Màster Universitari en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

1108 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.533 €
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster Universitari en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
120 crèdits
Preu 5.533 €

Descripció

Aquest màster aborda els aspectes més innovadors respecte a la relació entre nutrició i estils de vida, sobre les patologies cròniques més freqüents i l'envelliment saludable. Així mateix, es fomenta la innovació i la creació d'emprenedors en el sector de l'alimentació.

Temari

Nutrición y fisiología humana
Se revisarán en profundidad todos los aspectos de la fisiología humana relacionada con el sistema digestivo, hígado y páncreas, y el papel de la digestión y alimentación de los alimentos, así como el papel del sistema neurológico relacionado con la ingesta.
Alimentación saludable
Conocer el valor nutricional y su relación con la salud y las diferentes enfermedades. Conocer los diferentes patrón dietéticos y principales alimentos y nutrientes. Aprender a dar consejos dietéticos en las diferentes etapas de la vida.
Patología Nutricional
Conocer la relevancia clínica de las principales enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el deterioro cognitivo. Conocer las últimas estrategias terapéuticas tanto clínicas como nutricionales en estas patologías.
Trastornos y alimentarios y obesidad
Conocer la relevancia clínica de los principales trastornos alimentarios y el manejo clínico y terapéutico. Conocer las nuevas técnicas de cirugía bariátrica: indicaciones y manejo nutricional.
Diseño de estudios nutricionales
Conocer las bases y metodología de la investigación es la base de la investigación biomédica. Abordará las técnicas, herramientas y métodos para plantear el diseño de un proyecto de investigación, así como la metodología para el correcto análisis e interpretación de los resultados. Sin embargo, descripción de la metodología aplicada a los estudios nutricionales. 
Nutrición hospitalaria
Conocer los aspectos básicos de la nutrición hospitalaria y valoración nutricional del paciente hospitalario. Aprender el abordaje clínico del enfermo hospitalario y las nuevas estrategias nutricionales.
Tecnología de análisis de los alimentos
Conocer las técnicas actuales de análisis de los alimentos. Conocer las nuevas técnicas de análisis bioquímicos, celulares y genéticos.
Marketing
Conocer las bases de los estudios de mercado y análisis de los mismos.
Plan de Negocio
Modelos de financiación y claves del éxito o fracaso empresarial.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció de el disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades en la pràctica professional. Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte d'investigació clinicobiològic. Habilitat per escriure i comunicar treballs científics. Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d'investigació en el context clínic. Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i, a el mateix temps, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les. Habilitat per identificar avenços tecnològics potencials, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per a transferir-los a la medicina, la dietètica o l'empresa.

Destinataris

Professionals amb experiència assistencial i per experts en innovació empresarial.

Requisits

Títol universitari oficial espanyol. Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació de l'títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Les classes corresponents a les assignatures troncals seran presencials entre un 60-80% en funció de coordinador de l'assignatura.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català i anglès

Objectius

El màster pretén formar els estudiants en els aspectes més innovadors respecte a la nutrició i estils de vida, sobre les patologies cròniques més freqüents i l'envelliment saludable. S'ofereixen coneixements ampliats en alimentació saludable, en trastorns i patologies alimentàries i nutricionals i els seus tractaments, en l'alimentació i nutrició de pacients hospitalitzats i en els efectes de determinades malalties. S'inclou formació en dietes personalitzades, al·lèrgies i intoleràncies, components dietètics i aliments funcionals, tècniques de cocció, salut pública, ecologia i sostenibilitat. També s'incideix en la implementació de les recomanacions a la societat a través de l'educació a les escoles, restauració i comunitats mèdiques i d'infermeria.

Pràctiques

15 Crèdits de pràctiques

Perspectives laborals

Àmbit sanitari - Formació en nutrició, malaltia i envelliment com a complement de la tasca assistencial. - Treball en unitats especialitzades en nutrició en la pràctica clínica, tant en atenció primària com hospitalària. - Consultes d'obesitat i nutrició. - Desenvolupament de dietes personalitzades. Àmbit de recerca - Recerca en nutrició, malalties cròniques i envelliment. - Incorporació de noves tècniques per a l'avaluació dels efectes dels aliments sobre la salut i les malalties. - Incorporació en un programa de doctorat per a l'elaboració d'una tesi doctoral. Àmbit industrial - Assessorament i consultoria d'empreses agroalimentàries - Investigació i desenvolupament de nous aliments saludables - Creació de noves empreses de el sector alimentari

Professorat

Dra. Rosa M. Casas Dr. Ramon Estruch Dra. Montserrat Fitó Dra. Joana Relat Dra. Montserrat Esteve

Lloc on s'imparteix el curs

SED-Campus Clínic

Horari

Horari de Tarda
Màster Universitari en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)
Carrer Jocs del 92 08038 Barcelona
Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT
Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge
Carrer de la Feixa Llarga, s/n 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X