Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

6 Persones han demanat informació
1090 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El máster universitario de Turismo Sostenible y TIC online de la UOC tiene como objetivo formarte como profesional del turismo capaz de liderar y emprender los procesos de innovación y cambio en este sector.
El máster permite entender las claves, desde un punto de vista crítico, del funcionamiento y los cambios que se están produciendo en el sector turístico.
Aprenderás a adoptar nuevas formas de entender, gestionar y promocionar actividades de turismo sostenible, utilizando las TIC
El máster se articula en tres ejes principales:
Aplicación de conocimientos avanzados en sostenibilidad.
Uso especializado de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
Formación de profesionales que sean agentes de cambio para el sector turístico sostenible y responsable con visión inclusiva

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Sostenibilitat i turisme 5
• Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística 5
• Turisme, cultura i societat 5
• Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques 3
• Sostenibilitat i nous productes turístics 3
• Gestió de sistemes d"informació en turisme 3
• Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi 3
• Mètodes de recerca en turisme 3
• Xarxes socials i turisme intel·ligent 3
• Governança i resiliència social en destinacions turístiques 3
• Turisme, mobilitats i sostenibilitat 3
Assignatures optatives - Crèdits
Orientació professionalitzadora en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques (a escollir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes)
• Esdeveniments, societat i sostenibilitat 3
• Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles 3
• Turisme i gènere 3
• Turisme creatiu, destinacions creatives 3
Orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme (a escollir 12 crèdits entre les següents assignatures i/o Pràctiques externes)
• Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la comercialització turística 3
• Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme 3
• Sistemes d'informació turística avançats 3
• Tecnologies mòbils i nous canals 3
Orientació investigació (a cursar els 12 crèdits)
• Mètodes de recerca quantitatius 4
• Mètodes de recerca qualitatius 4
• Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC 4
• Pràctiques externes 6
Treball final de màster - Crèdits
• Treball final de màster 9

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Turisme Sostenible i TIC es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Turisme
• Administració i direcció d'empreses
• Màrqueting i Investigació de Mercats
• Relacions Laborals i Ocupació
• Humanitats
• Enginyeria Informàtica
• Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional a:
o Consultoria turística
o Planificació turística
o Planificació i ordenació territorial
o Administració pública de l'àmbit del turisme
o Màrqueting turístic
o Gestió de la informació relacionada amb el turisme
o Creadors de producte d'agències de viatges
o Desenvolupadors d'aplicacions informàtiques
o Investigadors i professors a l'àmbit del turisme
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari. Tot i això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Coneixements previs
• Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
• Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Turisme Sostenible i TIC de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC té tres objectius clars per preparar i especialitzar l'estudiant en el seu futur professional:
• Formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi al sector turístic mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió turística.
• Preparar els professionals futurs per gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions turístiques i impulsar processos d'innovació i millora.
• Formar futurs investigadors en el camp de la gestió turística que puguin desenvolupar posteriorment estudis de doctorat i fomentar així l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.
 

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster capacita professionals: de l'àrea de la planificació i gestió de destinacions. implicats en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics. en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC. de ladministració pública de làmbit del turisme. del màrqueting i la promoció turística. de perfil del sector turístic. de la consultoria turística. Investigadors i docents a l'àmbit del turisme.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X