Recerca Biomèdica (UPF)

Màster
Presencial
1 any
3379 €

Descripció

El màster en Recerca Biomèdica se centra en l'estudi de les bases moleculars, cel·lulars, fisiològiques i evolutives dels processos biològics i les seves alteracions patològiques o adaptatives, i va dirigit principalment, si bé no exclusivament, als estudiants que vulguin fer el doctorat en diferents àmbits de la biomedicina.

Temari

Estructura
 
La formació rebuda en aquest màster és aplicable a diversos entorns (de recerca, de formació acadèmica avançada i professional), però l'orientació principal de la majoria dels inscrits és la continuïtat cap al doctorat. El màster es divideix en un trimestre intensiu (de setembre a desembre) d'assignatures de teoria i un semestre (de gener a junio) d'activitat pràctica (projecte de fi de màster).
 
En les assignatures de teoria l'estudiant en cursa dues d'obligatòries i dues d'optatives (a escollir entre nou). Totes les assignatures de teoria (excepte Comunicació Científica i Progressos en Neurociències) s'imparteixen totalment en anglès.
 
Assignatures obligatòries:
 
Patologia Molecular i Cel·lular (MCP)
Patologia Molecular de Sistemes (MPS)
A MCP s'exploraran els mecanismes moleculars utilitzats per cèl·lules eucariotes per respondre i adaptar-se a l'estrès, entès com pertorbacions en l'entorn cel·lular o alteracions en la funció i l'estabilitat de processos i macromolècules de la cèl·lula.
 
A MPS s'estudiaran les bases cel·lulars i moleculars subjacents a patologies de gran interès sociosanitari, com el càncer i les patologies immunitàries, cardiovasculars o neuropsiquiàtriques.
 
Assignatures optatives:
 
En anglès: Gens i Funció Cel·lular, Genomes i Sistemes, Comunicació Cel·lular, Organismes Model en Biomedicina, Seminaris Avançats en Recerca Biomèdica, La Ciència en Acció i Elements de Biocomputació.
En català: Comunicació Científica.
En castellà: Progressos en Neurociències.
Treball de fi de màster:
 
El màster es completa amb un projecte de recerca experimental supervisat en un laboratori de recerca. La durada del projecte és de sis mesos, de gener a juny, a jornada completa. Al final d'aquestes pràctiques l'estudiant ha de presentar un manuscrit original, escrit en format d'article científic i també per presentar-lo en un seminari públic. L'avaluació del projecte del màster es basa en el treball escrit per l'estudiant, en la presentació oral i en la valoració del tutor del projecte.

Competències per a les quals et prepara el curs

Adquirir coneixements conceptuals i experimentals avançats sobre les bases moleculars subjacents en disfuncions cel·lulars rellevants en patologies humanes.

Destinataris

El perfil més habitual és el de titulat en biologia, bioquímica o biotecnologia, però també han completat amb èxit el màster estudiants procedents de medicina, química, enginyeries, farmàcia o infermeria. Cal tenir una bona base i/o capacitat de comprensió i de maneig dels conceptes de la funció cel·lular i les interaccions moleculars (proteïnes, àcids nucleics).

Requisits

Per ser admès en aquest màster, el sol·licitant ha d'haver contactat prèviament amb un grup de recerca i tenir l'acceptació del grup per realitzar-hi el projecte de màster de sis mesos de durada. La web del màster ofereix una llista de grups que poden incorporar estudiants per realitzar aquest projecte. El sol·licitant també pot proposar un projecte que no aparegui en aquesta llista, si bé en aquest cas cal que presenti una justificació conforme ha estat acceptat al laboratori corresponent, així com un resum de la proposta del projecte. Els projectes de recerca del màster es poden realitzar en laboratoris de la UPF i en altres universitats o centres, d'aquí o d'arreu.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglès

Durada

1 any acadèmic

Objectius

L'objectiu principal del màster és que l'estudiant adquireixi coneixements conceptuals i experimentals avançats sobre les bases moleculars i cel·lulars subjacents a processos i disfuncions cel·lulars rellevants en el funcionament fisiològic i les diferents patologies, i que els pugui aplicar a la recerca bàsica i biomèdica.

Titulació obtinguda

Màster en Recerca Biomèdica (BIOMED)

Pràctiques

Per ser admesos al màster, els sol·licitants han d'haver contactat prèviament amb un grup de recerca afí als seus interessos i disposar del grup per fer el projecte de màster de sis mesos

Lloc on s'imparteix el curs

Campus del Mar

Horari

Assignatures de contingut teòric: de setembre a desembre. La presencialitat és de 4 hores diàries en la franja horària de 8.30 a 16.00 hores. Pràcticum: de gener a juliol
Recerca Biomèdica (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X