Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

L'empresa, la gran aliada de la Formació Professional

Article d'opinió


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Victòria Barenys i Oriol, Directora de l'Escola de Batxillerats i Cicles Formatius de la Institució Cultural del CIC (Barcelona)
Tots sabem que els Cicles Formatius tenen una clara orientació: formar professionals. És per aquest motiu que a ningú se li escapa que el paper de les empreses en aquests estudis és absolutament imprescindible.

M'explicaré, des dels seus inicis, les escoles que impartíem Cicles Formatius hem hagut de recórrer a les empreses per tal que els nostres alumnes puguin cursar una part del currículum, que consisteix en un nombre determinat d'hores (d'entre 80 i 450, en funció del cicle) d'un crèdit que s'anomena "Formació en Centres de Treball", el qual ha de ser avaluat, tant des del vessant acadèmic com del professional.

Les empreses, per poder-lo avaluar degudament, han d'assignar un tutor de pràctiques que vetlli, dins de la mateixa, perquè l'alumne vagi consolidant el seu aprenentatge. De la mateixa manera, l'Escola també assigna un tutor de pràctiques, que juntament amb el tutor de l'empresa anirà marcant les pautes a seguir per l'alumne, i al mateix temps fa el seu seguiment.

Si dic tot això és per constatar fins a quin punt ha estat sempre important i valuosa la participació de l'empresa en els Cicles formatius. Però en aquests moments volem quelcom més.

Volem que la Nova Formació Professional tingui la importància que es mereix dintre de la societat.

Volem que les famílies dels possibles alumnes siguin conscients que fer un cicle formatiu en cap cas té una connotació pejorativa.

Volem que nois i noies que prenguin aquesta opció tinguin clar que són uns estudis pràctics però acadèmicament consistents i seriosos.

Volem que les persones puguin tenir una vida laboral satisfactòria i que això passa per poder aconseguir una feina que els agradi, i això s'aconsegueix podent fer uns estudis que estiguin d'acord amb les seves habilitats, capacitats i gustos.

I per aconseguir tot això creiem que és imprescindible una mica més d'implicació per part de les empreses. Voldríem que les empreses ens ajudessin a l'hora de determinar el perfil professional que han de tenir les persones que volen incorporar a les seves plantilles

Voldríem el seu criteri a l'hora d'incorporar dins d'alguna matèria allò que creguin convenient que els alumnes coneguin per poder exercir el millor possible la professió.

Voldríem, en una paraula, que ens ajudessin a fer professionals absolutament idonis i ben preparats per les tasques que han de realitzar.

Si tot això s'acomplís, la comunió entre ensenyaments a l'escola i necessitats de les empreses seria tant completa que resultaria molt més fàcil assolir aquells objectius que ens hem marcat per a la Nova Formació Professional.

Les empreses tindrien els professionals adequadament formats per a les seves necessitats i els alumnes tindrien la formació ideal per obtenir una ràpida i satisfactòria incorporació al món laboral.

Vull deixar constància que ja hi ha moltes empreses que col-laboren de forma activa amb les escoles, però caldria que cada vegada fossin més, per ampliar i al mateix temps concretar el ventall de possibles perfils professionals.

Creiem que això seria clarament beneficiós per a tothom, treballadors, empreses i societat Els primers perquè serien més feliços, i qui és feliç a la feina treballa millor, les empreses perquè amb treballadors que fan millor la feina serien més rendibles i la societat, qui pot dubtar que no es veuria clarament beneficiada per les dues anteriors?

Des de la nostra experiència de més de 50 anys de dedicació als estudis de Formació professional i tenint en compte la complexitat de les pràctiques d'alguns del nostres cicles (Família d'arts plàstiques i disseny i Família esportiva) podem dir que la col-laboració rebuda per empreses d'aquests sectors no només ha estat satisfactòria en tots els sentits, sinó que en molts casos hem comptat ja amb aquest plus afegit que des d'aquí ens atrevim a demanar de forma generalitzada.
Deixa el teu comentari