Postgrau en Direcció i Lideratge en la Indústria

1031 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.250 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Postgrau en Direcció i Lideratge en la Indústria
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
120 hores
Preu 3.250 €

Descripció

Els responsables de la gestió de la producció, i en general de les operacions industrials, habitualment responen a un perfil amb una sòlida base tècnica. No obstant això, tenint en compte els reptes de canvi i eficiència als quals es troben sotmeses les empreses manufactureres, és indubtable que cal reforçar un conjunt complementari de competències en gestió i direcció. En aquest context el perfil d'un Director de Producció, d'Operacions, Industrial o Tècnic ha de ser multidisciplinari. Les competències essencials que demana el mercat es poden resumir en les següents: 
 
• Esperit emprenedor: per convertir les idees en accions reals que preservin o generin valor per a l'organització. 
• Capacitat de lideratge: per assolir objectius consensuats entre totes les persones. 
• Creativitat: entesa com la capacitat de generar noves idees per resoldre problemes o trobar alternatives. 
• Capacitat de gestió: per equilibrar i optimitzar els recursos i arribar als objectius definits. 
• Coneixements financers: que suportin la presa de decisions operatives així com per a la correcta avaluació de les inversions que depenguin d'ell. 
Amb l'objectiu de potenciar les competències en gestió i direcció dels responsables vinculats a les operacions industrials, la Fundació CIM ha concebut el Postgrau en Direcció i Lideratge a la Indústria, en què es presenta una selecció equilibrada dels diferents camps del management enfocats des de la perspectiva industrial.

Temari

1 Innovació i Entrepreneurship
 • Innovació en processos. El dilema de l'innovador
 • Innovació en operacions de serveis
 • Model de negoci:
  • Metodologia per a l'anàlisi del model de negoci
  • Innovació en el model de negoci
  • Proposta de valor. 
 • Business Plan:
  • Necessitat, oportunitat i negoci
  • Estructura d'un pla de negoci
  • Realització d'un pla de negoci
 • Industrialització de nous productes
  • Disseny per a la producció, muntatge i servei (DFMA)
  • Decisions "Make or Buy"
  • Product to cost: els costos de producció durant la fase de disseny
 
2 Finances de les operacions industrials
 • Comptes i cicle comptable: llibre diari, llibre major, balanç de sumes i saldos.
 • Anàlisi d'estats financers
  • Estructura financera i estratègies de finançament
  • Rendibilitat econòmica, financera i endeutament.
 • Finances Operatives
  • Necessitats operatives de fons i fons de maniobra
  • Cicle de caixa: rotació stocks, clients i compres
  • Solvència i rendibilitat des de les operacions.
 • Comptabilitat de costos
  • Sistemes de costos industrials
  • Punt d'equilibri (break-even)
  • Mètode activity-based-costing (ABC).
 • Valoració d'inversions.
 • Productes financers industrials.
 • Quadre de comandament integral (Balanced score card).
 • Lean Accounting
  • Valoració inversions en projectes Lean-Six Sigma (reducció de costos)
  • CashFlows associats a reducció temps de cicle, WIP, colls d'ampolla, temps d'atur
  • Principis Lean en la comptabilitat interna. Replantejant els KPI's i reports.
    
3 Gestió de projectes
 • Cicle de vida del projecte: planificació, supervisió, anàlisi de resultats i tancament. 
 • Pressupost i rendibilitat d'un projecte.
 • Diagrama de Gantt i camí crític.
 • Rols i responsabilitats.
 • Govern d'un projecte.
 • Mitigació de riscos i resolució d'incidències.
 • Tècniques, eines i millors pràctiques de planificació i monitorització: KPI's.
 • Report del grau de progrés d'un projecte.
   
4 Habilitats directives i gestió de persones
 • Habilitats directives
  • La comunicació a l'entorn professional.
  • Lideratge i direcció de persones. Models de comportament
  • Negociació efectiva.
  • Resolució de conflictes.
  • Gestió del temps i de l'estrès
  • Parlar en públic i presentacions professionals.
 • Recursos humans.
  • Rellevància estratègica del departament de RH.
  • Relacions laborals: gratificacions, baixes, descansos, etc.
  • Interacció amb el comitè d'empresa.
  • Contractació de personal (fix, temporal, discontinu).
  • Polítiques retributives: establiment d'objectius i avaluacions processos judicials.
 • Potenciació del perfil professional
  • Eines per millorar l'empleabilitat (CV professionals, entrevistes, estratègies per a la carrera professional)
  • Coaching & anàlisi competencial personalitzat (Test DISC)

Competències per a les quals et prepara el curs

El postgrau aporta a l'alumne una formació àmplia en habilitats directives, coneixements i eines orientades a l'excel·lència en la gestió i govern de les indústries: Coneixements financers, tècnics i capacitats de lideratge per argumentar i fonamentar l'impuls d'iniciatives. Eines de planificació i seguiment de projectes industrials per a la millora de processos o d'optimització i reducció de costos. Habilitats interpersonals per gestionar el canvi dins l'organització: augmentar l'eficiència en les reunions de treball, desenvolupar habilitats en gestió del temps eficaçment, afavorir la resolució de conflictes, realitzar presentacions professionals d'èxit en públic

Destinataris

A aquells enginyers i professionals de perfil tècnic que crea or millorar les seves competències directives per exercir un lloc de responsabilitat dins de la indústria.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 20. Dates d'impartició del 21 d'octubre de 2016 al 7 de juliol de 2017

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

Director Industrial, Cap de Producció, Responsable d'Operacions, Director de SupplyChain, Director Tècnic, Cap de Manteniment, Responsable de planta, Consultoria en Operacions i Responsable de Compres.

Promocions

Descomptes disponibles per:
 • UPC Alumni Premium 10%
 • Situació de d'atur 10%
 • Empreses col·laboradores 10%
 • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva gran experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

divendres de 18:15 a 21:45h
Postgrau en Direcció i Lideratge en la Indústria
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X