Postgrau IT Governance

Preu 2.995 €
Sol·licita informació
UPC School of Professional & Executive Development
Postgrau IT Governance
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
Preu 2.995 €

Descripció

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster IT Project Management.

La importància que han adquirit les Tecnologies de la Informació a les organitzacions ha impulsat la carrera dels professionals dels departaments TIC. Si abans es limitaven a donar suport als processos de negoci de les companyies, ara han d'afrontar el repte de gestionar de forma eficient un nombre creixent de projectes informàtics. La gestió de la cartera de projectes és tan fonamental com abans ho podia ser l'excel · lència en la gestió individual de cada un dels projectes. Així, les decisions que es prenguin en el departament TIC han d'estar en consonància amb les necessitats del negoci, i aportar un valor en si mateixes.
Fins ara, els departaments TIC tenien la missió de gestionar la informació (volum, integritat, seguretat, ample de banda, temps de resposta). Ara, els aspectes tècnics continuen tenint una gran importància, però el sector ha hagut d'adaptar-se al desenvolupament tecnològic i actualment donen suport als objectius del negoci i gestionen la cartera de projectes. Aquesta activitat implica governar des de la recepció de demandes en els departaments TIC, passant per la seva priorització o l'assignació de recursos humans i financers.
Els professionals informàtics de l'actualitat han de disposar d'eines que els permetin gestionar de forma correcta els serveis, i també la innovació mitjançant les TIC. El programa s'adreça als professionals que vulguin complementar la seva formació en la gestió de projectes IT, la gestió de la cartera de projectes i la governança IT i en la gestió i enginyeria de serveis.

Objectius

? Aprendre de manera integral els conceptes, mètodes i tecnologies rellevants en la gestió de projectes informàtics.
? Gestionar de forma eficient una cartera de projectes en una organització, amb les conseqüents problemàtiques, diferents de la pròpia gestió individual d'un únic projecte.
? Estudiar el conjunt d'activitats que comporta la governança IT, un factor clau en les organitzacions que s'enfronten a la gestió d'un nombrós grup de projectes.
? Exposar els aspectes de gestió IT que són específics d'una organització amb orientació a serveis.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. Si no és així, l'alumne / l'alumna obtindrà un certificat de superació expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Campus virtual
L'estudiant d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes ...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de més de 1.000 ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col · laboració en pràctiques.

Temari

Complements a la IT governance
Obligatòria. 5 ECTS. 30 hores lectives.
1. Enginyeria de Requisits
2. Gestió de la seguretat
Marc per a la IT Governance
Obligatòria. 6 ECTS. 36 hores lectives.
1. Execució del pla de sistemes: COBIT, PPM - PMO
2. IT Enterprise Architecture
Planificació de sistemes d'informació corporatius
Obligatòria. 4 ECTS. 24 hores lectives.
1. Conceptes generals d'IT governance
2. planificació estratègica
3. Sistemes d'Informació a les organitzacions
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Destinataris

? Enginyers Informàtics Superiors o Tècnics.
? Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
? Responsables dels Serveis d'Informació a les seves companyies que vulguin obtenir una titulació de màster.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Postgrau IT Governance
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X