CEF Barcelona

Curs Monogràfic de Estrangeria i Nacionalitat

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

Curs eminentment pràctic, on s'estudien els quatre blocs normatius i fonamentals de la matèria. (Llei d'Estrangeria i el seu reglament, Nova Llei de Mobilitat, Ciutadans de la Unió i Nacionalitat).L'objectiu és capacitar l'alumne a tramitar, gestionar i resoldre supòsits jurídics en els quals la persona té nacionalitat estrangera.S'aprofundeix en la matèria a través de casos pràctics i resolució de supòsits reals, la qual cosa permetrà als alumnes més avançats planificar i executar estratègies de recursos humans en empreses.

Veure més

Temari del curs

MATÈRIA 1: VISIÓ GENERAL I RÈGIM D'ENTRADA A ESPANYA

     Visió dels tres blocs normatius després de la Llei 14/2013 (mobilitat internacional).
     Llei i Reglament d'Estrangeria, Comunitaris i Mobilitat internacional.

MATÈRIA 2: AUTORITZACIONS PER COMPTE ALIÈ

     Tipus d'autoritzacions i procediment general. Concessió.
     Denegació, extinció, renovació i modificacions.

MATÈRIA 3: AUTORITZACIONS PER COMPTE PROPI

     Procediment general. Concessió, denegació, extinció, renovació i compatibilitat de règims.

MATÈRIA 4: TASQUES. QUALIFICATS -PROCEDIMENT DAVANT UGE-CE-.

     Origen de la UGE. Estudis dels supòsits, procediment i familiars.

MATÈRIA 5: TARGETA BLAVA-UE I LLARGA DURADA

     Procediment general. Familiars. Concessió, denegació, extinció, mobilitat internacional.

MATÈRIA 6: TREBALLADORS TRANSNACIONALS

     Escenaris de transnacionalitat. Unió Europea, tercers països, Vander Elst. Trasllat intraempresariales Llei 14/2013

MATÈRIA 7: ESTUDIANTS

     Procediment i requisits. Familiars. Pràctiques en empreses i compatibilitat d'activitats laborals. Mobilitat d'estudiant.

MATÈRIA 8: INFRACCIONS I SANCIONS

     Infraccions laborals previstes a la LISOS i LOEX.
     Infraccions de la Llei d'Estrangeria (lleus, greus i molt greus).
     Sancions laborals.
     Sancions de la Llei d'Estrangeria.

MATÈRIA 9: CIUTADANS DE LA UNIÓ EUROPEA

     Normativa, modificacions, règim transitori Croàcia.

MATÈRIA 10: NACIONALITAT

     Reconeixement, adquisició, pèrdua i recuperació de nacionalitat.
     Casos de doble nacionalitat.
     Projecte de llei en matèria de nacionalitat als sefardites, modificació de l'article 23 del CC. S'estableix una taxa sobre adquisició de la nacionalitat.

material didàctic

         Unitats didàctiques. Dues carpetes de fulls intercanviables: "Pràctica i Metodologia", que inclou la teoria del Curs, i "Supòsit Pràctic Global", que inclou la documentació del supòsit pràctic del Curs.
         Lleis Soci-Laborals. Principals normes laborals actualitzades bimestralment. S'entrega en fulls intercanviables.
         Normacef sociolaboral (Internet). Base de dades a internet que recull legislació, jurisprudència, convenis col·lectius, una àmplia selecció de casos pràctics resolts i formularis, així com referències bibliogràfiques de les més importants revistes especialitzades.
         Revista de Treball i Seguretat Social. Recursos Humans. Durant el desenvolupament del curs els nostres alumnes reben mensualment aquesta Revista editada pel CEF.
Veure més

Destinataris

Estudiants estrangers, professionals, advocats, graduats socials, directors de recursos humans, tècnics de recursos humans i personal d'administració. Altres professionals d'intervenció social, com a treballadors socials, psicòlegs, intermediadors i orientadors socials. És un Curs que complementa estudis de Relacions Laborals, Màster en Recursos Humans, Màster en Dret Laboral i Màster en Pràctica Jurídica.
Veure més

Durada

Inici: Març 2015.

Preu

PAGAMENT FRACCIONAT: 360 euros en 3 terminis de 120 euros.
Pagament únic: 350 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic de Estrangeria i Nacionalitat

Curs Monogràfic de Estrangeria i Nacionalitat