POSTGRAU UNIVERSITARI DE DRET DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Escola de Prevenció i de Seguretat Integral (UAB)

Descripció

Es pretén aproximar a l'alumne a un tema tan actual com és el de la Seguretat Alimentària mitjançant l'anàlisi dels aspectes més rellevants en aquesta matèria.  
S'oferirà a l'alumne unes nocions bàsiques de la seguretat dels aliments des d'una perspectiva jurídica (últims avenços normatius), científica (mètodes d'anàlisi dels aliments), sociològica (reacció social davant les denominades crisis alimentàries) i administrativa (Controls públics de seguretat dels aliments).

Temari

Alguns dels temes que es tocaran el curs són els següents:  
- Publicitat de productes alimentaris  
- La regulació de la seguretat alimentària en l'àmbit de la UE  
- El control de la seguretat alimentària per part de les administracions públiques  
-Seguretat alimentaria en els escorxadors.  
- Crisi alimentàries i alerta màxima  
- Programes de qualitat i seguretat de les empreses alimentàries (APPCC)  
- Autoritat alimentària Europea i les agències nacionals de seguretat alimentària.  
- OGM i aliments transgènics.  
- Els aliments amb finalitat sanitària  
- La seguretat alimentària com a derivació del dret constitucional a la salut.  
- Infraccions alimentàries i intervenció judicial.  
- Protecció al consumidor davant les crisis alimentàries.  

Destinataris

Llicenciats en Dret, Directius i tècnics d'empreses alimantarías, secretaris personals de consellers reguladors de les denominacions d'origen i altres distintius de qualitat, personal de les entitats de certificació i control d'empreses agroalimentàries, Llicenciats en carreres tècniques, Estudiants d'últims cursos de Dret , Veterinària, .. etc
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
POSTGRAU UNIVERSITARI DE DRET DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA
També et recomanem aquests cursos
X