Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

"L'orientació a partir d'experiències directes dóna significat a la ciència i a la tècnica, per a que els estudiants ja no només les vegin com a un conjunt d'estudis teòrics sinó com a instruments útils per a múltiples aplicacions en el món laboral"

Entrevista

Este artículo es en catalán y se ha respetado su idioma original. Si quiere traducirlo puede utilizar herramientas web como ésta: http://www.softcatala.org/traductor/


  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Entrevista a Roser Pintó, directora del Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona CRECIM. Guanyadora del primer premi en la modalitat individual

Expliqui'ns breument en què consisteix el projecte Prat de la Riba. Quins són els principals objectius aconseguits fins ara? A quines dificultats han hagut d'enfrontar-se?

Amb la idea d'afrontar el desinterès per la ciència i la tècnica lligat amb la necessitat de les empreses d'avui en dia per a cobrir perfils professionals tècnics, el projecte Prat de la Riba va néixer amb l'objectiu de replantejar les visites a empreses que tradicionalment s'han anat fent sense uns objectius pedagògics gaire definits des dels centres educatius.

El projecte planteja així doncs, unes visites integrades a les classes de Tecnologia a partir d'un treball iniciat a l'aula, que continua amb la visita a una indústria i que finalitza de nou a l'aula amb un treball de síntesis i un de creació.

D'aquesta manera el projecte vincula la visita amb els continguts del currículum de Tecnologia per tal que l'alumnat s'adoni de l'aplicació d'aquests coneixements.

Fins ara el projecte ha aconseguit arribar a uns 3.000 alumnes de tot Catalunya que han visitat o visitaran una empresa a llarg d'aquest curs i que han realitzat les activitats proposades en uns dossiers didàctics que el projecte subministra a l'alumnat juntament amb la guia d'orientació per al professorat.

Tot i l'èxit de participació del projecte, ens hem trobat amb algunes dificultats al llarg del curs que hem pogut afronta:
  • la cerca dels ajuts necessaris per a fer possible el projecte,
  • el contacte amb institucions empresarials per al seu suport
  • la decisió de participar les empreses en un projecte sense beneficis directes.
També hi hagut altres dificultats que encara no hem pogut resoldre com és la que es troba el professorat en planejar la sortida pel cost del transport privat que ha de contractar donat que les industries estan situades a polígons incomunicats per transport públic, o bé la dificultat de convèncer a tot el professorat que convé elaborar totes i les activitats que es plantegen als materials didàctics associats a la visita per tal d'assolir els objectius d'aprenentatge buscats.

¿Quina acollida ha tingut el projecte per part de l'alumnat, els centres i les empreses?

La rebuda del projecte ha estat un èxit en general. Com ja hem comentat el nombre de participants ha estat d'uns 3.000 alumnes i les valoracions recollides per part de l'alumnat són molt positives, es mostren sorpresos del que ha resultat visitar una indústria. Per part del professorat les opinions rebudes són d'agraïment per haver posat al seu abast un servei de visites per a la secundària. Però també els resulta un esforç haver d'integrar a la seva aula els materials didàctics que el projecte proposa. Finalment, les empreses han acollit molt positivament el projecte i hi han dedicat els mitjans i el personal necessaris per a que les visites resultin el més profitoses possible.

Considera que hi a una "crisi de vocacions" en l'àmbit científico-tècnic? De quina manera contribueix l'orientació a millorar aquesta situació?

Per descomptat que hi ha una crisi de vocacions en algunes carreres tecnològiques i científiques. Un dels estudis més interessants que s'han realitzat entre la comunitat científica que pretén abordar la importància de la ciència i la tecnologia entre la gent jove, el projecte ROSE (Svein Sjøberg et al, 2009), detecta una falta d'interès per part d'estudiants de secundaria per aprendre ciències i tecnologia, malgrat que són conscients de la seva importància per al desenvolupament de la societat.

L'orientació acadèmica abordada des de les primeres edats a partir d'experiències directes, fa la funció d'informar als estudiants joves per a que un cop hagin d'escollir la opció que creuen que és més adequada per a ells, coneguin el ventall de possibilitats laborals en el camp cienfico-tècnic que hi ha. Sovint les desconeixen perquè no hi tenen accés.

De fet, aquest tipus d'orientació dóna significat a la ciència i a la tècnica per a que els estudiants ja no només les vegin com a un conjunt d'estudis teòrics que han d'aprendre de memòria sinó com a instruments útils per a múltiples aplicacions en el món laboral. D'aquesta manera aconseguim augmentar la motivació per aquest camp i generar-los més interès alhora d'estudiar-lo.

És necessària una major coordinació entre el món empresarial, l'educació secundària i els estudis universitaris?

És imprescindible la coordinació entre els tres mons donat que el món empresarial marca els perfils professionals que es necessiten i que cal que es formin tant des del món educatiu com de l'universitari, sense oblidar-nos dels cicles formatius.

Ara bé ens cal desplegar mitjans i iniciatives per tal d'aconseguir que l'alumnat de Secundaria visualitzi el seu futur professional dins del món empresarial. En el cas del projecte Prat de la Riba, aquest pretén donar una visió del món industrial a l'alumnat de secundaria per a que conegui aquest sector laboral que sovint concep com a inhòspit, brut i explotador perquè desconeix què s'hi fa i quins professionals hi treballen.

Què suposa per l'equip del CRECIM haver guanyat el 1r Premi Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional en al modalitat institucional 2010?

Per a l'equip del projecte suposa en primer lloc, el reconeixement públic del valor educatiu del projecte a nivell estatal. En segon lloc, aquest premi permetrà una difusió del projecte més extensa que la que hem aconseguit fins ara i permetrà arribar a col•lectius a qui interessa directament el projecte: professorat, alumnat i empreses.

Finalment, el premi és un estímul per a continuar treballant en aquest sentit i per la millora i el manteniment del projecte.
Deixa el teu comentari