Curs Monogràfic sobre Dret concursal

Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial
39 hores
835 €

Descripció

El curs pretén explicar el contingut de la Llei 22/2003 de 9 de juliol, concursal des d'un punt de vista eminentment pràctic, ja que les classes són impartides per jutges i secretaris del mercantil, administradors concursals i advocats.

Temari

• La declaració de concurs: Pressupostos, jurisdicció i competència, provisió sobre la sol·licitud i declaració de concurs.
• L'administració concursal: Nomenament i estatut jurídic.
• Dels efectes de la declaració de concurs: Dels efectes sobre el deutor, creditor, contractes i sobre els actes perjudicials per a la massa activa.
• De l'informe de l'administració concursal i la determinació de la massa activa i passiva del concurs: Inventari de la massa activa, comunicació i classificació de crèdits i llista de creditors.
• Les fases de conveni o de liquidació: Finalització de la fase comuna, propostes de conveni, junta de creditors, aprovació judicial, eficàcia i compliment del conveni. Fase de liquidació i les seves seccions.
• Qualificació del concurs.
• Conclusió i obertura del concurs.
• Procediment abreujat i sistema de recursos: Procediments, l'incident concursal, recursos i el Registre públic concursal.
• Referència a les normes de dret internacional privat.
• L'acord extrajudicial de pagaments.
• Conceptes comptables: Comptes anuals, estats financers intermedis i factures rectificatives.

Destinataris

Advocats, economistes, assessors d'empreses i a tots aquells professionals relacionats amb la pràctica financera i concursal.

 

Metodologia

S'imparteix exclusivament en la modalitat presencial.

Durada

Inici: Abril 2022.

Titulació obtinguda

La superació del curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Ley de Auditoría de Cuentas, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

835 €
L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic sobre Dret concursal
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X