Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
1 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica dóna una formació avançada en eines de programació i en l'aplicació de diferents tècniques i models per estudiar problemes físics, químics i bioquímics en què l'estructura i les propietats de la matèria a nivell atòmic o molecular siguin rellevants. Està orientat a la recerca avançada, fonamental o aplicada, i al treball en departaments d'R+D+I d'institucions i/o empreses del sector tecnològic, farmacèutic i vinculades al medi ambient i l'energia que necessitin analitzar sistemes complexos i xarxes.

Pendent de verificació pel Consejo de Universidades.

Competències per a les que et prepara el cursEn acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.
Competències bàsiques i generals:

Comprendre i tenir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació de les idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts. dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaço

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica

També et recomanem aquests cursos

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica