Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

IA en l'educació: oportunitats i reptes

Reportatge

Coneix què pot aportar la intel·ligència artificial a l'ensenyament, segons la UNESCO i els experts en el tema

 • 16/02/2023
 • Temps de lectura 13 mins

 • Valora

 • Deixa el teu comentari
Mayra Bosada. Redacció de Educaweb
La UNESCO afirma que els països han de prioritzar l'educació per accelerar el progrés cap a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en un context de recessió mundial, desigualtats i emergència climàtica.
 
En aquest sentit, l'organisme internacional considera que la intel·ligència artificial (IA) té el potencial d'abordar alguns dels reptes de l'educació actual, innovar les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge, i avançar en l'acompliment de l'ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
 
La Comissió Europea, per part seva, considera que la IA està transformant l'educació de l'alumnat i la manera d'ensenyar dels docents. Utilitzar-la està fent "que els entorns educatius siguin més receptius, perquè ajuda el professorat a abordar les necessitats específiques de cada alumne", assenyala Mariya Gabriel, comissària d'Innovació, Cultura, Educació i Joventut de la Comissió Europea, en un informe recent sobre el tema.
 
Però què és la intel·ligència artificial? Per a la Comissió Mundial d'Ètica del Coneixement Científic i la Tecnologia (COMEST) de la UNESCO, la IA es refereix a "màquines o sistemes informàtics capaços d'imitar unes determinades funcionalitats de la intel·ligència humana, incloent-hi característiques, com ara la percepció, l'aprenentatge, el raonament, la resolució de problemes, la interacció lingüística i, fins i tot, la producció de treballs creatius".
 
En aquest sentit, la IA i les seves aplicacions s'estan tornant cada cop més predominants i les trobem diàriament sense que ens adonem que es tracta d'aquesta tecnologia, segons els experts. Com, per exemple, en la traducció automàtica entre idiomes, el reconeixement facial dels mòbils, les aplicacions per aprendre idiomes, etc.
 
Ara bé, l'ús de la IA i les dades comporten múltiples riscos i reptes, coincideixen tant la Comissió Europea com la UNESCO, per la qual cosa els dos organismes han llançat recomanacions, guies i publicacions dirigides als responsables polítics i als docents, per orientar-los sobre com aplicar-les en l'educació de manera ètica i responsable.
 
Un dels primers documents que s'han donat a conèixer per orientar els països sobre com utilitzar les tecnologies d'IA en l'educació és el Consens de Beijing sobre la intel·ligència artificial i l'educació (2019), signat per més de 100 països. Entre les seves propostes destaca que cal:
 
 • Planificar les tecnologies d'IA en les polítiques educatives per treure profit de les seves possibilitats i fer front als reptes que comporten.
 • Donar suport al desenvolupament de models educatius nous que han estat possibles gràcies a les tecnologies d'IA, amb la intenció de subministrar serveis educatius i de formació on els avantatges prevalguin sobre els riscos.
 • Vetllar perquè les tecnologies d'IA permetin empoderar els docents en lloc de reemplaçar-los, així com també crear programes adequats de formació per reforçar les seves capacitats digitals i en relació amb els sistemes d'IA.
 • Preparar la propera generació de treballadors dotant-los dels valors i les competències necessàries per a la vida i el treball en l'era de la IA.
 
A més, l'organisme internacional ha llançat l'informe Inteligencia artificial y educación. Guía para las personas a cargo de formular políticas (2021)amb recomanacions per als responsables de les polítiques educatives sobre com ha de ser l'aplicació de la IA en l'àmbit educatiu..
 

Aplicacions de la IA en l'educació

Inteligencia artificial y educación
La UNESCO assegura que falten evidències fermes sobre com la IA pot millorar l'educació. Imatge: Freepik.

Actualment, hi ha nombroses aplicacions d'IA, "no necessàriament desenvolupades específicament per a l'educació, però que són de gran utilitat en el món educatiu. Per exemple, el subtitulat automàtic de vídeos, els sistemes de tutoria que interactuen en llenguatge natural o la conversió realista de text a veu humana", assenyala, al seu web, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que fa investigacions a l'entorn de l'aplicació de la IA en l'educació.
 
Organismes internacionals i diversos experts reconeixen que l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per donar suport a l'aprenentatge ha crescut exponencialment els darrers anys, però que no hi ha evidències fermes sobre com aquesta tecnologia pot millorar els resultats de l'ensenyament. Així i tot, la UNESCO planteja quatre categories d'aplicacions emergents i potencials de la IA en l'educació, que cobreixen les necessitats següents:
 
 • Per gestionar i impartir l'educació. Es tracta de sistemes d'IA per automatitzar aspectes de la gestió escolar. Com a exemple tenim els xatbots educatius (com SnatchBot) per proporcionar informació o retroalimentació, o respondre preguntes freqüents.
 • Per a l'ensenyament-aprenentatge i l'avaluació dels estudiants. Com a exemples es troben els sistemes de tutoria intel·ligent (STI) que es fan servir en plataformes, com ara Moodle o Coursera, o bé les aplicacions d'aprenentatge d'idiomes i lectura amb suport de la IA, com ara Duolingo o Babbel.
 • Per empoderar els docents i millorar l'ensenyament. L'ús d'aplicacions d'IA orientades als docents no ha rebut tanta atenció com la IA orientada als estudiants, segons la UNESCO. No obstant això, hi ha tecnologies basades en IA que ja es fan servir per ajudar els docents a reduir la càrrega de feina: assistents impulsats per la IA que ajuden a corregir respostes de preguntes rutinàries, controlen l'assistència o distribueixen automàticament l'alumnat en grups cooperatius.
 • Per a l'aprenentatge al llarg de la vida. Algunes dels sistemes d'IA per a l'ensenyament i l'avaluació de l'alumnat també poden ser útils per potenciar l'aprenentatge al llarg de la vida, segons la UNESCO.
 
Totes aquestes categories proposades estan interrelacionades, és a dir, que les aplicacions de la IA en l'educació poden abordar necessitats en més d'una àrea, segons l'organisme.
 

Oportunitats de la IA en l'educació

L'impacte de la intel·ligència artificial en l'educació encara és incipient, assegura en declaracions a Educaweb Miquel Ángel Prats, coordinador del màster universitari en lideratge de la innovació pedagògica i direcció de centres educatius de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull.

"Encara hi ha camp per córrer per conèixer el veritable potencial en l'educació… El que es pot observar és que el que encara ha d'arribar pot ser de gran importància. I, per tant, interpel·la el rol del docent", assenyala l'expert.
 
Els experts en tecnologies educatives als quals Educaweb ha consultat coincideixen que un dels principals beneficis de la IA en l'educació és la possibilitat de personalitzar l'ensenyament-aprenentatge.
 
I és que la intel·ligència artificial aplicada a l'educació permet "disposar d'un entorn on l'alumnat és assistit quant a resolució de dubtes, orientació i guia davant de problemes, progressió dels aprenentatges, etc. Això ajudaria en la personalització de l'ensenyament-aprenentatge", assenyala Francisco José Recio, director del màster universitari en TIC aplicades a l'educació de la Universitat Internacional de València (VIU).
 
Així mateix, la IA pot "satisfer les necessitats individuals dels alumnes. I per atendre als qui tinguin més dificultats o puguin necessitar algun tipus més d'ajuda o de suport", indica per part seva Prats.
 

Limitacions i reptes de la IA en l'àmbit educatiu

Inteligencia artificial y educación
La implantació de la IA en l'educació "implica haver de reconvertir els rols i el perfil dels docents", segons experts. Imatge: Freepik.

Entre les limitacions que presenten les eines d'IA en l'educació, com, per exemple, el ChatGPT, destaca el desconeixement dels docents i l'alumnat per treure-hi profit, segons Prats. L'expert considera que hi ha "una bretxa d'accés i de coneixement a l'hora d'utilitzar-les amb un cert criteri, amb una certa sensatesa, de manera ètica, crítica i reflexiva a l'aula i a casa. Per això, serà molt important que coneguem a fons com funcionen i quin profit se'n pot arribar a extreure d'una manera responsable i segura", assegura.
 
De fet, a Espanya, en l'actualització del maig del 2022 del marc de referència sobre la competència digital docent, s'al·ludeix a la necessitat que el professorat tingui competències digitals sobre l'ús de la IA, i assenyala que ha de conèixer-ne el funcionament, la normativa aplicable, els riscos ètics i pedagògics que pot comportar-ne l'ús, i com fer-la servir de manera apropiada per aconseguir personalitzar l'aprenentatge.
 
En aquest sentit, un els reptes principals de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu és formar els docents en l'ús d'aquesta tecnologia i ajudar-los a canviar la seva funció a les aules cap a un perfil de "facilitadors", indica Recio.
 
La implantació de la IA en l'educació "implica haver de reconvertir els rols i el perfil dels docents, ja no ens trobem davant de la figura omnipresent del professorat que disposa del coneixement per facilitar-ne la construcció a l'alumnat. D'aquí ve que passem a la figura del professor mediador-facilitador", assegura l'expert.
 
Un altre dels reptes de la IA en l'educació és que aquesta no augmenti les desigualtats educatives ja existents. Per aconseguir-ho cal garantir l'accés a aquesta tecnologia i "que totes les persones tinguin l'oportunitat de desenvolupar una comprensió sòlida de què és la IA, com funciona i com podria afectar les seves vides", segons la UNESCO.
 
Per a això, cal potenciar els programes i les iniciatives que contribueixen a aprendre amb la IA (per exemple, utilitzant les eines d'intel·ligència artificial a les aules), aprendre sobre aquesta (les tecnologies i tècniques), i preparar-se per a aquesta (per exemple, permetent que els ciutadans comprenguin la repercussió potencial de la IA en la vida humana), afirma l'organisme.
 
Així mateix, és indispensable deixar clares les "qüestions ètiques, jurídiques, legals i educatives del que suposa arribar a incorporar una IA en l'educació. El marc de les dades, el marc de la privacitat i la confidencialitat i de l'ètica és vital en aquest cas", sosté Prats.
 
"Atès que aquesta tecnologia basada en la intel·ligència artificial aprèn de la retroalimentació de les dades que va recopilant, en educació, com es gestionen, processen, emmagatzemen i tracten totes aquestes dades suposa un punt sensible. Cal tenir en compte l'ètica de les dades i restringir biaixos algorítmics", afegeix Recio.
 
L'ús de sistemes d'IA per part dels estudiants per a l'elaboració de treballs i deures, com, per exemple, el ChatGPT, comporta reptes importants pel que fa a l'avaluació de l'alumnat, perquè encara no hi ha una eina d'IA amb la qual es pugui detectar si un text ha estat escrit per un humà o un sistema d'intel·ligència artificial, segons Mike Sharples, professor emèrit de tecnologia educativa a l'Institut de Tecnologia Educativa de l'Open University UK.
 
Per afrontar aquest repte cal canviar la manera d'ensenyar i avaluar els estudiants, ha suggerit l'expert durant una conferència organitzada per la iniciativa Learning Lab de la Universitat Pompeu Fabra . "Com a educadors hem de trobar maneres creatives per involucrar-los en la millora del seu propi procés d'aprenentatge", segons Sharples.
 

Quatre recursos clau per entendre i aplicar la IA en l'educació

T'interessa el tema de la IA en l'educació? A continuació, et presentem alguns recursos per comprendre'n el potencial en l'àmbit educatiu i aplicar-la de manera responsable:
 

1. La guia de la Comissió Europea per a l'ús de la IA en l'educació

La Comissió Europea a finals del 2022 va publicar una guia titulada Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en la educación y formación para los educadores, que forma part de les accions que l'organisme realitza en el marc del Pla d'Acció d'Educació Digital 2021-2027.
 
Aquesta publicació europea creada per experts en IA i educació està destinada a docents de Primària i Secundària per aclarir conceptes sobre aquesta tecnologia, oferir assessorament pràctic sobre com integrar-la en l'educació, així com també proporcionar exemples pràctics sobre l'ús de les dades i la IA per facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge dels estudiants.
 
I és que l'augment ràpid de l'ús de la IA requereix que tant docents com alumnat comprenguin de manera bàsica la IA i l'ús de les dades "per poder abordar aquesta tecnologia de manera positiva, crítica i ètica, i aprofitar-ne tot el potencial", afirma la Comissió Europea en la publicació.

 
2. Un repositori de recursos de la UNESCO per ensenyar i aprendre sobre IA 

La UNESCO disposa d'un repositori de recursos per aprendre i ensenyar intel·ligència artificial: es tracta del portal Teaching AI for K-12, que aglutina tot tipus de material didàctic (vídeos, propostes d'activitats, cursos en línia, programes educatius) sobre IA en cinc idiomes i als quals es pot accedir gratuïtament.
 
Desenvolupada per l'organisme internacional en conjunt amb l'empresa Ericsson, la plataforma té com a objectiu ajudar els docents i estudiants a comprendre millor les implicacions de la intel·ligència artificial (IA), i facilitar el desenvolupament d'un currículum sobre IA i l'ensenyament sobre aquesta tecnologia a estudiants de 5 a 18 anys.
 

3. Una guia sobre IA i educació de la Fundació Jaume Bofill

La guia Els algorismes a examen: Per què IA a l'educació?, publicada per la Fundació Jaume Bofill, ofereix una anàlisi detallada sobre les aportacions de la intel·ligència artificial (IA) a l'educació.
 
Escrita per experts i investigadors en educació i tecnologia educativa, el document explora els conceptes bàsics de la IA, presenta els reptes i les oportunitats del seu ús en l'àmbit educatiu, proporciona exemples d'experiències reeixides en què l'ús de la IA ja s'està implementant com a eina educativa.
 
Així mateix, el document ofereix recomanacions de material didàctic obert per ajudar els estudiants i docents a explorar i utilitzar la IA en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 

4. El portal Ai4k12.org, amb recursos educatius per ensenyar IA

La American Association for Artificial Intelligence (AAAI) i la Computer Science Teachers Association (CSTA) han llançat conjuntament la iniciativa AI4K12.org, l'objectiu de la qual és oferir pautes nacionals per a l'educació en IA, així com també un directori de recursos en línia per facilitar l'ensenyament en IA entre l'alumnat de 4 a 16 anys.
 
Al portal es poden trobar materials didàctics digitals en anglès per a l'ensenyament de la intel·ligència artificial als centres educatius.
 
Si coneixes altres recursos o guies que poden ser útils per comprendre les oportunitats que pot brindar la IA a l'educació, et convidem a compartir-los per mitjà d'un comentari.
 
Així mateix, pots aprofundir en el tema consultant aquests continguts d'Educaweb:
   
I si desitges formar-te en intel·ligència artificial, a Educaweb trobaràs diversos graus, màsters i cursos sobre aquest tema.
 

Sabies que…?

 • A l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) s'investiga com fer costat als docents a través de la IA. A més, la xarxa de grups d'investigació del CSIC dedicada a la recerca bàsica en intel·ligència artificial (AIHUB) ofereix un programa Educant en la IA, dirigit a docents, per ensenyar-los materials i mètodes que els facilitin l'ensenyament de la IA a l'alumnat des d'edats primerenques.
 • Un dels llibres de referència sobre intel·ligència artificial a Espanya és Intel·ligència artificial, robòtica i ciència de dades, publicat pel CSIC i elaborat per Carles Sierra i Sara Degli Esposti. En aquest vídeo s'explica com s'investiga la IA i les seves aportacions a l'educació i altres àmbits de la societat.
 • El nou Pla d'Acció d'Educació Digital (2021-2027) de la Comissió Europea planteja que s'ha de dur a terme una educació digital d'alta qualitat, inclusiva i accessible a Europa per fomentar el desenvolupament d'un ecosistema educatiu digital d'alt rendiment. Entre les accions que s'han de realitzar es troba el fet d'incloure la intel·ligència artificial (IA) i les habilitats digitals en el Marc Europeu de Competències Digitals, així com també donar suport al desenvolupament de recursos d'aprenentatge basats en IA per a proveïdors d'educació i formació.
Deixa el teu comentari