Descripció

El perit és la persona especialitzada que assessora el jutge en la recerca de les causes que han produït un determinat succés o accident. Des de fa alguns anys es considera clau la reducció d'accidents en l'àmbit laboral, per la qual cosa el tècnic de prevenció de riscos laborals juga un paper primordial.Aquest pack de materials didàctics permetrà a l'alumne conèixer les funcions, procediments, tècniques i instruments de peritatge judicial, així com saber aplicar les diferents tècniques d'anàlisi d'investigació d'accidents que permetin determinar les causes i establir les responsabilitats que se'n deriven.


Temari del curs

Mòdul 1. Peritatge i taxació
 • Peritatge i taxació.
 • Normativa bàsica nacional.
 • Les proves judicials i extrajudicials.
 • Els perits.
 • El reconeixement pericial.
 • Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals.
 • La responsabilitat.
 • Elaboració del dictamen pericial.
 • Valoració de la prova pericial.
 • Peritatges.
Mòdul 2. Prevenció de riscos laborals
 • Conceptes bàsics sobre prevenció de riscos laborals (I).
 • Conceptes bàsics sobre prevenció de riscos laborals (II).
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Plans d'emergència i evacuació.
Mòdul 3. Gestió de la prevenció en l'empresa
 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • El pla de prevenció i l'avaluació de riscos.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
Mòdul 4. Investigació d'accidents laborals
 • Metodologia d'investigació d'accidents laborals.
 • Estadístiques de sinistralitat laboral.
 • Peritatge d'accidents en prevenció de riscos laborals.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Perit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Perit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals