Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

He suspès la PAP: què puc fer?

Reportatge

El 46% de l'alumnat que s'ha presentat a la Prova d'Aptitud Personal d'enguany per accedir als Graud d'Eduació Infantil i Primària aCatalunya no l'ha superat

  • Temps de lectura 12 mins

  • Deixa el teu comentari
  • Valora


Enguany s'han presentat a la Prova d'Aptitud Personal (PAP) un total de 4.757 joves a Catalunya, on només va aconseguir la qualificació d'"apte" poc més de la meitat (2.572) d'ells. El percentatge d'alumnes suspensos ha augmentat en 9 punts respecte al 2022, passant del 37% al 46% actual, segons dades del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, aquests alumnes no podran matricular-se enguany en cap dels Graus d' Educació Infantil i Educació Primària, ni en cap doble grau que integri qualsevol d' aquests estudis.
 
Des del 2017, els estudiants que desitgen matricular-se en un Grau d'Educació Infantil o en un d'Educació Primària, dins de les universitats integrades en el sistema universitari de les comunitats autònomes de Catalunya i Illes Balears, han de superar aquesta prova. No obstant això, en aquesta convocatòria ordinària, l'elevat nombre de "no aptes" ha posat en el punt de mira la PAP i la preparació amb la qual l'afronten els estudiants.
 
Per a Cristina Caldas, coordinadora de projectes de l'àrea de Projectes Educatius i d'Orientació de D'EP Institut i orientadora, l'augment de suspesos es deu a que  l'alumnat "no li està donant valor" a la PAP.  "No son conscients del que suposa, i s'ha de preparar com qualsevol altra prova. ¿Veritat que per accedir a Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) saben que els demanaran certes proves físiques i es preparen per a això en un gimnàs? Doncs per a la PAP en Educació també", argumenta.  
 
Arribats a aquest punt, hi ha diversos camins per a que els estudiants que no han superat la prova puguin continuar amb la seva formació.
El elevado número de "no aptos" ha puesto en el punto de mira la PAP y la preparación con la que la afrontan los estudiantes

L'elevat nombre de "no aptes" ha posat en el punt de mira la PAP i la preparació amb la que l'afronten els estudiants. Imatge: Freepik. 

Quines opcions tinc si heu suspès la PAP?

1.Cursar el grau en un dels dos centres privats que no exigeixen la PAP

Per a aquells estudiants que han obtingut un "no apte" en la PAP encara tenen opcions de matricular-se en algun Grau d'Educació Infantil, Educació Primària o relacionats. A Catalunya la Blanquerna Universitat Ramon Llull (Blanquerna-URL) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) no estan exigint la PAP com a requisit d'entrada als esmentats graus universitaris.
 
Aquests dos centres privats seguiran el seu propi procés d'admissió. Així doncs, la URL i la UIC poden ser una opció per a aquells que no hagin superat la prova i vulguin cursar els seus estudis universitaris a Catalunya. Tot i així, aquests centres no poden assumir gaire més demanda de la que estan fent fins ara, ja que les places que ofereixen les universitats "no s'improvisen i són avaluades, revisades i aprovades", explica a Educaweb Jordi Riera, degà de la facultat de Psicologia, Educació i de l'Esport de Blanquerna-URL.  "Tenim un marge màxim de superació del 10% de places des de fa anys, i així tornarà a ser en el pròxim curs, independentment del resultat de la PAP".
 
En aquest centre universitari s'aplica "un altre tipus" de proves d'admissió, que, segons Riera, permet conèixer més a fons la idoneïtat o no de l'alumne. "En concret, des de fa molts anys abans que aparegués la PAP, nosaltres ja aplicàvem una prova de cultura general, una altra d'expressió escrita, comprensió i raonament crític, un test de caràcter psicotècnic-vocacional i una prova de coneixement de tercera llengua", detalla Riera sobre el seu propi procés d'admissió.
 
A més, si fos necessari perquè hi ha alguna "incongruència" entre el Grau que vol cursar l'estudiant i el resultat de les proves, es fa una "entrevista personalitzada" per acabar de determinar la idoneïtat del perfil. "La nostra cura en l'admissió ha estat sempre un referent i mai per sota del que es pretén avaluar a la PAP. Per aquest motiu tampoc mai hem suspès aquestes proves, fins i tot amb l'aparició de la PAP, ja que per a nosaltres són unes proves del tot orientadores i diagnòstiques", assegura el degà d'aquesta facultat.
 
Una altra opció per a l'alumnat català i balear és traslladar-se a qualsevol altra comunitat autònoma per realitzar aquests estudis universitaris, ja que la PAP no s'exigeix a la resta de CCAA.
 
No obstant això, aquestes dues alternatives no són una possibilitat per a tots els joves que hagin suspès la PAP, ja que es requereix comptar amb recursos econòmics suficients per afrontar la matrícula en un centre privat o costejar-se la vida fora de casa. Tot i així, cal no oblidar explorar l' oferta de beques i sistemes de finançament disponibles a cada centre.
 

2.Presentar-te a la convocatòria extraordinària

Una altra de les opcions presents és la d'intentar-ho de nou en la prova extraordinària del 19 de juliol de 2023 que es realitzarà en el cas de Catalunya (amb preinscripció prèvia a realitzar entre 12 i el 20 de juny d'enguany). Tanmateix, en cas d' aprovar en aquest segon intent, només podran acreditar la PAP a partir de la convocatòria de preinscripció universitària de setembre. Per a aquells estudiants de les Illes Balears el Govern no ha previst una segona convocatòria.
 
Caldes aconsella a aquells alumnes que han suspès en primera convocatòria que es presentin de nou a l'extraordinària. "No està de més tenir-la, i com més aviat millor perquè, encara que no aconsegueixin entrar al setembre perquè les places són molt limitades, així ja tindran la PAP aprovada si volen intentar accedir a la universitat l'any que ve", recomana per a aquells que tinguin la selectivitat aprovada.
 

3.Inscriure't a un Cicle Formatiu de Grau Superior

Independentment de si els joves decideixen o no tornar a intentar superar la PAP el proper 19 de juliol, Caldes aconsella la inscripció a un Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. "Ningú t'assegura que, tot i tenir la PAP aprovada, puguis accedir a una plaça del grau que vols. Llavors aquesta altra via formativa pot ser una molt bona opció per als que vulguin formar-se en educació", apunta Caldes. De fet, els terminis per a la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) a Catalunya s'obrirà el proper 26 de maig i s'estendrà fins l'1 de juny de 2023. Per a Balears el termini serà de l'1 al 30 de juny. 
 
Després de cursar els dos anys d'aquest cicle formatiu, l'alumnat pot intentar accedir de nou als graus universitaris amb més coneixements i més temps per preparar la PAP. "A més pot triar quina nota mitjana vol que li prenguin: si la de Batxillerat o la del CFGS", aclareix la coordinadora de projectes de D'EP Institut.
 

4. Cursar un altre Grau amb competències similars

Entre la multitud de graus dins de la branca social i humanística es poden trobar estudis que comparteixin o ofereixin competències "similars, complementàries o paral·leles". "Per exemple, els estudis en Pedagogia serien els més propers, malgrat que té una funció molt més globalitzadora i una visió no tan didàctica i de docència", assenyala Jordi Puig, doctor en Pedagogia i membre del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC).
 

5. Adquirir formació complementària

Si un estudiant té clar que vol matricular-se i cursar algun dels Graus d'Educació Infantil i Primària també pot optar per prepararse millor durant el següent curs acadèmic i tornar-se a presentar a la PAP en la convocatòria ordinària de 2024, ja que, si ha aprovat la selectivitat i està satisfet amb la seva nota, continuarà sent vigent per a l'any vinent.
 
Cristina Caldas també recomana "practicar" amb els exàmens d'anys anteriors que les pàgines web oficials posen a disposició dels i les candidates.
 
Així mateix, l'alumnat pot aprofitar per formar-se en idiomes, TIC o reforçar o adquirir noves competències i coneixements fins que arribi la nova convocatòria.
Los alumnos que no han superado la PAP pueden elegir varios itinerarios formativos para seguir adquiriendo conocimientos

Els alumnes que no han superat la PAP poden escollir entre diferents itineraris per seguir formant-se. Imatge: Freepik.

La idoneïtat del model PAP en debat

La necessitat d'augmentar el nivell de preparació dels futurs mestres va portar a la implantació de la PAP el 2017, però el debat sobre si són o no el mecanisme adient per avaluar els coneixements mínims i les capacitats dels futurs alumnes, està sobre la taula. "És un model que des de fa 7 anys funciona i així ho expressen els seus responsables" assegura el doctor en Pedagogia i membre del COPEC, Jordi Puig.
 
"Jo em decanto personalment per un model mixt d'exigència en la prova, però amb unes preguntes més comprensives i reflexives, que també mostrin aquest coneixement del món de l'educació i que no siguin tan matemàtiques o lingüístiques", proposa Puig.
 
Demostrant únicament vocació o, per contra, ser només molt competent no és suficient per dedicar-se a la docència. "S'ha de demostrar interès, motivació, comprensió del sistema educatiu i sobretot ganes d'aprendre", afirma Puig.
 
Així mateix, el pedagog proposa que les proves PAP tinguin 4 tipus de qualificació: "Apte, no Apte per als casos clars que no presenten discussió i Apte amb necessitat de repetir la prova per resultats discrets, i Apte condicionat a una formació complementària posterior durant el primer any del grau universitari. A més, i considerant la possible millora dels futurs mestres, incorporaria uns crèdits extra als 240 oficials en referència al desenvolupament personal competencial".
 
Depenent de si es vol que els futurs professors tinguin un vessant més vocacional o competencial pot ajustar la prova cap a un costat o altre. "Si el que s'està discutint és la vocació, amb una entrevista qualificada es pot ser molt més exacte en les valoracions. Si el que es discuteix és la competència hem de plantejar un model més competencial i per tant més comprensiu i no únicament competitiu", planteja Puig.
 

Què avalua la PAP?

És important conèixer el funcionament de la prova per poder-la preparar bé i així augmentar les possibilitats d'èxit.  La PAP consta de dos exàmens escrits: el de Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC) i el de Competència logicomatemàtica (CLOM).
 
En el CCIRC s'avalua la capacitat "d'analitzar, interpretar i comprendre amb una visió crítica" el significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat d'integrar i sintetitzar la informació. També es té en compte l'habilitat per "expressar arguments per escrit de forma clara i precisa", així com la capacitat de reflexionar, sobre l'estructura de la llengua escrita amb fonaments i amb la terminologia adequada, amb iniciativa i autonomia", expliquen des del canal web d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.
 
La segona part de la prova (CLOM) pretén avaluar la "capacitat d'utilitzar coneixements i habilitats relatives a diversos àmbits de les matemàtiques" per resoldre exercicis i problemes, així com l'habilitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista del seu raonament matemàtic, apunten des de la institució catalana.
 
Un cop es qualifica l'alumnat com a apte a la PAP, aquesta té una validesa indefinida a Catalunya i de 3 anys a les Illes Balears. Per superar la prova és obligatori que ambdós exàmens tinguin una nota igual o superior a 4 punts sobre 10, i que la mitjana aritmètica doni un resultat igual o superior a 5 punts sobre 10. En cap cas es poden guardar les qualificacions d'una de les dues parts de l'examen per a convocatòries posteriors.
 
A la Universitat de les Illes Balears, s'haurà de superar també una fase oral de la prova, prèvia aprovació de la fase escrita composta pel CCIRC i el CLOM. En aquesta fase oral s'avaluen les competències mitjançant una video-presentació i una entrevista grupal.
 
Per aprofundir més sobre la PAP, recomanem accedir al contingut d'orientació d'Educaweb sobre el tema.

Sabies que...?

Estàs exempt de realitzar la PAP si compleixes algun dels següents supòsits:
  • Ser un estudiant que ja va fer la PAP anteriorment i l'ha superat (a partir del 2017) a Catalunya.
 
  • Ser titulat universitari o equivalent, és a dir, per a alumnes que accedeixen a la seva segona carrera universitària no se'ls exigeix la PAP a Catalunya. Les persones graduades o diplomades en altres estudis que volen matricular-se al Grau d'Educació Infantil o al Grau d'Educació Primària i al doble grau en Educació Infantil i Primària a les Illes Balears hauran de fer la prova igualment.
Noelia Carmona Núñez Redactora
Sóc periodista, redactora i editora de continguts a Educaweb, on també gestiono les xarxes socials corporatives.

Vaig estudiar el Grau en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona amb Menció en Periodisme Especialitzat en Cultura i Societat. Treballo a Educaweb amb la il·lusió d'informar les persones perquè prenguin decisions sobre el seu futur acadèmic i professional a través de les nostres publicacions sobre formació, educació i treball.
Deixa el teu comentari