Perit Judicial en Medi-ambient

1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Perit Judicial en Medi-ambient
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Els pèrits ambientals s'encarreguen de posar en marxa i coordinar el sistema de gestió mediambiental, prenent com a referència factors ambientals com la contaminació de l'aigua, de l'aire i de residus sòlids, la contaminació acústica i la lumínica o el risc ambiental. L'objectiu és conèixer com es gestiona el medi ambient, proposar un pla de millora i posar-lo en marxa. Aquest curs t'ajudarà a:
 • Conèixer els factors contaminants que més perjudiquen l'entorn.
 • Aprendre a elaborar un pla mediambiental aplicat a les empreses: sistemes de gestió, normativa aplicable en cada cas, relació de costos per a l'empresa ...
 • Conèixer els mecanismes legals per al manteniment respectuós del medi ambient i la seva vigilància (lleis, normatives, tractats ...)
 • Adquirir un criteri propi per orientar el treball diari de forma segur cap a un major respecte pel medi ambient en les empreses.
 • Implantar un sistema de gestió mediambiental integrat en l'activitat industrial que condueixi a una protecció preventiva de medi ambient.

Temari

Mòdul 1. Sensibilització Mediambiental
 • Conceptes bàsics.
 • Medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Biodiversitat i espais naturals.
 • L'energia.
 • L'energia renovable.
 • L'aigua.
 • L'aire.
 • Els residus.
 • Les bones pràctiques ambientals.
Mòdul 2. Contaminació Marina
 • Introducció a la contaminació marina.
 • Contaminació marina per metalls pesants: Bioacumulació i toxicitat.
 • Contaminació marina per substàncies tensioactives.
 • Contaminació marina per derivats organohalogenats.
 • Contaminació marina per hidrocarburs.
 • Contaminació marina per abocament d'efluents a través d'emissaris. submarins: Dispersió i degradació dels contaminants.
 • Eutrofització i marees vermelles.
 • La biodegradació al mar.
 • L'impacte ambiental.
 • Aspectes jurídics de la contaminació marina.
Mòdul 3. Contaminació Atmosfèrica
 • L'atmosfera.
 • La contaminació de l'atmosfera.
 • Qualitat de l'aire.
 • Recollida de mostres i anàlisi dels contaminants atmosfèrics.
 • Tècniques de prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica.
 • Normatives d'emissions.
 • EPER i E-PRTR.
 • Prevenció de Riscos Laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

Mòdul 4. Sistemes de Gestió Ambiental
 • Determinació i comunicació del sistema de gestió.
 • Posada en marxa del sistema de gestió ambiental (SGA).
 • Realització d'auditories i inspeccions ambientals, control de les desviacions del SGA.
Mòdul 5. Normativa i Política Interna de Gestió Ambiental de l'Organització
 • Determinació del marc legislatiu ambiental.
 • Determinació de la normativa de les entitats reguladores de gestió ambiental.
 • Aplicació de tècniques d'arxiu relacionat amb el sistema de gestió ambiental.
 • Elaboració d'informes i documentació del sistema de gestió ambiental.
 • Control de documents i registres del sistema de gestió ambiental a l'organització.
Mòdul 6. Prevenció de riscos ambientals
 • Anàlisi i avaluació de riscos ambientals.
 • Dissenya de plans d'emergència ambientals.
 • Elaboració de simulacres d'emergències ambientals.
 • Simulació del pla d'emergència ambiental.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per exercir tasques de sensibilització mediambiental, la utilització d'energies renovables, la gestió de residus i el reciclatge, la biodiversitat, el desenvolupament sostenible i una altra bona pràctica ambiental.
Pretén establir les bases sobre els factors de contaminació del medi marí proporcionant a l'alumnat les eines per conèixer les principals fonts de contaminació marina i estudiar en particular la contaminació causada per hidrocarburs i per aigües residuals urbanes.

Podrà l'alumne adquirir les competències professionals necessàries per aprofundir en el concepte de contaminació atmosfèrica, i els factors que influeixen en la seva emissió, a més de poder identificar els instruments necessaris per al mostreig dels gasos contaminants i la seva posterior anàlisi.
Perit Judicial en Medi-ambient
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X