Postgrau Direcció de Sistemes d'Informació

Postgrau
Presencial
Barcelona
4275 €

Descripció

objectius:
Conèixer les possibilitats d'aplicació de les TIC a l'empresa. Valorar els models organitzatius més adequats per a cada companyia i dissenyar un Pla de Sistemes. Analitzar les tècniques de direcció Avaluar les tècniques de gestió de la informàtica actual: projectes, outsourcing i planificació.

Temari

Alineació Empresa i Tecnologia: La funció de direcció. Estratègies i empresa. El pressupost informàtic. Impacte de les noves tecnologies. Pla de sistemes d'informació. Direcció, recursos, processos i projectes: Tècniques de direcció. La gestió de personal. La gestió de projectes. Metodologia de negociació (Harvard). Processos per a la millor gestió de serveis (ITIL). La seguretat. Millora de processos amb Sis Sigma. Com fer presentacions eficaces. Gestió de contractes amb proveïdors.

Destinataris

Directors d'informàtica que volen actualitzar les seves capacitats i conèixer les noves formes de gestió en el sector. Tècnics del departament d'informàtica, amb diferents graus de responsabilitat, que desitgen accedir a funcions directives. Professionals dels sistemes d'informació que aspiren a treballar en aquest àmbit.

Durada

DATA INICI: 05/11/12 DURADA: 7 MESOS CRÈDITS ECTS: 15

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona
Postgrau Direcció de Sistemes d'Informació
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Cursos més populars
X