral)
Ètica, Reputació i Responsabilitat Social Corporativa (1 Crèdits - Semestral)
Control i Anàlisi de costos (2 Crèdits - Semestral)
Desenvolupament àgil de productes (1 Crèdits - Semestral)
Direcció comercial (2 Crèdits - Semestral)
Dret fiscal (2 Crèdits - Semestral)
Dret Mercantil (2 Crèdits - Semestral)
Economia (3 Crèdits - Semestral)
Gestió de la innovació (3 Crèdits - Semestral)
Management in the modern organization (3 Crèdits - Semestral)

Direcció d'operacions (2 Crèdits - Semestral)
Màrqueting Digital (3 Crèdits - Semestral)
Sistemes d'informació (2 Crèdits - Semestral)
Direcció de la Qualitat (2 Crèdits - Semestral)
Entrepreneurship (International Stage) (2 Crèdits - Semestral)
Finances Corporatives (3 Crèdits - Semestral)
Finances Operatives (2 Crèdits - Semestral)
Global Economy (International Stage) (2 Crèdits - Semestral)
Habilitats directives (5 Crèdits - Semestral)
International Stage (5 Crèdits - Semestral)
Lideratge d'equips (2 Crèdits - Semestral)

Anàlisi estratègica global: Direcció General (5 Crèdits - Semestral)
Avaluació de l'acompliment (2 Crèdits - Semestral)
Direcció Internacional (3 Crèdits - Semestral)
Mitjans de pagament internacionals (2 Crèdits - Semestral)
Projecte Final de Màster: Pla d'Empresa (10 Crèdits - Semestral)
Simulació de màrqueting (5 Crèdits - Semestral)
Veure més

Destinataris

Pots accedir als estudis de màster universitari:Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.

Si tens un títol expedit per una institució d'educació superior integrada en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop finalitzat el màster.

Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l'EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir a aquest màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a un ensenyament de màster.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)