Oposició Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
INF Institut Numància Formació
Oposició Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial
Sabadell (Barcelona)
Consulteu el preu

Descripció

Al llarg de l'any van convocant oposicions d'auxiliar administratiu en les diferents corporacions locals.

Arribar a treballar com a Auxiliar Adminstrativo no és del tot senzill. Des del moment en què prens la decisió de presentar-te a les oposicions a auxiliar administratiu fins al dia en què superes el procés de selecció i ets nomenat funcionari de carrera has de superar una sèrie d'etapes.

A Institut Numància Formació som conscients d'aquest problema, i per això posem a la teva disposió un expert equip docent en nostre centre de Barcelona perquè t'ajudin en tot el procés des del teu matriculació fins a la consecució del teu objectiu.

T'oferim classes presencials, tutories personalitzades, campus virtual i tot el que necessites per aconseguir-ho. Si el teu handicap és que treballes tens l'opció de preparar-de manera semipresencial o online.
Si vols aconseguir una feina fixa, amb una bona remuneració com a auxiliar administratiu / va en un ajuntament, Prepara't amb nosaltres

Temari

Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola de 1978, la Corona, les Corts, el poder judicial, Govern i Administració i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Administració Pública. Dret administratiu: La Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la revisió dels actes administratius, el procediment administratiu, els béns de les entitats locals, l'administrat, la contractació administrativa en l'esfera local, els documents i el llenguatge administratiu.
Organització municipal: Règim local espanyol, organització de les entitats locals, hisendes locals, impostos i taxes municipals, els pressupostos i la comptabilitat de les entitats locals.
Recursos Humans: personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya, drets i deures dels funcionaris i les diferents situacions administratives.

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / no ser membre d'un estat de la Unió Europea. ? Tenir complerts els 16 anys d'edat. ? Graduat en educació secundària, FPI o equivalent. ? No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions. ? No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques. ? Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Oposició Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals
INF Institut Numància Formació
Campus i seus: INF Institut Numància Formació
INF Institut Numància Formació (Sabadell)
C/ Jardí, 6 08029 Sabadell (Barcelona)
Sol·licita informació
X