Perit Judicial en Criminalistica

1072 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Perit Judicial en Criminalistica
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
210 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs està pensat per proporcionar els coneixements jurídics i processals Penals adequats i necessaris no només a les policies autonòmiques ia les policies locals, sinó que l'objectiu que persegueix és formar i instruir aquells membres de qualsevol cos policial que realitzin o hagin de realitzar funcions de policia judicial i de Recerca, d'acord amb el Conveni marc de col·laboració ja referenciat i davant la imminent Modificació de la lO 2/86 de FFCCSS. Així mateix va dirigit a juristes, advocats, Criminòlegs, Funcionaris de Justícia, Perits Judicials o aspirants, opositors, etc.

Aquest empara legal i constitucional el trobem en la Llei d'enjudiciament criminal, la Llei orgànica del poder judicial i el Reial Decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la policia judicial, les quals fan un reconeixement exprés del caràcter genèric de policia judicial que tenen tots els membres de les FF.CC.SS. En aquest sentit, la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat 2/86 de 13 de març, determina en els articles 29 i 53 que en el compliment de la funció de policia judicial, el personal dels cossos de policia local té el caràcter de col·laborador de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. I la Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, en la disposició addicional desena, estableix la necessitat d'ampliar les funcions de les policies locals en matèria de Policia de Proximitat i policia judicial. Però dins de tot aquest marc jurídic pensem que qualsevol membre de les FFCCSS ja siguin del Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, local o autonòmica, han de tenir aquests coneixements bàsics del que suposa que de forma genèrica siguin membres de policia judicial o realitzin funcions de Policia Judicial, el present Curs posa a disposició de l'alumne tots aquests coneixements

Temari

  • Introducció al dret penal i processal penal.
  • La policia judicial.
  • Dret processal penal a la policia judicial.
  • Policia científica.

Destinataris

Dirigit a tots els membres de les FFCCSS de totes les escales en Servei Actiu, Advocats, Criminòlegs, Detectius Privats, Investigadors, jutges, fiscals, Personal d'Jusiticia, Opositors, així com a tots aquells professionals que per raó d'ofici o càrrec estiguin interessats en aquesta activitat formativa.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Perit Judicial en Criminalistica
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X