Perit Judicial en la Construcció

Curs
On-line | Distància
125 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest pack de materials didàctics permetrà a l'alumnat adquirir les competències professionals necessàries per identificar els riscos en edificació, analitzar amb caràcter general, la prevenció a l'empresa, així com vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos.

Temari

Mòdul 1. Perit Judicial
 • Peritatge i taxació.
 • Normativa bàsica nacional.
 • Les proves judicials i extrajudicials.
 • Els perits.
 • El reconeixement pericial.
 • Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals.
 • La responsabilitat.
 • Elaboració del dictamen pericial.
 • Valoració de la prova pericial.
 • Peritatges.
Mòdul 2. Obres de construcció
 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
 • Conceptes jurídics bàsics en matèria de construcció.
 • Representació i interpretació de plànols.
 • Sistema de representació de plànols I.
 • Sistema de representació de plànols II.
 • Agents participants en el procés constructiu.
 • Sistemes elementals de control de riscos.
 • Plans d'emergència i avaluació.
 • El control de la salut dels treballadors.
 • Organització del treball preventiu.
 • Riscos específics del sector de la construcció.
 • Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Perit Judicial en la Construcció
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X