Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Els estudis d'FP amb més oportunitats de feina actualment

Notícia

La inserció laboral dels titulats d'FP baixa del 53,5% el 2020 al 45,5% el 2021, però augmenta en alguns cicles formatius de l'àmbit industrial, segons l'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021, elaborat del Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya

  • Temps de lectura 8 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Contingut

Els cicles d'FP amb major inserció laboral estan relacionats amb la indústria
Els tècnics d'FP de l'àmbit industrial tenen millors condicions laborals
Evidències que estudiar FP surt a compte
Sabies que…?
Fitxa tècnica


Estudiar Formació Professional aporta una millor inserció laboral i menys desocupació, segons diversos estudis. No obstant això, la pandèmia ha reduït l'ocupabilitat dels titulats d'FP del 53,5% registrat el 2020 al 45,5% el 2021, segons dades de l'informe Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021, elaborat conjuntament pel Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Encara que la facilitat d'aconseguir una ocupació s'ha reduït a causa de la crisi de la COVID-19 entre els titulats d'FP, la taxa d'atur de les persones que han realitzat aquests estudis (13,86%) és menor que la mitjana de desocupació juvenil a Catalunya, que se situa en el 33,4%, segons la investigació, els resultats de la qual es basen en una enquesta que han respost 35.540 persones que s'han titulat el 2020.

Així, l'estudi revela que la desocupació dels titulats de cicles formatius de grau superior (CFGS) se situa en el 15,8%, quan el 2019 era del 8,9% i el 2020 del 10,4%. Per part seva, els graduats de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tenen una taxa d'atur de l'11,8% el 2021, més que la registrada el 2019, que era del 8,1%, i el 2020, del 8,4%.

Si bé la taxa d'inserció laboral mitjana dels titulats de Formació Professional el 2021 se situa en el 45,5% (sumant els que només treballen i els que combinen feina amb estudis), els tècnics superiors registren un millor grau d'ocupació que els tècnics mitjans. Els primers tenen una inserció laboral del 56,4%, enfront del 33,7% dels segons.

Ara bé, "en algunes de les famílies d'FP la inserció laboral és gairebé immediata i el grau d'ocupació de determinats perfils professionals és molt elevat", ha assenyalat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, durant la presentació de l'estudi, realitzada recentment. Quins són? Esbrina-ho a continuació…
 

Els cicles d'FP amb major inserció laboral estan relacionats amb la industriaLes persones graduades en cicles de Formació Professional de famílies professionals relacionades amb l'àmbit industrial tenen una inserció laboral més alta entre el total de les 24 famílies professionals analitzades per l'estudi.

Coneix a continuació quines són les famílies professionals d'FP amb major inserció laboral a Catalunya, així com les que registren més titulats ocupats en els cicles formatius de grau superior (CFGS) i en els cicles formatius de grau mitjà (CFGM). Aquests resultats es poden extrapolar a nivell nacional.

 
Les 5 famílies professionals d'FP amb més del 55% d'inserció laboral

 

 

Familia professional

% d'inserció laboral

1

Indústries Extractives

70,3%

2

Fusta, Moble i Suro

64%

3

Marítim-pesquera

58%

4

Instal·lació i Manteniment

58%

5

Electricitat i Electrònica

57,7%

 Elaboració pròpia a partir de l'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021.
 

Les 5 famílies de cicles formatius de grau superior amb més feina
En els cicles formatius de grau superior, aquestes famílies professionals tenen una inserció laboral superior al 70%:

 

 

Família professional dels cicles formatius de grau superior

% d'inserció laboral

1

Fusta, Moble i Suro

84%

2

Fabricació Mecànica

77,7%

3

Marítim-pesquera

77,2%

4

Instal·lació i Manteniment

76,3%

5

Electricitat i Electrònica

73,9%

   Elaboració pròpia a partir de l'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021.
 

Les 5 famílies de cicles formatius de grau mitjà amb més ocupació
 

Les famílies professionals dels cicles formatius de grau mitjà que registren un nivell d'ocupació major al 45% són les següents:

 

 

Família professional dels cicles formatius de grau mitjà

Percentatge d'inserció laboral

1

Indústries Extractives

70,3%

2

Fusta, Moble i Suro

57,3%

3

Sanitat

52,2%

4

Instal·lació i Manteniment

48,9%

5

Indústries alimentàries

45,2%

 Elaboració pròpia a partir de l'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021.
 

Els tècnics d'FP industrials tenen millors condicions laborals

 

La remuneració dels titulats en cicles d'FP de l'àmbit industrial és més alta que en la resta dels cicles formatius, segons l'estudi. De fet, hi ha una menor proporció de tècnics que perceben ingressos mensuals nets inferiors a 1.200 euros (42,5%, enfront del 56,2% en la resta de cicles).

A més, només el 30,5% dels titulats en cicles formatius no relacionats amb la indústria treballen sota un contracte indefinit, mentre que en els graduats d'estudis d'FP industrials aquest percentatge augmenta fins al 42,4%.

D'altra banda, l'FP Dual continua registrant una inserció laboral superior a la dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, ja que el 2021 el seu nivell d'ocupació ha estat del 56,6%. Així mateix, un 64,54% dels titulats en FP Dual de nivell superior i un 42,35% dels de nivell mitjà treballen o compaginen estudis i feina.

 
Evidències que estudiar FP surt a compte

Alguns resultats de l'estudi evidencien que estudiar FP surt a compte perquè millora les condicions laborals dels qui l'estudien.
 

1. Els salaris continuen a l'alça, especialment per als tècnics superiors


El nivell d'ingressos nets mensuals dels tècnics mitjans i superiors d'FP segueix en augment des de 2013. Més de la meitat dels titulats de CFGS (el 53%) i el 34% de CFGM han ingressat més de 1.200 euros el 2021, quan el 2020 els percentatges eren del 48% i 30,12%, respectivament.

Així mateix, es registra una caiguda de la proporció de tècnics d'FP que ingressen menys de 900 euros: el 2021 només el 14% dels titulats de CFGM i el 6% de CFGS han obtingut ingressos inferiors a 900 euros, mentre que el 2020 aquests percentatges eren del 16% i el 7%, respectivament.
 

2. La contractació temporal de tècnics disminueix


La contractació temporal de tècnics mitjans i superiors ha disminuït en 0,21 punts en el cas dels titulats de CFGS i en un 0,96% en els que han estudiat un CFGM, fins a arribar al 54,9% i al 63,6%, respectivament, segons l'estudi. No obstant això, la contractació indefinida de tots dos cicles formatius s'ha reduït a causa de la pandèmia.

Actualment el 60% dels tècnics superiors tenen contractes temporals, mentre que entre els tècnics mitjans el percentatge és del 71%. L'estudi assenyala que, encara que aquests percentatges semblin alts, en realitat no ho són si es té en compte que la temporalitat entre els treballadors joves ha estat del 90% el 2020.

Si t'interessa estudiar un cicle formatiu d'FP, informa't de les opcions que tens al nostre cercador, o bé consulta la nostra secció d'Orientació acadèmica destinada a la Formació Professional.

Sabies que…?

  • En el curs acadèmic 2019-2020 ha crescut el nombre de titulats d'FP en 6.004 graduats més respecte al curs anterior. L'increment ha estat major en els CFGS amb 3.065 titulats més, mentre que en els CFGM ha estat de 2.939.
  • El percentatge de titulats d'FP que continua estudiant ha augmentat en 1,4 punts percentuals: el 2020 era del 54,65% i el 2021 del 56,05%.
 

Fitxa tècnica

L'estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021 analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades el curs 2019-2020 en ensenyaments professionals, les quals han estat enquestades entre sis i nou mesos després d'haver acabat els seus estudis. L'informe ha estat elaborat pel Departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Els resultats de la recerca es basen en les respostes de 35.540 enquestes vàlides i aplicades a persones que s'han titulat d'estudis de Formació Professional (FP), Ensenyaments Esportius (ED), Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny (EAPD), i Programes de Formació i Inserció (PFI), en el curs 2019-2020 a Catalunya.

Mayra Bosada Morán Redactora
Sóc redactora i editora de continguts d'actualitat d'Educaweb sobre temes d’educació, formació, treball i orientació; i també en sóc la responsable de comunicació. Em motiva que la meva feina contribueixi a ajudar a les persones a decidir el seu projecte de vida i professional.

Vaig estudiar la Llicenciatura en Comunicació i el Maestría en Mercadotècnia al Tec de Monterrey (Mèxic); així com un Màster en Periodisme a la Universitat de Barcelona-Columbia University. I també compto amb més de 30 anys d'experiència com a periodista i gestora de continguts en empreses dedicades a l'educació i la comunicació a Espanya i Mèxic.
Deixa el teu comentari