Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Màster oficial
Presencial
Oficial / Homologat
1 Anys

Descripció

El màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica dóna una formació avançada en eines de programació i en l'aplicació de diferents tècniques i models per estudiar problemes físics, químics i bioquímics en què l'estructura i les propietats de la matèria a nivell atòmic o molecular siguin rellevants. Està orientat a la recerca avançada, fonamental o aplicada, i al treball en departaments d'R+D+I d'institucions i/o empreses del sector tecnològic, farmacèutic i vinculades al medi ambient i l'energia que necessitin analitzar sistemes complexos i xarxes.

Pendent de verificació pel Consejo de Universidades.

Competències per a les que et prepara el cursEn acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.
Competències bàsiques i generals:

Comprendre i tenir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació de les idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts. dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaço

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica