Màster Universitari de Recerca en Educació

1041 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Màster Universitari de Recerca en Educació
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El nou Màster Universitari de Recerca en Educació aporta una visió transversal de la recerca en educació mantenint l'especificitat dels diferents dominis que inclou i , des d'aquesta perspectiva , contribueix a enriquir l'àmbit d'investigació en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social .

  
El nou Màster Universitari d'Investigació en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves visions .

  
El nou Màster Universitari d'Investigació en Educació és el resultat del procés de fusió de 4 màsters universitaris que s'han impartit amb èxit a la UAB :

  
- El Màster de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials , la Geografia , la Història i l'Art ,

  
- El Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura ,

  
- El Màster de Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències , i

  
- El Màster de Recerca en Educació

El màster en Recerca en Educació de la UAB pretén capacitar professionals que , des de la investigació , puguin donar resposta a demandes socials , acadèmiques i professionals relacionades amb l'educació .
Hi ha una continuïtat acadèmica per als titulats del Màster en Recerca en Educació de la UAB en els estudis de doctorat . Aquesta és la ruta que seguirà una part significativa dels titulats del Màster . Però les competències adquirides pels estudiants en aquest Màster obren les portes d'accés a altres feines vinculades amb:

      
L'assessorament a administracions públiques i organitzacions i empreses en tots aquells àmbits vinculats a l'educació i la formació
      
L'assessorament a centres educatius per a la resolució de problemes vinculats a l'ensenyament i la seva organització i en l'elaboració i avaluació de programes
      
La direcció i consultoria editorial i l'elaboració de materials curriculars innovadors que recullin els resultats dels avenços en el camp de la investigació
      
La planificació i gestió d'institucions de l'àmbit de l'educació no formal ( museus , biblioteques , entitats educatives , associacions culturals ... ) i en la programació i organització d'activitats
      
La planificació i gestió de bases documentals i centres de recursos i la investigació en centres d'investigació
      
La col · laboració amb organitzacions no governamentals ( ONG ) en l'organització i avaluació dels seus programes vinculats a l'educació
      
La formació de professionals de nivell superior amb una visió àmplia dels processos educatius que es desenvolupen en territoris i institucions .

 
Els objectius generals del Màster Universitari de Recerca en Educació són :

- Capacitar professionals que , des de la investigació , puguin donar resposta a demandes socials , acadèmiques i professionals relacionades amb l'educació .
  
- Oferir una formació especialitzada que doti de les competències necessàries per dissenyar i desenvolupar investigacions en qualsevol context , situació o àmbit educatius .

Amb el Màster Universitari de Recerca en Educació es pretén capacitar l'estudiant per identificar un problema de recerca en l'àmbit de l'educació , situar-lo en el seu context social i teòric , donar-hi resposta a través d'un estudi que utilitzi les metodologies adequades i comunicar els resultats i les conclusions d'aquest a la comunitat científica i educativa ia les administracions corresponents

El Màster Universitari de Recerca en Educació proporcionarà a l'estudiant :

I. el coneixement , les habilitats , la confiança i les competències necessaris per avaluar i dur a terme investigacions en qualsevol escenari relacionat amb l'educació ;
  
II . les capacitats necessàries per investigar en sectors molt variats que inclouen la indústria, el sector públic i la comunitat acadèmica ;
  
III . una aproximació a un camp de disciplines diverses que donen suport a la investigació en educació : Sociologia , Psicologia , Història i Filosofia, entre d'altres.
  
IV . experiència en procediments propis de la investigació en educació : revisar literatura , entrevistar , observar, analitzar dades i redactar informes , entre d'altres.
  
V. una base sòlida per a aquells estudiants que vulguin seguir la seva formació en estudis de doctorat en educació .
  
Hi ha una continuïtat acadèmica del Màster en Investigació en Educació : prosseguir estudis de doctorat .

Temari

Resum de mòduls i distribució de crèdits ECTS a cursar per l'estudiant:

Tipus de mòdul (ECTS):
Obligatoris: 21 ECTS.
Optatius: 24 ECTS.
Treball fi de màster: 15 ECTS.
TOTAL: 60 ECTS.

L'estudiant haurà de cursar 60 ECTS per obtenir el títol de Màster de Recerca en Educació.

El Màster contempla 8 especialitats:

    E1 - Currículum i processos d'innovació en educació
    E2 - Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
    E3 - Desigualtats, investigació i acció educativa
    E4 - Didàctica de la llengua i la literatura
    E5 - Didàctica de les ciències socials
    E6 - Art, cos i moviment
    E7 - Educació científica
    E8 - Educació matemàtica

El pla d'estudis s'organitza a partir d'una estructura formada per una configuració de 29 mòduls organitzats de la següent manera:

a) 3 mòduls relacionats (21 crèdits). Les vuit especialitats comparteixen 21 crèdits amb caràcter obligatori per a tots els estudiants, independentment de la seva especialització. L'objectiu d'aquests mòduls és l'establiment de la fonamentació epistemològica i metodològica de la investigació en educació.
b) Treball de Fi de Màster (15 ECTS). L'estudiant ha de realitzar amb caràcter obligatori un Treball de Fi de Màster de 15 crèdits amb perfil de recerca i contingut vinculat a la seva especialitat.
c) 22 mòduls de 6 crèdits que configuren les 8 especialitats. Són mòduls amb caràcter optatiu per a l'estudiant. L'oferta d'una especialitat queda determinada per 3 mòduls de 6 crèdits cadascun.
d) 3 mòduls de 6 crèdits, amb caràcter transdisciplinar/transversal i optatius per a l'estudiant.

A partir dels mòduls programats l'estudiant pot configurar la seva especialització mantenint una visió global de l'educació.

Destinataris

La demanda potencial d'aquest Màster se situa en l'àmbit dels nous titulats de les titulacions vinculades a l'educació , els docents en actiu , els professionals de l'educació integrats en serveis educatius , els tècnics de les administracions públiques i les professionals de l'educació no formal . Els candidats són aquelles persones que , a través de processos d'investigació i pràctica social , estiguin interessats a:

  
• Incidir en la innovació educativa des de la supervisió , direcció , gestió i assessorament de les pràctiques educatives .

  
• Dissenyar mecanismes per a la millora de la formació dels agents responsables de l'educació .

  
• Avaluar , entenent l'avaluació com a procés de regulació , la pràctica , la innovació i la formació que es promouen .

  
• Incidir en els aspectes socials , culturals i polítics de l'educació , ells tant a nivell d'institucions com de polítiques .

Podran accedir al Màster :

a . Llicenciats i graduats en Pedagogia , diplomats i graduats en Educació Social i llicenciats en Psicopedagogia

b . Llicenciats i graduats de les titulacions de l'àmbit de la Filologia

c . Llicenciats i graduats de les titulacions de l'àmbit de la Geografia , la Història , l'Art i les Humanitats

d. Llicenciats i graduats en l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport

i . Llicenciats i graduats en Matemàtiques i en l'àmbit de les Ciències Experimentals

f . Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil , en Educació Primària , en Llengües Estrangeres , en Expressió Musical , en Educació Física i en Educació Especial . Així mateix , podran accedir al Màster els titulats en altres àmbits de les Ciències Socials, les Ciències Humanes , les Ciències Experimentals i Tecnologies i les Ciències de la Salut que puguin justificar una trajectòria professional o interessos vinculats a l'àmbit de l'educació que seran valorats per una comissió formada pels coordinadors de les especialitats i presidida pel coordinador del Màster .

També podran accedir al Màster Alumnes amb titulacions d'altres països equivalents a alguna de les anteriors , que compleixin amb els requisits d'admissió establerts en instàncies de caràcter superior .

Requisits

En cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes , l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació : ? Expedient acadèmic (50 %) ? Experiència professional vinculada a l'ensenyament ( 15% ) ? Acreditació de estudis en àmbits de caràcter proper ( CAP , CQP , màster ... ) ( 10% ) ? Coneixement d'idiomes ( 10% ) ? Manifestació argumentada d'interessos ( 15% ) Els criteris de selecció només s'aplicaran en cas que la demanda d'estudiants superi el nombre de places d'accés oferides.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català ( 45% ) , castellà ( 45% ) i Anglès ( 10% ) .

Preu

Consulteu el preu
46 euros per crèdit (estudiants UE o residents). 92 euros per crèdit (estudiants no UE no residents). Preus del curs 2014-2015.

Professorat

El professorat que participa en el Màster Recerca en Educació té una dilatada experiència i reconegut prestigi en l'àmbit de la docència i de la investigació en educació . La presència del professorat i dels diversos grups de recerca en els fòrums d'educació , nacionals i internacionals és constant i rellevant . El professorat que participa en el màster Recerca en Educació forma part de comitès científics , comissions nacionals i autonòmiques per a la acreditació de la recerca, en comissions d' avaluació de projectes competitius . Té experiència com a assessors en l'àmbit educatiu en ajuntaments , diputacions , al Departament d'Ensenyament dela Generalitat de Catalunya i en organismes d'àmbit nacional i internacional . I participen en la formació superior en altres àrees del panorama espanyol i l'estranger .
Màster Universitari de Recerca en Educació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X